Menu +

NLP artikelen zoeken

Tag: smart

5 NLP fundamenten van excellentie

Vijf basisprincipes gelden wanneer je gaat voor excellentie. 1. Ken je doel Mensen reageren het best wanneer zij weten wat zij WEL willen in plaats van wat zij niet willen. Wees je bewust van wat je wilt bereiken, oefenen, leren, ontdekken. Hoe wil jij je ontwikkelen? Weet wat je wilt, weet wat je niet wilt, ken jouw exacte doel. Be smart, use SMART. Energy flows where attention goes. 2. Wees flexibel De persoon met het […]

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) leren

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is een vaardigheid, die je op verschillende niveau’s kan leren. NLP leren past binnen persoonlijke ontwikkeling, doordat je een methode leert om te leren, te reflecteren, en doelgericht te veranderen. Telkens weer is er meer, mocht je dat willen. Hieronder beschrijf ik een soort stappenplan dat je kan gebruiken om kennis te maken met NLP, om vervolgens als het je bevalt een volgende stap te nemen om je vaardigheid te verbeteren. Verdiep je op […]

Samenvatting didactische vaardigheden (conventioneel)

Algemeen Leerprincipes: “Weet waarom je leert” principe (wat en waarom), meer motivatie Aanknoopprincipe (bij ervaringen en kennis aansluiten), beter begrip Plezierprincipe, motiveert deelnemer Terugkoppelingprincipe, controleren en bijsturen van het leerproces “Oefening baart kunst” principe, oefenen is herhalen (onthouden) en toepassen. Activiteitsprincipe, actief toepassen van stof Didactisch model Lesvoorbereiding Stappen lesvoorbereiding Leerdoelen Beginsituatie Leerinhoud Werkvormen Hulpmiddelen Lesplan Praktische voorbereiding Leerdoelen Algemene leerdoelen: leerdoelen in groter geheel Specifieke leerdoelen: leerdoelen binnen een les Typen leerdoelen: Vaardigheidsdoelen (psychomotorische […]

Vier acroniemen bij doelen stellen

SMART Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden RUMBA Relevant ten opzichte van onderwerp Uitvoerbaar, dus te realiseren Meetbaar Begrijpelijk voor iedereen Aanwijsbaar gedrag beschrijvend MAGIE Meetbaar en eenduidig bespreekbaar Acceptabel, want haalbaar Gecommuniceerd met betrokkenen Inspirerend, want uitdagend Enthousiasmerend en engagerend SMARTIE Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Inspirerend Eigen controle

Meer over NLP…

Wat is NLP NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren. Een naam voor een andere manier van denken. Een andere manier van denken dan de klassieke manier, zoals wij die meekrijgen vanuit onze opvoeding, cultuur en opleiding. Een andere manier van denken die je in staat stelt om met verschillende situaties verschillend om te gaan. Een andere manier die niet de oude, klassieke manier van denken vervangt; zie het meer als een alternatief. Een alternatief dat soms […]

NLP als professional

Uitspraken die je in een professionele omgeving kan herkennen… “Projecten worden over de muur gegooid“. De samenwerking tussen beheer en projecten loopt stroef: Terwijl het bestaansrecht van de projecten in de exploitatie

SMART doelen stellen.

SMART doelen stellen betekent dat je het acroniem SMART toepast op je doelstelling. De letters van SMART staan voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Specifiek maken van je doelstelling kan best lastig zijn. Terwijl er een eenvoudig trucje is om een doel heel specifiek te stellen: maak het zintuiglijk waarneembaar. Wat zie je, wat hoor je, wat voel je, wat ruik je, wat proef je wanneer je klaar bent? Door het toepassen van deze […]

Waar kan je NLP toepassen?

NLP technieken zijn generiek toe te passen. Dat betekent dat je NLP in alle facetten van je leven kan gebruiken. Iedereen, en overal. Zo lang je de flexibiliteit hebt om te experimenteren, en om nieuwe dingen te proberen. Wellicht dat jij deze voorbeelden kan invullen voor jouw situatie:   Professioneel, NLP in je werk Welk werk je ook doet, je maakt overal afspraken.   Beoordelingsgesprekken, opdrachten die je moet uitwerken, vergaderingen, actielijsten, etc. Goede afspraken […]