reframing

NLP reframing

In de jaren ’60 heeft Aaron T. Beck cognitieve therapie ontwikkeld. Beck werkte met depressieve patiënten, en ontdekte dat deze patiënten last hadden van negatieve gedachten. Beck hielp zijn patiënten door de impact van negatieve gedachten in te zien, en leerde ze om hun mindset te veranderen om meer positief te denken. Beck heeft de term reframe geïntroduceerd binnen het kader van zijn onderzoek. Hij definieerde een cognitieve distortie als zijnde ‘overdreven en negatieve gedachten die niet worden ondersteund door een rationeel proces’, cognitieve herstructurering als zijnde ‘het therapeutische proces om een mindset van negatief naar positief te brengen’ en tot slot definieerde hij reframing (herkadering) als ‘elke generieke verandering in de mindset’ (dus bewust en onbewust, positief of negatief, elke gewaarwording die leidt tot een ander inzicht).

Vooral de termen herstructurering en herkadering worden vaak onbewust en onbedoeld door elkaar heen gebruikt, als ware het dat reframing/herkadering enkel het veranderen van een negatieve mindset naar een positievere mindset zou zijn, wat dus eigenlijk restructuring/herstructurering heet. Restructuring is een subset van Reframing, Restructuring is dat deel van Reframen dat bewust stuurt naar een positievere mindset, terwijl Reframing elke verandering in de mindset omvat.

De basis van NLP is de methode van modelleren, dus het vangen van gedrag in een overdraagbaar model. Dat betekent dat veel ‘hogere ideeën en concepten’, zoals reframen, onderdeel zijn van de basisvaardigheden van NLP, en voor de buitenstaander niet zozeer terug te vinden zijn in een algemeen model maar des te meer gedestilleerd kunnen worden uit de NLP technieken; uitgewerkte strategieën die stap voor stap als in een recept leiden tot een specifiek resultaat, die zowel inter- als intrapersoonlijk te gebruiken zijn.

Voor de leek gaat NLP enkel over positiviteit in mindsets, mede dank zij de diverse NLP succesgoeroes (NLP is pre-framed). Zo is er de NLP techniek constructief reframen van Robert Dilts die herstructureren inherent in zich heeft: je plaatst het probleem in het kader van het resultaat, van de intentie of in het kader van een kans. Dit is de meest eenvoudige vorm van NLP reframen, zoals je die kan vinden in de NLP basisveronderstellingen en in de vijf voorwaarden van Excellentie.

En NLP maakt in het herstructureren onderscheid tussen een “Ja maar”, een “Ja en” en ook een “Ja ook als” frame. Een extra tint tussen negatief en positief. En NLP is niet normatief: NLP is situationeel, NLP wil effectief zijn in een specifieke context, positief denken in mogelijkheden is niet beter wanneer de mogelijkheden ongewenst zijn 🙂

Ook “Hoe doe je dat” behoort tot de scope van NLP reframing. Veelgebruikte en gedocumenteerde algemene strategieën als het gebruiken (en/of afwijken van) van een pre-frame (bepalen of afwijken van de spelregels), achteraf ‘framen’ ofwel spinning, het gebruiken van een contrastframe en/of geleidende schaalframe, een outcomeframe, een negatieframe, een evidenceframe, een as-if frame, een ecologieframe en een backtrackframe. “Hoe doe je dat” van NLP reframing omvat het hele proces van betekenis geven: 1) Initieel framen (initieel betekenis geven), 2) Reframen (betekenis veranderen) en 3) Deframen (betekenis verwijderen).

Een paar voorbeelden van NLP technieken die voorbij gaan aan het enkel herstructureren:

 • Nieuwe inzichten door rolwisseling in de 4 metaposities van John Grinder,
 • Nieuwe inzichten door de six-step-reframe (John Grinder en Richard bandler),
 • Ridiculisering als strategie voor problemen door Richard Bandler,
 • Onbewust afhandelen als strategie in New code van John Grinder.
Posted by Rutger in NLP handleiding

Spinning

In een zelfde situatie kan je vorm en betekenis geven aan hetzelfde wat gebeurd, en deze betekenis meer in lijn laten zijn met wat je wilt bereiken. Dit wordt ‘spinning’ genoemd, waarbij de duiding aansluit op de agenda die je voert. Vooral in de politiek is dit een bekend verschijnsel, waar ook echte ‘spindokters’ stil staan bij hoe betekenis te geven aan situaties. Hieronder enkele voorbeelden:

Hij loog – Hij verdraaide de feiten – Hij vergiste zich.

Hij houdt zich niet aan zijn woord – Hij veranderde van gedachten – Hij heeft heroverwogen.

Rigide – Stabiel – Verantwoordelijk.

Saai – Voorspelbaar – Stabiel.

Zenuwachtig – Gespannen – Benieuwd.

 

Om zelf te oefenen hiermee kan je voor de volgende zinnen / concepten een spin bedenken:

 • Hij is arrogant
 • Ik ben onzeker
 • Dat is oneerlijk
 • Dit is onrechtvaardig
 • Hij behandelt me respectloos
 • Dit is pure manipulatie
 • Ik word niet gezien
Posted by Rutger in NLP handleiding

Wat kan jij leren? NLP Concreet: de NLP Master Practitioner opleiding.

Wat leer je concreet met NLP? De NLP Master Practitioner opleiding

In de NLP Master Practitioner opleiding leer je NLP technieken te combineren, je leert complexere en "diepere" technieken, en je leert de methode achter NLP: het modelleren, waarmee je zelf NLP technieken kan maken.

Modelleren of model-leren

Je leert het verschil tussen de coach-staat, de modelleer-staat en de trainer-staat. Je bent NLP Practitioner, dus je kan zelf zorg dragen om op het gewenste moment in de gewenste staat te komen/te zijn. Omdat het modelleerproces ook de overdracht van het model betekent, staan we stil bij de 8 voorbereidende stappen van een training en/of presentatie. We staan stil bij de methode van het modelleren, bij de definiëring van het doelvermogen, bij de selectie van een rolmodel, bij de verschillende manieren van het informatie verzamelen, de analyse van de informatie, bij het vormen van het model, bij de uitgangspunten van de overdracht, en bij het 4-mat model, chunking en sequencing. Een eerste praktijkmodellering doen we gezamenlijk, een tweede doe je zelfstandig als eindopdracht.

Taal

We gaan verder met geavanceerde technieken en taalpatronen in NLP. We gaan dieper in op vooronderstellingen, reframing en Double Binds. We behandelen Quantum linguïstiek met de realiteitsstrategie, realiteitsconstructie, Cartesische coördinaten, inductief/deductief taalgebruik en het schuiven met ruimte/tijd. Tenslotte leer je het Sleight-of-Mouth-model (rapheid van tong) van Robert Dilts.

Uitgebreid coachmodel

Je leert om verschillende technieken te combineren, en (nog) flexibeler te zijn in je handelen. Een andere manier van doelen stellen, met de BHAG. Je leert 8 nieuwe (master-)basisvooronderstellingen. Verschillende onderwerpen uit de Practitioner komen samen in het Verenigd veld. Met de kernspeurder leer je snel tot de kern te komen. Je leert coachingresultaten meetbaar te maken. Je leert om de Future pace op verschillende manieren als extra bevestiging te gebruiken. Je leert verschillende complexe technieken uit te voeren.

Overtuigingen, Waarden, Metaprogramma’s, Identiteit en Missie

Je leert hoe je op de verschillende aspecten uitvraagt, en veranderingen teweeg brengt. Je leert de waardenhiërarchie uit te vragen, en op te schonen. Je leert interne waardenconflicten op te lossen, en je leert verschillende technieken om contact te maken diepere gronden, waar woorden niet toereikend zijn. Je leert over de evolutie van waarden, en de rol van waarden in persoonlijke ontwikkeling. Je leert over onbewuste persoonlijkheidprogramma’s (metaprogramma’s), hoe je deze uitvraagt, wat het betekent en hoe je dit gebruikt, en hoe je eventueel interventies kan uitvoeren. Je leert hoe het identificatieproces werkt, en wat je hiermee kan. Je maakt werkelijk contact met jezelf met de de-identificatie techniek, en je ontdekt hoe eenvoudige opmerkingen op identiteitsniveau impact kunnen hebben.

De NLP Master Practitioner is een heel actieve, praktische en intensieve opleiding. Nog meer dan de NLP Practitioner. Is het bij de Practitioner nog redelijk aan de oppervlakte, bij de Master leer je echt de fundamenten van het ‘zijn’ te raken.

Posted by Rutger in NLP handleiding

De structuur van de subjectieve ervaring

De structuur van de subjectieve ervaring staat voor de structuur waarin alle waarnemingen die via de zintuigen in het bewustzijn komen. In deze structuur wordt er betekenis gegeven aan de waarneming. Continue reading →

Posted by Rutger in NLP handleiding