NLP techniek

Weerstand in vergaderingen

Soms ervaar je weerstand. Besef je dan dat mensen gemotiveerd zijn in alles wat ze doen. Dus ook de ‘weerbarstigen’ zijn gemotiveerd (hebben energie) om weerstandig Continue reading →

Posted by Rutger in NLP handleiding

Actie-gerichte zinnen

Ken je dat, zo’n vergadering waar de mensen passief zijn, en enkel tegenwerpingen te berde brengen? Is het tijd om dat gedrag te doorbreken? Misschien dat Continue reading →

Posted by Rutger in NLP handleiding

Meer over NLP…

Wat is NLP

NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren. Een naam voor een andere manier van denken. Een andere manier van denken dan de klassieke manier, zoals wij die meekrijgen vanuit onze opvoeding, cultuur en opleiding. Een andere manier van denken die je in staat stelt om met verschillende situaties verschillend om te gaan. Een andere manier die niet de oude, klassieke manier van denken vervangt; zie het meer als een alternatief. Een alternatief dat soms voordelen heeft, soms nadelen. En altijd meer mogelijkheden biedt, doordat deze andere manier van denken beschikbaar is. En daarmee meer persoonlijke vrijheid en keuzemogelijkheden biedt.

Wat leer je concreet in een NLP opleiding

Misschien heb je al NLP websites gezien, boeken gelezen, een NLP training, cursus, opleiding en/of coaching gevolgd, of misschien ken je wel iemand die er mee werkt. Misschien heb je er alleen maar van gehoord, en ben je nieuwsgierig op zoek naar meer informatie, misschien weet je al wat het is en zoek je nu de juiste opleider.
 
Steeds meer dringt het waardevolle dat NLP te bieden heeft door, en een NLP opleiding wordt steeds populairder als waardevolle uitbreiding, om beter te communiceren, om beter je doelen te bereiken.
 
Zakelijke én persoonlijke ontwikkeling.
 
Meer regie, meer mogelijkheden, betere resultaten. En daardoor zit je lekkerder in je vel, krijg je meer zelfvertrouwen, voel jij je vrijer, krijg je meer rust…

Beter communiceren met NLP

Wanneer je communicatie ziet als het overdragen van informatie, dan is effectieve communicatie het effectief overdragen van informatie. En effectief overdragen van informatie betekent dat je het effect bereikt dat je wilt hebben. En iedereen communiceert; iedereen draagt informatie over. Je draagt informatie over naar anderen, maar ook naar jezelf. En hoe effectief doe jij dat? Wat zeg jij tegen jezelf, bijvoorbeeld als iets mis gaat? Herken je de negatieve gedachtespiralen? Bereik jij het effect dat je zou willen hebben?
 
NLP om effectiever te communiceren
In NLP leer je verschillende vaardigheden en technieken die jouw manier van informatie overdragen verbetert. Een aantal voorbeelden:

 • Het Metamodel leert je verborgen informatie naar boven te halen,
 • Het Miltonmodel leert je invloedrijk te communiceren, met minder weerstand,
 • Beter en sneller contact maken met anderen door Rapport,
 • Aansluiten bij de belevingswereld van de ander met Modaliteiten, Waarden, en de Metaprogramma’s,
 • Negatieve gedachtepatronen doorbreken met de Ridiculiseer-techniek,
 • Boeiend de aandacht vasthouden met KAVAK en Metaforen,
 • Onweerstaanbare voorstellen doen en adviezen geven met Strategieën,
 • En meer: het NLP communicatiemodel, het NLP mediationmodel, Onbewuste communicatie, Chunking…

Beter je doelen bereiken met NLP

Beter je doelen bereiken klinkt misschien wat vaag en wollig, maar waar het om gaat is dat je beseft wat je wilt hebben, wat je wilt doen, wat je wilt zijn, en er voor zorgt dat je krijgt wat je wilt, doet wat je wilt, bent wie of wat je wilt zijn. En dat je weet wat je niet wilt. Grenzen stelt. Werkelijk kiezen hoe jij het wilt. En in staat zijn dat te verwezenlijken. Daar gaat het om.
 
NLP om beter doelen te bereiken
Doelen bereiken werkt in drie stappen: 1) Accepteer, 2) Creëer, 3) Transformeer, oftewel ACT!

 • Accepteer: je bent nu waar je bent als gevolg van wat je in het verleden hebt gedaan. Accepteer dat als startpunt.
  • Verwerk oude emoties,
  • Laat oude (verkeerde) lessen los,
  • Herken en erken je eigen bijdrage en verantwoordelijkheid,
  • Verander negatieve gevoelens, zoals schuld en schaamte,
  • Totdat je een nieuw begin hebt.
 • Creëer: onderzoek, ontdek en beslis hoe jij het idealiter wilt hebben.
  • Ontdek wat je wel wilt,
  • Ontdek wat je niet wilt,
  • Maak keuzes,
  • Stel je grote doel,
  • Stel subdoelen met SMARTIE,
  • Empower je onbewuste,
  • Neem de verantwoordelijkheid voor je resultaten en Outcomes.
 • Transformeer: richt je energie op het bereiken van wat je wilt. Verander wat je belemmert, krijg wat je ondersteunt.
  • Verander overtuigingen,
  • Verander waarden,
  • Doorbreek, vernieuw en verander gedragspatronen,
  • Creëer congruentie,
  • Verander gevoelens,
  • Vertrouw je onbewuste,
  • Leer van anderen.

Dat is wat je in de NLP opleidingen tegen kan komen. Daarnaast zijn er nog heeeel veeeel andere technieken, op andere vlakken. Andere technieken, die je allemaal kan uitvoeren, doordat de basis voor veranderen (zoals hierboven beschreven) is gelegd.
 
Mooi, he?

Voorbeelden van NLP modellen en technieken

Om je nog meer in detail een gevoel te geven wat je kan leren met NLP, geef ik je hier graag een kort en bondig overzicht van enkele verschillende NLP modellen en NLP technieken:

Het NLP communicatiemodel

Met het NLP communicatiemodel wordt duidelijk hoe communicatie werkt, welke aspecten belangrijk zijn in het vormen en ontvangen van boodschappen, hoe je invloed kan uitoefenen in dit proces, hoe je beter kan aansluiten bij een ander, en je wordt je meer bewust van je eigen-wijze communicatie.

Het NLP metamodel

Het allereerste model waarmee NLP ooit is gestart is het NLP metamodel. Een model met daarin zogenoemde overtredingen in communicatie; 16 verschillende vormen waarmee wij in onze communicatie denken duidelijk te zijn, maar in feite vaag blijven. Het herkennen van deze 16 vormen is de eerste stap naar betere communicatie: je bent in staat om vaag taalgebruik te herkennen en daarop door te vragen. Het doorvragen leidt tot heldere en eenduidige afspraken, maar ook tot het uitdagen van de denkbeelden van de spreker.

Het NLP Miltonmodel

Het NLP Miltonmodel is juist gebruik maken van vaag taalgebruik, en dan wel op een kunstige manier. Een manier die leidt tot beïnvloeding van het denkproces van de ander, een manier die leidt tot beter contact, een manier die weerstand voorkomt. Dit model komt voort uit een modellering van het taalgebruik van hypnotherapeut Milton Erickson.

Het NLP sandwich-feedback model

Hoe geef je nu feedback aan iemand, zonder hem of haar tegen de haren in te strijken? Dat doe je vanuit een specifieke houding, in een specifiek patroon: het NLP sandwich-feedback model.

Doelen stellen met NLP

Effectiviteit (doelen halen) en efficiëntie (doelen halen met minste inzet van middelen). Zonder doel geen effectiviteit, en al helemaal geen efficiëntie. Goede doelen zijn dus belangrijk. Grote doelen met een BHAG, kleinere doelen met SMART en SMARTIE, subdoelen met next step en outcomes. Oh, en SMART leren formuleren van doelen is meer dan alleen de afko kennen. Want wanneer ben je Specifiek genoeg?

Andere NLP modellen

Om een paar andere NLP modellen te noemen: het NLP coachingmodel geeft een kader voor succesvolle coaching. Het NLP Mediationmodel geeft een kader voor goede onderhandeling en conflicthantering, ook voor jezelf, bij interne conflicten… Het NLP 4-MAT model geeft kaders voor succesvolle presentaties en voor goede trainingen en lessen. Het Verenigd Veld model geeft een zandbak voor coaching en begeleiding. De neurologische niveau’s van Dilts geven een raamwerk voor verandering naar congruentie en authenticiteit. etc. etc.

NLP technieken

Ankeren

Ankeren is een NLP techniek waarmee je een ervaring kan vastleggen en weer oproepen: een gevoel, een herinnering, een voorstelling, en dergelijke. Wat jij maar wilt, en hoe je het maar gebruiken kan. Hiermee kan je bijvoorbeeld negatieve emoties en gevoelens weghalen.

Gevoel-omkeer-techniek

Onprettig gevoel wanneer je voor een groep staat? Examenstress? Je hebt het zelf in de hand zodra je deze NLP techniek onder de knie hebt. Draai het gevoel om, en het gevoel verandert.

Like-dislike

Wat lust je niet, maar zou je wel willen eten? Wat lust je juist te graag, en zou je willen minderen? Wie vind je aardig, en zou je minder aardig willen vinden? Wie vindt je niet leuk, en zou je wel leuk willen vinden? Met de like-dislike techniek kan je dingen leuk en lekker gaan vinden die je niet leuk vindt, en andersom. Wat jij wilt.

Ridiculiseer-techniek

Malende gedachten, terugkerende negatieve gedachten, hoe kom je er van af? De simpele ridiculiseer-techniek doorbreekt negatieve gedachtepatronen, en doet ze daarmee verdwijnen.

Andere NLP-technieken

Nog enkele andere NLP technieken? Kaderen en herkaderen: speel met de betekenis die gegeven wordt. Break-states: doorbreek lastige situaties. Six-step reframe: verander gedrag naar nieuw alternatief gedrag. Swish-techniek: installeer nieuw gedrag in plaats van oud gedrag. Visual squash: los interne conflicten op. Tijdlijnen: oude lessen loslaten (en veel meer!). Hoefijzer: verander overtuigingen. Circle of Excellence: voel je goed waar en wanneer jij dat maar wilt. Motivatie-strategie: motiveer! etc. etc.

Posted by Rutger in NLP handleiding

Meerdere NLP stromingen

NLP… & NLP… & NLP… & NLP.

 
NLP. Niets meer, niets minder. Dat is wat we doen, dat is onze focus, dat is onze specialisatie. Er is zo veel in NLP, er zijn zo veel ideeën en inzichten, het is zo breed, er is zo veel te leren… Dus in onze opleidingen vind je puur NLP. Liever de diepte in, dan de breedte. Liever NLP goed leren beheersen, dan ook oppervlakkig diverse aanpalende theorieën behandelen.

Meerdere NLP “stromingen” door onafhankelijkheid

Eigenlijk is het onze keuze voor onafhankelijkheid van enig NLP instituut, NLP goeroe of NLP organisatie die ons de vrijheid geeft tot de kern van NLP te komen.
 
Sinds de grondleggers NLP initieel hebben ontwikkeld, zijn er anderen geweest die goede bijdragen hebben geleverd aan NLP. De grondleggers (Richard Bandler en John Grinder) zijn ieder hun eigen weg gegaan, en vertellen nu hun eigen verhaal over wat NLP is. Opvolgers als Anthony Robbins, Tad James, Julie Silverthorn, John Overdurf, Robert Dilts, Michael Hall en zo voort hebben ook weer een eigen insteek.
 
Wij gaan er van uit dat niemand over de waarheid beschikt, en wel over interessante gezichtspunten. Dat is onze focus dan ook: welke verschillende gezichtspunten zijn er, en hoe dragen de individuele standpunten bij aan het grote geheel? Richard Bandler is geweldig met modaliteiten, John Grinder heeft een gave NLP techniek ontwikkelt die het onbewuste aan de slag zet, Robert Dilts is geweldig met taalgebruik en modelleren, Anthony Robbins weet wat motiveren is, Tad James en onderwijs & training, Julie Silverthorn en John Overdurf met hNLP en dubbele inductie (hypnose), Michael Hall en zijn verscheidenheid aan metaprogramma’s.
 
En wat is nu de grote lijn? Wat is noodzakelijk om te weten en te kunnen om in al deze stromingen je weg te vinden? Wat zijn de unieke kenmerken van elke stroming? Wat kunnen ze leren van elkaar?
 
Dat is onze focus. Eerst de grote lijn, de overeenkomst tussen de verschillende stromingen, de kern. Zodat de basis, de overeenkomsten, ook jouw basis worden. En vervolgens, door de unieke kwaliteiten van verschillende stromingen te kennen/kunnen, vanuit die basis meer mogelijkheden krijgt om verder in een stroming te duiken.

Aansluiten of onafhankelijk

Helaas werkt het zo dat wanneer je jezelf aansluit bij een NLP instituut, een NLP goeroe of NLP organisatie, dat je in een keurslijf wordt gedwongen van een individuele waarheid. Commerciële motieven leiden tot ontkenning en ridiculisering van andere stromingen. En dat vind ik jammer. Want in mijn simpele mening heeft echt elk gezichtspunt zijn eigen unieke waarde. En elk gezichtspunt biedt weer nieuwe mogelijkheden.
 
En mogelijkheden, daar gaat het om bij NLP…

Posted by Rutger in Archief

Folder First Act NLP

Stel je voor. . .

Hoe mooi zou het zijn wanneer je een methode kent waarmee je vaardigheden van anderen kon leren? En dan niet zo maar anderen, maar mensen die uitblinken, mensen die jij bewondert. . . Dat was het idee waarmee Richard Bandler en John Grinder halverwege de jaren ’70 de basis voor NLP ontwikkelden. NLP is een manier om te “model-leren”, ofwel overdraagbare modellen te maken van menselijk gedrag. En sinds die start zijn er heel veel modellen gemaakt van gedrag van mensen die uitblinken op hun eigen gebied. Waarmee NLP ook een verzameling is geworden van allerlei technieken waarmee jij jouw persoonlijke én professionele vaardigheden kan verbeteren.

Vaardigheden zoals:

Effectief communiceren, zeker presenteren, meer invloed en overtuiging, meer mogelijkheden en zelfvertrouwen, afspraken maken & doelen bereiken, leiderschap, inspireren en motiveren, coachen en adviseren, mediation en conflictoplossing, feedback en patronen doorbreken, effectief samenwerken, beter contact en verbinding. Onderwerpen die allemaal aan bod komen in de NLP opleidingen door technieken als:

 • het NLP Communicatiemodel
 • het Metamodel
 • het Miltonmodel
 • de Sandwich feedback
 • SMARTIE, BHAG & outcomes
 • het NLP Coachingmodel
 • het NLP Mediationmodel
 • Ankeren
 • Rapport en afstemming
 • Break states
 • het 4-MAT model
 • het AS-IF frame
 • de Niveau’s van Dilts
 • Kaderen en herkaderen
 • Quantum linguïstiek
 • het Sleight of mouth model
 • de NLP Metaprogramma’s

Een NLP opleiding

betekent vaardigheid krijgen in het toepassen van NLP modellen en technieken door veel praktisch oefenen. Dát is de meerwaarde van een NLP opleiding. De stap van weten en kennen, naar kiezen, kunnen en doen. Meer keuzes in gedrag ontwikkelen betekent meer mogelijkheden krijgen. Gedragspatronen herkennen én doorbreken. Leren ontwikkelen. Flexibiliteit om nieuwe vaardigheden in te zetten. Nieuwsgierigheid naar wat werkt. Waarom het werkt? Voor NLP is die vraag niet interessant. Waar het bij NLP om draait is dat het werkt. Waar het om draait is hoe het werkt. Waar het om draait is wanneer en hoe je het kan gebruiken. Voor jezelf, voor en bij een ander. Professioneel én persoonlijk.

NLP bij First Act

NLP Coaching:
individuele begeleiding bij een specifiek vraagstuk.
NLP training en cursus:
leer direct toepasbare technieken, binnen een specifiek aandachtsgebied.
NLP Practitioner opleiding:
leer elke NLP techniek zelfstandig uit te voeren. De vaardigheid in het uitvoeren staat centraal; niet enkel de technieken. Een stap voorbij de meeste opleidingen.
NLP Master Practitioner opleiding:
leer zelf NLP technieken te maken en over te dragen. Doordat je hierna elk gewenst gedrag zelf kan modelleren, ben je volleerd NLP kunstenaar.

 

“Er zijn vele NLP trainingen waar de begeleiders er als volleerde kunstenaars uit zien. Bij First Act staan we er voor dat aan het einde van de NLP opleiding JIJ de kunstenaar bent!”.

 

First Act NLP

Dat zijn Rutger en Monique Spaans. Eind jaren ’80 werden ze gegrepen door de mogelijkheden van NLP, en nu zijn ze beiden gecertificeerd NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, NLP Coach en NLP Trainer.
Samen werken ze sinds 2006 professioneel in en aan First Act met NLP. Met het geven van NLP trainingen, NLP coaching en NLP consultancy.
Monique brengt daarbij kennis en ervaring mee uit zowel de zorgsector, als de financiele sector, waar zij het belang van goede communicatie en juiste doelstelling heeft ervaren.
Rutger heeft ruim 20 jaar ervaring in de ICT sector (uitvoerend, leidinggevend & adviserend) en het Hoger Onderwijs, en is (o.a. ) bevoegd HBO-docent.

Posted by Rutger in Archief

Praten naar de knie

Lekker aan het genieten van je week? Misschien heb je vanavond, of later, wel een feestje. En feestjes zijn mooie gelegenheden om nieuwe dingen te proberen in je communicatie. Gewoon spelen om te ontdekken wat het effect is, en om na te gaan wanneer je een dergelijk effect in je communicatie zou willen bereiken.

Een leuke oefening die je zou kunnen oefenen is praten naar de knie. Gewoon oefenen door te doen. Zodat je het leert te doen, en dus kan wanneer je het wilt gebruiken. Omdat je stemgebruik een belangrijk aspect in je communicatie is. En dan gaat het in NLP niet om een specifieke manier die je zou moeten gebruiken, maar om de flexibiliteit om je stem in verschillende situaties op verschillende manieren te gebruiken.

Misschien dat je al weet dat jij je stem kan richten. En meestal richten wij onze stem naar waar onze ogen de focus hebben. Maar dat hoeft niet. Je kan je stem ook verder weg of dichterbij richten. Meer naar links of rechts. Hoger of lager.

Bij talk-to-the-knee kijk je de ander aan, maar richt jij je stem naar de knie van de ander, terwijl je spreekt.

De wereld is een zandbak… Zelfs saaie feestjes maak je leuk door te spelen in die zandbak.

Posted by Rutger in NLP handleiding

Maak negatieve gedachten belachelijk!

Een leuke techniek die je thuis kan oefenen, voor jezelf, en ook door anderen te begeleiden daarbij, is de ridiculiseer-je-gedachten techniek. Terugkerende gedachten die niet bepaald constructief te noemen zijn, negatieve gedachtegangen en patronen, negatieve overtuigingen kan je hiermee doen verdwijnen.

Voorbeelden van remmende denkpatronen:
• Focussen op negatieve kanten van een situatie.
• Werkelijke gebeurtenis uitvergroten; van een mug een olifant maken, dramatiseren.
• Het positieve ondermijnen, jezelf ridiculiseren, prestaties bagitalliseren.
• Zwart-wit denken, alles of niets denken zonder nuancering.
• Negatief etiketteren van jezelf.
• Gedachtelezen en toekomst voorspellen.
• Personaliseren, op jezelf betrekken.
• Beschuldigen, schuld, schaamte, spijt.

 1. Je kan bewust een negatieve gedachte oproepen, of spontaan een gedachte(gang) opmerken die je hebt en die je kwijt wilt.
 2. Pik uit de gedachtegang 1 zin, en herhaal die zin voor jezelf, maar nu iets luider. Merk op hoe jouw gevoel reageert op het luider herhalen. *Doe dit alleen de eerste keer, om te ervaren dat je de submodaliteiten van je innerlijke stem kan veranderen*
 3. Als je hem luider kan zeggen, dan kan je hem ook van toon veranderen. Je kan hem zo sexy mogelijk tegen jezelf zeggen, of als Donald Duck, of elke andere toon die de gedachte absurdistisch en ridicuul maakt.
 4. Herhaal stap 3 zo vaak als nodig en de gedachte zal verdwijnen. Voorgoed…
Posted by Rutger in NLP handleiding

NLP techniek: Break-state

Een break-state is een manier om STOP te zeggen (tegen jezelf of tegen een ander), bijvoorbeeld omdat de aanwezige staat je nergens brengt of je op het verkeerde pad brengt.

In veel Continue reading →

Posted by Rutger in Archief

NLP opleiding

Echt en volledig NLP leren, dat is het doel van een NLP opleiding. Gericht op het beheersen van NLP, persoonlijk en zakelijk, voor jezelf en ook in een coachende rol. Een goede NLP opleiding zorgt er voor dat je om het even welke NLP techniek kan uitvoeren, maar ook zelf in staat bent om NLP technieken te ontwikkelen. Grofweg zie je deze scheiding in doelen ook terug in de NLP opleiding, die is gesplitst in een NLP Practitioner (leer technieken uitvoeren), en de verdiepende NLP Master Practitioner (leer zelf NLP technieken te ontwikkelen en over te dragen).

NLP Practitioner opleiding / coach opleiding

In het eerste deel van de NLP opleiding, de NLP Practitioner opleiding / NLP coach opleiding, leer je om in elke context NLP technieken uit te voeren, voor jezelf én bij anderen. Je leert de basisvaardigheden die nodig zijn om NLP technieken uit te voeren, je leert het generieke raamwerk waarbinnen NLP technieken worden uitgevoerd, en je oefent en leert gaandeweg allerlei krachtige NLP technieken die je overal kan gebruiken. De NLP vaardigheden en NLP technieken in de NLP Practitioner opleiding / NLP Coach opleiding zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei en leren veranderen. Zodat je kan werken aan een nieuw toekomstperspectief, met meer mogelijkheden. Voor jezelf, en voor anderen (coaching).
De NLP Practitioner opleiding/ NLP Coach opleiding is een verplichte vooropleiding voor de NLP Master Practitioner opleiding.

NLP Master Practitioner opleiding

In de facultatieve vervolgstap van de (volledige) NLP opleiding, de NLP Master Practitioner opleiding, leer je om zelf te modelleren. Daarmee ben je meester in NLP: je kan tenslotte nu van iedereen zelf het gedrag in een NLP-techniek gieten, en dus kan je zelf alles leren van iedereen. Je bent volledig en zelfstandig in staat om je verder te ontwikkelen. Bovendien is de Master verdiepend: je leert meer, complexere NLP technieken uit te voeren (kennen, kunnen, kiezen), bij jezelf en bij anderen. Zeg maar gerust: life-changing…

Posted by Rutger in Archief

Visual squash

In de visual squash los je een incongruentie, een intern conflict op. Een conflict dat er tot nu toe voor heeft gezorgd dat je niet doet, wat je wel zou willen en kunnen doen. Aan de ene kant is er iets dat er voor zorgt dat je het wilt doen en aan de andere kant is er iets dat er voor zorgt dat je het niet doet.

In de grote lijn maak je met de visual squash de delen, die deelnemen in het conflict, congruent met elkaar; je maakt het 1 geheel. Doorloop deze techniek altijd helemaal!!!

1.     Identificeer het conflict.

“Waarin ben je niet congruent: Wat zou je wel willen doen maar doe je niet?”

Of

“Denk aan iets waar je tegenstrijdig in bent. Je wilt het ene doen maar je doet het andere.”

2.     Visualiseren.

 • Laat de ander zijn handen (open, met de palmen omhoog) vooruit strekken.
 • “Wanneer je een beeld zou maken van hetgeen je WEL wilt, een symbool of een persoon, op welke hand zou je dat plaatsen?”
 • Kalibreer, laat beschrijven (AD-label, VAKOG)
 • “Wanneer dat iets is wat je wel wilt en niet doet, dan betekent dat, dat er iets is dat daar (wijs naar “WEL-wil hand”) tegenover staat (tijdens het uitspreken van tegenover, ga je met een “betekenisvolle” handbeweging wijzen naar de andere hand)… Plaats maar een beeld op deze hand van een symbool of een persoon, dat staat voor dit tegenovergestelde…”
 • Kalibreer, laat beschrijven (AD-label, VAKOG)

3.     Gedrag en intentie scheiden.

 • Wijs naar “WEL-wil hand”, herhaal AD label, en zeg:
 • “Wanneer je doet zoals je wel wilt, dan is dat alleen gedrag, iets wat je doet, met alle goede bedoelingen. Wat is de positieve intentie achter dat gedrag?”
 • Kalibreer,  en krijg een AD-label goede intentie.
 • Zeg: “Dus, [WIJS NAAR WEL_WIL HAND PALM] [AD label wel wil] heeft als positieve intentie [WIJS NAAR WEL_WIL HAND POLS] [AD label goede intentie]
 • Kalibreer, laat even rustig bezinken
 • Wijs naar “tegenover hand”, herhaal AD label, en zeg:
 • “Wanneer je doet zoals je vroeger ooit hebt geleerd, dan is dat alleen gedrag, iets wat je doet, met alle goede bedoelingen. Wat is de positieve intentie achter dit gedrag?”
 • Kalibreer,  en krijg een AD-label goede intentie.
 • Zeg: “Dus, [WIJS NAAR TEGENOVER HAND PALM] [AD-label tegenover] heeft als positieve intentie [WIJS NAAR TEGENOVER HAND POLS] [AD label goede intentie]

Benadruk de scheiding tussen gedrag en intentie door betekenisvolle handbewegingen.

4.     Delen leren van elkaar (veiligstellen nuttig geleerde).

 • Wijs naar de WEL-WIL hand. “Dit gedrag, en deze intentie, wat je wilt, doe je niet omdat je in het verleden [handbeweging, wijs naar TEGENOVER hand] dit hebt geleerd. Wat zou [TEGENOVER AD label] kunnen leren van [WEL_WIL AD label]? “
 • Kalibreer, knik instemmend en bemoedigend, wacht op gereed-signaal
 • “En andersom, [wijs naar WEL WIL hand] wat zou [WEL-WIL AD label] kunnen leren van [TEGENOVER AD label]? “
 • Kalibreer, knik instemmend en bemoedigend, wacht op gereed-signaal, laat even rustig bezinken

5.     Gemeenschappelijk doel (Mediation).

 • Begin met de “WEL-WIL” hand. Wijs naar de intentie (de pols).
 • Chunk up: “[AD label positieve intentie], waarom is dat belangrijk voor jou?”
 • Chunk verder up: “Wat doet dat voor je”, “Wat wil het voor jou bereiken?”, “Om waar te komen?”, “Waar brengt het je?”
 • Kalibreer, knik instemmend en bemoedigend, wacht op gereed-signaal
 • Ga naar de “TEGENOVER” hand. Wijs naar de intentie (de pols).
 • Chunk up: “[AD label positieve intentie], waarom is dat belangrijk voor jou?”, en blijf up-chunken totdat je een gemeenschappelijk doel hoort.
 • “Aha, dus hebben ze hetzelfde doel….net zoals vroeger…toen alles 1 geheel was…mooi om te zien hoe beide soorten gedrag hetzelfde nastreven…hetzelfde willen doen voor jou…alles heeft een positieve intentie voor jou…alles is belangrijk…”

Kalibreer, knik instemmend en bemoedigend, wacht op gereed-signaal

6.     Integratie van beide delen

 • “Nu je hebt ontdekt dat [AD label WEL-WIL GEDRAG] en [AD label TEGENOVER GEDRAG] dezelfde intentie hebben, hoe zou het dan zijn om het weer samen te laten werken in het grote geheel?”
 • Meestal gaan de handen vanzelf naar elkaar toe. Zo niet, dan kun je dit suggereren.
 • Zeg bij het samengaan van de handen: “Merk je al dat beide delen met elkaar samensmelten tot een nieuw beeld, NOU?”
 • Kalibreer, knik instemmend en bemoedigend, wacht op gereed-signaal
 • “Geef het geïntegreerde, nieuwe beeld… maar een mooie plek… ergens in je lichaam… door het daar naar toe te brengen… op je eigen manier…”
 • Kalibreer, knik instemmend en bemoedigend, wacht op gereed-signaal, geef ruimte

7.     Check de ecologie.

Hoe is dit voor jou?

8.     Test of het conflict er nog is.

Wanneer er nog een (ander, nieuw) conflict is, opnieuw doen.

Future pace,

Wat doe je in het eerst volgende moment?

Posted by Rutger in NLP handleiding

De uitkomstvragen

1)    Wat wil je?

2)    Hoe zou je weten dat je het hebt?

3)    Wanneer en waar wil je het?

4)    Wat zal er gebeuren, zodra je het hebt?

5)    Wat zal er gebeuren als je het niet hebt?

6)    Wat zal er niet gebeuren wanneer je het hebt?

7)    Wat zal er niet gebeuren als je het niet hebt?

8)    Welke hulpbronnen heb je beschikbaar om dit doel te bereiken?

9)    Wat ga je nu doen, als eerste stap, om te krijgen wat je wilt?

Posted by Rutger in NLP handleiding

Afronden van een NLP techniek

Testen

Wanneer je een techniek in NLP hebt uitgevoerd, sluit altijd af met een test of de uitgevoerde techniek gewerkt heeft. Bij ankeren bijvoorbeeld, zal je na Continue reading →

Posted by Rutger in NLP handleiding

NLP techniek: Obsessie opblazen

Belangrijke aandachtspunten:

 • Wanneer je deze techniek start, maak hem af!
 • Wanneer je de techniek klaar hebt, moet er een positief toekomstbeeld bestaan van de situatie zonder het probleem.
 • Wanneer Continue reading →
Posted by Rutger in Archief

NLP techniek: Swish patroon

De aandachtspunten voor een goede “Swish”-uitvoering:

 • “Swish”-patronen zijn ankers die een impuls (trigger) naar een nieuwe toekomst creëren. Zorg dus voor de juiste nieuwe toekomst.
 • Installeert nieuwe keuzemogelijkheden voor een nieuwe levenswijze (strategie) in plaats van oude gewoonten te veranderen of af te schaffen. De oude afhandeling blijft dus bestaan, NAAST de nieuwe. Deze techniek zal leiden tot een bewustwording bij een nieuw trigger-moment, waar dan een bewuste keuze gemaakt kan worden.
 • Richard Bandler: slechts de submodaliteiten zijn nodig voor de verandering.

Identificeer de context waar B aan wilt werken:
“Aan welk probleem in welke situatie wil je graag werken?”

Vraag B een geassocieerd beeld van het triggermoment te maken:
“Maak Continue reading →

Posted by Rutger in Archief

Mapping across

Mapping across

In grote lijnen bestaat deze techniek uit het koppelen van submodaliteiten van de gewenste situatie aan het interne beeld van de huidige situatie. Hiermee bereik je
dat de betekenis van de huidige interne presentatie verandert in dat wat je wilt of wilt doen.

Bijvoorbeeld:

 • Wanneer ik de afwas doe, heb ik er helemaal geen zin in. (huidige situatie)
 • Ik lees in alle rust een boek. (gewenste situatie)

In de huidige situatie is het interne beeld bijvoorbeeld gedissocieerd (een beeld waarin je jezelf in de situatie ziet). In de gewenste situatie is het interne beeld bijvoorbeeld geassocieerd (een beeld waarin je vanuit jou ogen de situatie waarneemt).

De submodaliteiten waarin verschil zit, noemen we de kritieke submodaliteiten. Gewoonlijk zijn dit helderheid; scherpte; geassocieerd/gedissocieerd en afstand. (De submodaliteiten die het grootste verschil maken, zijn de drivers).

In een nieuw intern beeld wordt de huidige situatie weergegeven met de submodaliteiten van de gewenste situatie. In dit voorbeeld kijk ik vanuit mijn eigen ogen (geassocieerd) terwijl ik de afwas doe. Deze verandering van submodaliteit geeft een andere betekenis aan de interne representatie. Het geeft mij een nieuwe keuze mogelijkheid: om ook in alle rust de afwas te doen.

 

Te gebruiken voor:

 • Like – Dislike (eetgewoontes, personen, situaties, activiteiten, etc.)
 • Huidige stemming – Gewenste stemming
 • Huidige overtuiging – Gewenste overtuiging
 • Huidige waarden – Gewenste waarden

Recept Mapping across

A -> B
Verplaats de inhoud van A (huidige staat, overtuiging, waarde, beleving)
in de submodaliteiten van B (gewenste staat, overtuiging, waarde, beleving)

1 – Stel vast wat (A) je wilt veranderen

2 – Stel vast wat (B) nu al, vergelijkbaar, de gewenste staat heeft

3 – Bepaal de submodaliteiten van A

4 – Bepaal de submodaliteiten van B

5 – Bepaal de kritieke submodaliteiten, de drivers (gewoonlijk: helderheid, scherpte, geassocieerd, afstand)

6 – Creëer een lege ruimte en plaats AdVAK (inhoud) van A in die lege ruimte

7 – Elimineer de originele A

8 – Pas submodaliteiten van B toe op de inmiddels opgevulde ruimte

Oefening – Like Dislike

Groepjes van 2. B onderzoekt de drivers en neemt de drivers op in de linkerkolom. Vervolgens neemt B een prettig persoon in gedachten. A vraagt alle submodaliteiten van de drivers uit, en vult de antwoorden in. Vervolgens neemt B een minder prettige persoon in gedachten, waarvan het niet erg zou zijn wanneer B deze persoon prettiger zou vinden. A vraagt alle submodaliteiten van de drivers uit, en vult de antwoorden in.

Vervolgens vraagt A aan B om weer aan de minder prettige persoon te denken. Per driver verteld A aan B hoe de waarde te veranderen, door de waarde van de driver van een prettig persoon aan te geven, zodat de interne representatie van de minder prettige persoon de submodaliteiten (karakteristieken) krijgt van de prettig persoon representatie.

Wanneer alle drivers zijn overgezet, gaat B na hoe je nu over Y voelt.

Wissel van rol.

Visueel (wat zie je daarbij) Drivers

Prettig persoon X

Minder prettig Y

Auditief (wat hoor je daarbij)

Kinesthetisch (wat voel je daarbij)

Oefening Mapping Across

Groepjes van 2. A Act, vanuit de flexibele staat. B is zichzelf, Be.

A Vraag aan B uit wat hij/zij anders wilt.

A Vraag aan B de submodaliteiten van de huidige situatie. Hoe is het nu? Welk beeld heb je daarbij? Hoe ziet het eruit? (Gebruik de submodaliteiten checklist)

A Doe een ecologie check bij B. (Wat heeft de huidige situatie je gegeven. Wat maakt dat je het nog steeds doet/niet doet? Wil je dat echt veranderen?)

A Break state

A Vraagt aan B de submodaliteiten van de gewenste situatie. Hoe zou je het willen hebben? Welk beeld heb je daarbij? Hoe ziet het eruit?

A Break state

A Brengt het beeld van de huidige situatie over naar de afstand/plek van de gewenste situatie. Door alle kritieke submodaliteiten te noemen neemt A B mee naar de gewenste interne representatie.

A Test B door te vragen de oude huidige situatie op te roepen, en te ervaren wat er anders is.

A Future pace: Vraag aan B hoe dit in de toekomst zal zijn. Heb je een andere keuze mogelijkheid?

Wissel totdat iedereen één keer A en B is geweest.

Posted by Rutger in NLP handleiding

NLP coachmodel

Het NLP coachmodel helpt je vanuit een HUIDIGE situatie, waar je nu bent, naar een TOEKOMSTIGE situatie waar je wilt zijn. Daarbij identificeer je obstakels en hindernissen op weg (BLOKKADES) naar Continue reading →

Posted by Rutger in NLP handleiding