ankeren

Een succesvol NLP anker in vier stappen

Vier stappen voor een succesvol NLP anker

1. Zorg voor een levendige SPECIFIEKE ervaring/stemming.

Vraag de ander een specifieke situatie te herinneren: “Herinner je een specifieke situatie, die van de bedoelde stemming een voorbeeld is.” Kalibreer op BMIR’s.

Contact maken met de specifieke herinnering, visueel: “Waar ben je?”, “Met wie ben je daar?”, “Wat zie je daar?”. Speel met de antwoorden, vraag door naar kleuren, vormen, groottes etc. Kalibreer op BMIR’s.

Visueel naar auditief, dieper contact maken: “Wat hoor je daarbij?” of “Wat hoor je daarbij, terwijl je … [beschrijf met sleutelwoorden uit visueel]”. Speel met de antwoorden, vraag door naar toonhoogtes, snelheid, ruis etc. Kalibreer op BMIR’s.

Auditief naar kinestetisch, contact maken met de stemming: “Wat voel je daarbij?”, “Hoe voelt dat daar, toen?”, “Wat voelde je , terwijl je … [beschrijf met sleutelwoorden uit visueel en auditief]”.

2. Zorg voor een unieke stimulans (zintuiglijke prikkel).
Wanneer de ervaring het meest levendig/intens is leg je het anker aan. Let op BMIR´s!

Vaak wordt er een tast prikkel gegeven op een plek op het lichaam waar de persoon makkelijk bij kan. Bijvoorbeeld op de schouder of knie. Wanneer je bij een ander ankert, vraag van te voren of het daar mag. Aanlegduur: 5 tot 15 seconden.

NLP Anker zetten

NLP Anker zetten

3. Break state.
Na het ankeren, haal je de ander met een break-state uit de stemming.

4. Test het NLP anker
Test het anker door het af te vuren, en kalibreer of de stemming onder het NLP anker zit.

Let op: een anker heeft altijd een effect, soms gewenst, soms ongewenst. Daarom is het testen belangrijk voordat je verder gaat. Wil je weten hoe je jouw ankertechniek kan verbeteren, lees dan dit artikel.

Oefening normaal NLP anker 1

Groepjes van 2.

B kiest een fijne herinnering.

A bepaalt een unieke stimulans bij B (schouder-, hand- of knieaanraking) voor het anker.

A vraag de herinnering uit, maakt een levendige ervaring. Start visueel, door naar auditief, door naar kinestetisch. Kalibreer op BMIR’s, en A kiest het juiste moment om het anker te zetten (5 tot 15 seconden stimulus) bij B (let goed op: dat kan bij sommige mensen al direct zijn, bij visueel).

A break-state.

A test het anker door het af te vuren. Kalibreer op BMIR’s of de stemming er onder zit.

Wissel van rol.

Oefening normaal NLP anker 2

Individueel.

Kies een krachtige hulpbron (herinnering), en bepaal een (door jezelf uit te voeren) unieke stimulans, of een eigen power-move (afhankelijk van je doel).

Maak je herinnering zo levendig mogelijk (vraag bij jezelf uit, beleef het visuele, hoor de geluiden, ervaar de gevoelens).

Intensiveer de ervaring: versterk de beleving van de krachtige staat door je drivers te veranderen (check ook de meest voorkomende submodaliteiten: helderheid, scherpte, geassocieerd/gedissocieerd en afstand). Versterk de staat, niet per sé de herinnering.

Anker dit bij jezelf, door de eigen unieke stimulans, of power-move.

Break state.

Vuur het anker af, en test.

Opmerkingen:

 • Let op de volumeknoppen van ankeren.

 • Je kan zo veel ankers bij jezelf maken als je wilt. Bedenk (ontwerp) je eigen manier van ankeren, met eigen stimuli, voor alle situaties waar jij dit kan gebruiken!

Posted by Rutger in NLP handleiding

Multilevel communicatie met je stemrichting

Een manier om je stemgebruik een extra dimensie te geven, is de richting van je stem te gebruiken om extra informatie als anker mee te geven. Je kan je stem namelijk ‘richten’, en dit levert een unieke sensorische ervaring op waar je betekenis aan mee kan geven.

Wat we meestal doen is de stem richten op het focale gezichtspunt, of op de persoon waar we mee spreken. Met een beetje oefening kan je, terwijl je iemand aankijkt, je stem meer richting de buik van de gesprekspartner richten. Probeer dat eerst eens voor een spiegel, eerst technisch en wanneer je het onder de knie hebt, voel dan eens wat dit voor een verschil maakt of je tegen jezelf praat hoog in het eigen gezicht, of wanneer je lager tegen jezelf praat naar je buik.

Wanneer je daar een diepte bij hebt, experimenteer dan eens in drie tot vijf gesprekken met een echte gesprekspartner door afwisselend hoog en laag je stem te richten. Verander je stemrichting niet te snel, bij dit experimenteren, zodat je tijd hebt om te mindreaden hoe dit bij de ander wordt ontvangen. Ontdek welk onbewust proces hier speelt, en hoe je dit kan gebruiken.

Een andere manier om je stemrichting te gebruiken, is bij bijvoorbeeld presentaties. Wanneer jij je stem richt op de voorste rij, dan zal je moeilijk te verstaan zijn achterin. Probeer je stem dan (tenminste, als je beter verstaanbaar wilt zijn; dat kan een keuze zijn) zowel te verspreiden, als achterin te laten landen.

Nog een andere manier is om aandacht te geven op een onbewuste manier aan iemand speciaal. Wanneer je iemand een boodschap wilt meegeven in een groep, dan kan je dat rechtstreeks doen, of met je stem op een meer verhulde manier. Wil je dat met je stem doen (bijvoorbeeld in een vergadering, of tijdens een les, of whatever) dan kan je een algemene boodschap toch richten op iemand specifiek door enkel je stem richting de bedoelde ontvanger te richten. Let er op dat wanneer je de persoon aankijkt het richten van de stem niet meer verhuld is, en dan kan het confronterend worden. Probeer het enkel met je stem te doen.

Vervolgens kan je ook door je stemrichting bepaalde woorden benadrukken, of embedded commands richten. Door bijvoorbeeld bij de zin “Ik laat het gewoon gebeuren.” je stem tijdens “LAAT HET” te richten op de persoon die ongewenst gedrag vertoont te richten, zal de onbewuste boodschap dat de persoon het gedrag moet laten verhuld binnenkomen. Dit vergt enige oefening en voorbereiding, en is zeker de moeite waard om vaardig in te worden.

Tot slot kan je dan je stemrichting nog gebruiken om ankers te zetten en af te vuren. Een simpel voorbeeld zou ik kunnen tekenen in een situatie waar een coach praat met een coachee. In dit gesprek wil de coach drie onbewuste signalen installeren: neutraal, ja/goed/doen/positief en nee/fout/laten/negatief. Daarvoor heb je drie stemrichtingen nodig, en de coach kiest om de stem te richten op de coachee zijn/haar knieën voor neutraal, richting het rechteroor voor positief en richting het linkeroor voor negatief. Tijdens de intake start de coach gelijk met ankeren en betekenisgeving. Algemene gegevens worden besproken met de stem gericht op de knieën. Problemen en mislukkingen herhaalt de coach met stem gericht op linkeroor, en wensen en successen worden herhaalt richting het rechteroor, consequent om de betekenisgeving sterker te maken. Testen van het anker kan de coach doen door een neutrale vraag als bijvoorbeeld “En, helpt dat?” te stellen naar het rechter- of linkeroor, en te kalibreren of het antwoord in lijn ligt met de gekozen richting. De coach blijft vervolgens de betekenisgeving consequent herhalen om het anker opgeladen te houden, en vuurt het af wanneer deze het nodig acht.

Let op opmerkzame mensen dit kunnen doorzien. In dat geval kan je het effect nog steeds gebruiken, alleen zorg je er voor dat je signaal subtieler wordt. Minder opmerkzame mensen kunnen juist een probleem hebben met het onderkennen van de verschillen in het stemgebruik. Je zou dan je signaal kunnen versterken door bijvoorbeeld met je vinger te wijzen in de richting van je stem (visueel signaal toevoegen) of met pauzes de verandering van richting te benadrukken, of de aandacht van de toehoorder kunnen versterken door wat onduidelijker te gaan articuleren. Sowieso kan je er rekening mee houden dat de toehoorder minimaal drie tot vijf het onbewuste signaal moet ervaren voordat de binding ontstaat (het leereffect optreedt) tussen betekenis en signaal.

Het gebruiken van je stemrichting als extra communicatiekanaal (je geeft een extra laag mee in je communicatie) is een goed voorbeeld van de zogenoemde multilevel communicatie, zoals Milton Erickson die gebruikte.

Posted by Rutger in NLP handleiding

End state energy

End State Energy (ESE) is de energie die je zal voelen, de staat waarin je komt, wanneer je al je doelen en gewenste resultaten, of een groot specifiek doel of resultaat, hebt behaald. Door je voor te stellen dat je daar al bent, kan je in die staat komen. Wanneer we daarmee beginnen zullen de resultaten en doelen vanzelf komen. Werken vanuit je passie.

 

Leren wij gewoonlijk dat de stappen als volgt zijn:

-> Doel stellen -> Werken en doen -> leidt tot Hebben -> leidt tot Zijn

De ESE aanpak werkt als volgt:

-> Doel stellen -> Zijn -> leidt tot Werken en doen -> Hebben.

 

Hoe doe je dit? Ga naar de toekomst waar je het doel hebt behaald. En wordt gewaar welke staat daarbij hoort, NU. Deze manier zorgt er voor dat (grote) doelen langer en beter energie geven.

 

 • Maak contact met het (eind-)doel, of een grote wens.
 • Vraag: “Hoe zal jij jezelf ervaren wanneer je dit doel volledig hebt bereikt? Zie jezelf in die situatie, en voel de gevoelens van succes in je lichaam.”. Kalibreer, en (laat) ankeren. Dit is de ESE.
 • Vraag (gebruikmakend van de ESE staat): “Wat is de kleinste eerstvolgende haalbare stap die je nu kan nemen in de richting van het vervullen van dit doel?”. Zorg voor goede outcome (denk aan de outcome-voorwaarden).

 

Posted by Rutger in NLP handleiding

Tijdlijn oefening voor extra commitment.

In deze tijdlijnoefening is in stap 7 (vetgedrukt) een interruptie in het proces ingebouwd. Op het moment dat je iemand begeleid en deze is bereid om de stap te nemen, vraag je om extra commitment.

 1. Vindt een angstgevoel, schuldgevoel, schaamtegevoel, spijtgevoel of overtuiging.
 2. Vraag de tijdlijn uit
 3. Zoek de oorsprong: “Wanneer is het oorspronkelijke moment waarop je dit gevoel/deze overtuiging in je vroege jeugd hebt ervaren, dat als je het nu oplost je de grootst mogelijke groei geeft.”
 4. Dissocieer (naast de tijdlijn) & terug LANGS de oorsprong naar “15 minuten voor het 1e moment dat je ook maar iets van de ervaring ‘merkt’.”
 5. Associeer (stap in de tijdlijn)
 6. Hulpbronnen uitvragen en opbouwen, snel: “En jij weet hoe dat voelt, …” en ankeren, slide-anker, en suggestie versterken: “En jij kan dat 2 keer zo sterk maken… En weer… 4 keer… sterker…”
 7. “En zo meteen…, wanneer jij er he-le-maal klaar voor bent…, om dit voor eens en altijd… te veranderen…, dan…, en alleen pas dan… kan jij de stap nemen…Kalibreer op beweging en 1e signaal van nemen stap en interrumpeer: “Voordat je de stap neemt…, weet je echt zeker… dat je volledig en he-le-maal klaar bent… om NU… dit… voor eens en altijd… te veranderen…?” Wacht op stap.
 8. Geassocieerd terug naar het nu: “Doorloop alle gebeurtenissen op jouw tijdlijn die hiermee in verbinding staan. Voel wat je voelt, ervaar wat je ervaart, en merk wat er veranderd is.”
Posted by Rutger in NLP handleiding

Embedded commands

Embedded commands zijn indirecte suggesties die je overbrengt door een speciale (afwijkende) markering (bijvoorbeeld toon, volume of een discreet gebaar). Het is belangrijk dat je meerdere commands gebruikt, verspreidt over de conversatie, om het onbewuste deze op te laten pikken, te laten leren. Voor het beste resultaat is de luisteraar zich niet bewust van de markering en kan de luisteraar het wel waarnemen. Let goed op BMIR’s (kalibreer), want bij luisteraars voor wie het nieuw is werkt het beter met een duidelijkere markering, en bij luisteraars die bekend zijn hiermee, werkt het beter om genuanceerder te markeren. Het is niets meer dan een krachtige vorm van ankeren voor gevorderden. Soms wordt het ook wel multi-level communicatie genoemd (bijvoorbeeld in de boeken van en over Milton Erickson).

 

Het geeft je extra mogelijkheden om weerstand bij lezers te omzeilen of te verminderen, om bedekte instructies te geven, om op zowel bewust als onbewust niveau te overtuigen, om positieve verwachtingen te creëren, om beweging te versnellen, om gedrag te beïnvloeden, om sneller tot een besluit te laten komen, en om tot actie aan te zetten.

Markering

De vorm van afleveren is:

BLABLA

…{START MARKERING} EMBEDDED SUGGESTIE {STOP MARKERING}…

BLABLA

 

Voorbeelden van markering:

 • Luider volume
 • Lagere toon, aflopend qua toonhoogte
 • Hoofd kantelen of bevestigend knikken
 • Verander de richting van je spraak
 • Maak oogcontact
 • Maak fysiek contact
 • Als er al contact is, verhoog de druk van de aanraking
 • Wijs naar de luisteraar
 • Glimlach
 • In schrift: italics of onderstrepen
 • Presenteer als quote, met stemverandering
 • Extra pauzes toevoegen, in schrift door …

 

De sleutel is twee-vier gemarkeerde woorden in een enkele zin, in een gesprek. Vijf-zeven woorden gemarkeerd in schrift. Hoe korter hoe beter.

Ontwerp

Twee elementen:

 • Middels, hoe: 2 keer (of 2 woorden). Beschrijf waarmee of de wijze waarop; Hoe te doen.
 • Doel, wat: 1 keer (of 1 woord). Beschrijf het te bereiken resultaat; Wat te doen, gedrag.

Middels, Hoe

Beschrijft de manier waarop:

Nou, snel, automatisch, telkens weer, flexibel, nieuwsgierig, steeds sterker, opnieuw, verder, als nooit tevoren, gemakkelijk, eenvoudig, onbewust, onverwacht, verrassend, vrij, gauw, weldra, bijna, energiek, volledig, blij, goed, licht, comfortabel, lekker, zacht, impulsief, spontaan, etc.

Doel, wat

Werkwoord, gebiedende wijs:

Toon, voel, zie, verras, begin, reageer, handel, doe, leer, groei, ontdek, verander, volg, neem, geef, luister, check, merk, zoek, etc.

Voor gemakkelijker vervoegen en dubbele betekenis kan je het beste gebruik maken van werkwoorden met een –d of –t aan het einde van de stam: worden, starten, houden, hoeden, laten, vinden, ondervinden, ontmoeten, moeten, onderscheiden, bevatten, vatten, weten, bevroeden, raden, zetten, melden, ontspruiten, vergeten, onthouden etc.

Andere tip die het makkelijker kan maken is “Nou, ik bedoel dat ik mij kan voorstellen dat ik [embedded command] blablabla”. Door het gebruik van een ik-vorm past de gebiedende wijs in de context.

 

Bewust bekwaam processtappen:

 • Bepaal de gewenste uitkomst.
 • Bepaal het embedded command.
 • Creëer een zin om het embedded command.
 • Lever de zin congruent af.
 • Meet je resultaat.

 

Voorbeelden embedded commands

 • Een vriend vertelde me eens dat hij langs een bord liep waarop stond “KIES NU SNEL”, en dat het hem verbaasde.
 • Ik RAAK GEÏNSPIREERD terwijl ik jou zie zitten.
 • Het was gezellig… KOM SNEL TERUG… wanneer je zin hebt
 • Overal zijn mogelijkheden. Ik KIES VERRASSEND MAKKELIJK uit al deze mogelijkheden.
 • Het huis van de buren staat te KOOP  waar ze jaren PLEZIERIG hebben gewoond. Momenten dat je stil staat hoe AUTOMATISCH sommige dingen gaan.
 • Ik LAAT HET gewoon gebeuren.
 • Twintig sollicitanten die in een brief schrijven “NEEM MIJ AAN” is niet echt uniek.
 • En dat ene gesprek, waarbij een GOED GEVOEL ONTSTAAT, dat is toch waar je voor kiest.
 • Degene die daar normaal gesproken zit WIL MEER dan alleen kennismaken.
 • Toen hij in verwarring rondkeek zei ik VOLG MIJ en nam het initiatief.
 • Het gaat om het merken of POSITIEVE VERWACHTINGEN GROEIEN terwijl je er over nadenkt.
 • En dat is mijn vraag, JA, waar jij het antwoord op kan geven.
 • En dat is mijn vraag, NEE, waar jij het antwoord op kan geven.

 

Embedded command generator (om mee te spelen)

Start Werkwoord Command Einde
Ik … word de warme energie …gewoon omdat het bestaat
Iemand… start mijn standpunt …terwijl er niets speciaals voor gedaan hoeft te worden
Hij/zij… vind nieuwere standpunten …als vanzelf
Toen vertelde hij mij: “… ontmoet verandering …gewoon omdat het kan
Iemand zei: “… onderscheid overeenstemming …zoals sommige dingen kunnen gaan
Een persoon… vat positievere verwachtingen …terwijl je bijvoorbeeld iets kan horen
De zon… bevroed mooiere wensen …vanuit het vermogen te kunnen beseffen
Ik las eens: “… onthoud betere overtuigingen …zoals anderen dat ook kunnen
Een wijze… vergeet mijn gelijk …als spontane gedachte
Jouw geluk… laat het diepere gevoel …terwijl al het andere gelijk kan blijven

 

 

 

Posted by Rutger in NLP handleiding

Satir-modes: flexibiliteit in gedrag

De vijf Satir modes, die je naar believen kan inzetten om meer flexibiliteit in gedrag te krijgen:

 • Leveler
  • Wat: de basis, jouw coachstaat, ben jeZELF.
  • Hoe: Vriendelijk, open, symmetrisch, kracht.
 • Blamer
  • Wat: Wijzen, direct, aanvallend, functioneel boos
  • Hoe: Verantwoordelijkheid laten nemen
 • Computer
  • Wat: Feitelijk, professor
  • Hoe: Geen contact, AD
 • Placator
  • Wat: Onderkant energie, help mij
  • Hoe: Onderdanig, smeken, pacing
 • Distractor
  • Wat: Afleiden, vermijden
  • Hoe: Grappen, break states

 

Of je nu staat of zit, gebruik je lichaam om contact te maken met de modes (energievormen). Wanneer je staat kan je de verschillende modes ankeren aan posities (plaatsankers maken).

Satir modes

Satir modes

Posted by Rutger in NLP handleiding

Wat kan jij leren? NLP Concreet: De NLP Practitioner.

Wat leer je concreet met NLP? Wat leer je in de NLP Practitioner?

In deze NLP opleiding leer je alles wat je nodig hebt om NLP en NLP technieken praktisch toe te kunnen passen. Je leert te beoordelen wanneer je wel en wanneer je niet NLP gebruikt, je leert NLP bij jezelf toe te passen (NLP Practitioner), en je leert om NLP toe te passen bij de begeleiding van anderen (NLP Coach).

Waarnemen en kalibreren

Hoe staan wij in verbinding met de werkelijkheid? Hoe werken onze zintuigen? Welke voorkeuren in waarnemen heb je zelf, welke voorkeuren heeft een ander, hoe kan je dit inzicht gebruiken? Hoe denken wij te zien, te horen, te ruiken, te proeven, te voelen? Wat is werkelijk, en wat niet? Hoe werkt het bij jou? Wat betekent dit voor interpersoonlijke contacten, bijvoorbeeld in onze communicatie? En wat betekent dit voor de communicatie met jezelf? Kan jij een vaas zien, zonder dat het concept "vaas" jouw waarneming beïnvloed?

Interactie en gedrag

Welke aspecten spelen een rol wanneer we interactie hebben? Hoe spelen die aspecten een rol, en hoe kan je dat gebruiken in interactie? Hoe verbeter je de verbinding in je interacties, en ook hoe verbreek je de verbinding? Gedrag roept gedrag op: welk gedrag roept welk gedrag op, welk gedrag zie je in je omgeving, en wat zegt dat over je eigen gedrag? Hoe kan je interveniëren in het gedrag van een ander? Hoe verbeter je samenwerking, hoe kan je assertiever zijn? Hoe kan je de ander tot actie aanzetten, en hoe neem je zelf de leiding? Hoe doorbreek je een patroon van ineffectief gedrag?

Subjectieve beleving

Hoe slaan onze hersenen informatie op? Hoe weten we hoe we een herinnering ervaren? Hoe weten we wat we wel en wat we niet leuk vinden? Hoe kan je deze beleving veranderen? Hoe kan je dit gebruiken in onbewuste communicatie? Hoe kan je dit inzetten voor gedragsverandering? Hoe kan je hiermee je emoties beïnvloeden? Hoe kan je hiermee negatieve gedachtepatronen doorbreken? Hoe kan je betekenis meegeven in je communicatie? Hoe kan je betekenis veranderen door je communicatie?

Ankeren

Hoe werkt een anker? Hoe gebruik je een anker? Welke ankers zijn er? Hoe kunnen ankers gedrag beïnvloeden, hoe kan je dat weer doorbreken? Hoe kan je dit inzetten voor jezelf… In communicatie met anderen… Bij presentaties voor groepen… Hoe doorbreek je een anker? Hoe creëer je een anker? Hoe kan je nieuwe gevoelens ervaren met ankers?

Doorvragen… of niet…

Wat is het effect van vragen stellen? Welke vragen zijn beter dan andere vragen, of eigenlijk welke vragen stel je in welke situatie? Hoe weet je wanneer je wilt doorvragen? Hoe doe je dat dan? Hoe weet je dat je klaar bent met doorvragen? Wat is het Metamodel, en wat betekent het? Welk effect heeft doorvragen, en wat voor situaties is het handig, en wanneer niet? Wat is er bijzonder aan de woorden Waarom, Niet, Proberen, Moeten, Als? En wat kan je doen als tegengestelde van doorvragen? Suggestief vragen stellen wordt je afgeleerd in het reguliere onderwijs, is dat terecht? Wanneer wel, wanneer niet? Hoe doe je dat, welke mogelijkheden zijn er? Welk effect heeft het wel, welk effect heeft het niet? Wat zijn vooronderstellingen, welk effect hebben ze, hoe herken je ze, hoe doorbreek je ze, hoe pas je ze zelf toe? Kan je ook non-verbaal vooronderstellingen gebruiken? Hoe kan je hiermee effectiever samenwerken, leidinggeven, afspraken maken, conflicten bemiddelen, verbinding maken etc. Wat is chunking?

Automatische piloot

Soms doe je dingen bewust, soms doe je dingen onbewust. Hoe werkt dit in je hersenen? Hoe werken de bewuste en onbewuste programma’s, hoe ontdek je ze, hoe ontwerp je ze, hoe verander je ze? Welke aspecten hebben invloed op deze programma’s? Hoe kan je dit gebruiken bij beïnvloeding, bij contact maken? Hoe kan je zelf effectiever zijn? Wat zijn basiskenmerken van goede programma’s op het gebied van creativiteit, motivatie, besluitvaardigheid, leervaardigheid, spelling, planning, innovatie.

Coaching en mediation

Hoe bepaal je of de coachvraag geschikt is, en hoe verbeter je een coachvraag? Hoe zorg je voor maximaal effect van een verandering? Hoe controleer je eventuele bijwerkingen? Hoe controleer je het effect van een verandering? Hoe stel je doelen? Ben je een coach of een adviseur? Wat is een goede coachhouding? Wat is ‘Shoshin’, en hoe kan het een coach helpen? Wat als de coaching niet werkt? Wat is het NLP coachingmodel, en hoe pas je het toe? Wat is het NLP mediationmodel, en hoe pas je het toe? Hoe los je interne conflicten (conflicten in jezelf) op, bij jezelf of bij een ander? Hoe breng je gedragsverandering teweeg? Hoe ruim je blokkades op?

Tijdlijnen

Wat is onze beleving van tijd? Wat is verleden, wat is heden, wat is toekomst? Ligt jouw verleden achter je, en is de toekomst voor jou? Hoe heeft dit invloed op je beleving, en in je communicatie en gedrag? Hoe kan je jouw interne beleving van tijd veranderen? Hoe kan je dit gebruiken om oud zeer op te ruimen, of juist om nieuwe motivatie toe te voegen? Hoe kan je dit in jouw communicatie gebruiken?

En meer dan dat…

Wat is het verband tussen Identiteit, Waarden, Overtuigingen, Vaardigheden, Gedrag en Omgeving? Hoe kan je hiermee onbeantwoorde vragen beantwoorden, hoe kan je hiermee interventies plegen, wat is congruentie, charisma en authenticiteit? Wat betekent reactief leven, en hoe kan je creatief leven? Hoe bekrachtig je nieuwe inzichten? Wat is de invloed van verwachtingen, en hoe breng je daar veranderingen in aan? Wat is voelen, wat is het verschil tussen gevoel en emotie, hoe kan je jouw gevoel en/of emotie veranderen, hoe kan je enerverend vertellen en presenteren? Hoe kan je met een paar simpele vragen iemand, bijvoorbeeld je kinderen bij het slapengaan, een fijn gevoel geven? Hoe kan je iemand onbewust problemen laten oplossen? Wat zijn beperkende overtuigingen, en wat zijn betere ondersteunende overtuigingen? Wat is het NLP communicatiemodel, en wat betekent het in interactie? Wat is het verschil tussen feedback en kritiek, en hoe lever je feedback? Waarom zou je doelen stellen, en wat zijn jouw doelen? Wat wil je wel, wat wil je niet, waar liggen jouw grenzen, en wat betekent dat? Wat is communicatie, wat is effectieve communicatie?

Posted by Rutger in NLP handleiding

Zelf NLP leren – NLP DIY

In de jaren nadat NLP als zodanig ontstaan is als methode, en Richard Bandler en John Grinder de overstap maakten van het publiceren van wetenschappelijke artikelen naar het geven van workshops, is de vraag ontstaan wat NLP’ers zouden moeten kennen en kunnen. Als antwoord daarop is de NLP Practitioner lijn ontstaan, die een onderscheid maakt in niveau’s van NLP beheersing: de NLP Practitioner, de NLP Master Practitioner en de NLP Trainer.

Wil je nou zelf NLP gaan leren, dan is het goed om deze indeling als richtlijn te gebruiken, bij je zelfstudie, bij je keuze van een opleider, of bij het zelfstandig verbeteren van je vaardigheden.

De NLP Practitioner

Wanneer ben je een NLP Practitioner? Je bent NLP Practitioner wanneer je zelfstandig in staat bent om NLP technieken uit te voeren. Zo simpel is het. Daarvoor is het noodzakelijk dat je de NLP terminologie kent (zodat je de NLP techniek kan lezen en begrijpen), het is noodzakelijk dat je de basisvaardigheden beheerst (je kan de NLP techniek toepassen), en als derde kan jij handelen vanuit de zogenoemde NLP-staat.

De makkelijkste manier om dit te leren, is door eerst de NLP staat/stemming te oefenen (stap 1), en wanneer je die dan kan aanzetten (in de NLP stemming kan komen), vanuit die NLP staat gerichte eenvoudige oefeningen te doen met de basisvaardigheden (stap 2), om vervolgens een integratie te laten ontstaan door het simpelweg uitvoeren van verschillende NLP-technieken (stap 3). Doen dus. Eerst eenvoudig en enkelvoudig, vervolgens complexer en meerdere vaardigheden combineren, eerst bij jezelf, vervolgens ook bij anderen (stap 4). Oefenen. Je komt dan vanzelf met de terminologie in aanraking, op precies het niveau dat je nodig hebt. Je hoeft de terminologie dus niet te leren; je krijgt vanzelf voldoende kennis binnen.

De NLP staat

Handelen vanuit de NLP staat, of te wel de NLP stemming, betekent dat je handelt vanuit nieuwsgierigheid, flexibiliteit en constructiviteit. Nieuwsgierig om te leren, te onderzoeken, vragen te stellen. Hoe werkt het nu, hoe zou je het willen, onderzoekend los van je eigen oordelen en invullingen. Geen antwoorden hebben maar antwoorden zoeken. Jezelf verwonderen in plaats van iets er van vinden. Flexibel in je gedachten, in jezelf verplaatsen in de ander, er van uit gaan dat alles wat gezegd wordt waarheid is, in trial-and-error (wanneer je iets probeert en het werkt niet dan iets anders gaan proberen), in nieuwe dingen doen en proberen, op een andere manier, flexibel (vrij) om te doen wat je denkt dat nodig is. Constructief in de zin van doelgericht. Niet positief denkend, maar wel doelgericht. Waar wil ik naar toe? Wat draagt daaraan bij? Wees gericht op het effect dat je wilt bereiken, en wees effectief.

Naast deze (nieuwsgierigheid, flexibiliteit en constructiviteit) algemene houdingsaspecten, zijn er de basisveronderstellingen. Basisveronderstellingen die, wanneer je handelt alsof ze waarheid zijn, een bepaalde blik op de wereld geven, die helpt bij een constructieve houding.

Noot: de zogenoemde God-modus, de God-staat/stemming, die Richard Bandler tegenwoordig gebruikt en instrueert, heeft een ander effect. Deze staat laat minder ruimte voor nieuwsgierigheid en flexibiliteit, en is meer sturend. Wanneer je deze God-staat tegenkomt, probeer hem uit en bemerk wat deze doet met je interne proces. Mijn ervaring is dat deze stemming je in een expert-rol zet, die qua gevoel veel zekerheid geeft, maar de mogelijkheden (en dus de flexibiliteit) beperkt tot hetgeen wat jou bekend is, en de nieuwsgierigheid beperkt (want je bent expert, dus jij weet alles al). Met deze staat wordt je een adviseur/stuurman vanuit je ervaring, in plaats van een onderzoeker/ontdekker/begeleider naar de kern. Besef je dat geen van beiden goed of fout is, enkel is de ene stemming beter in de ene situatie, de andere stemming geschikter in de andere situatie. Wederom denkend vanuit flexibiliteit: wanneer je beide staten/stemmingen beheerst, dan heb je meer mogelijkheden door meer flexibel gedrag, flexibel gedrag dat je al naar gelang de situatie kan inzetten.

Basisvaardigheden

Basisvaardigheden zijn vaardigheden die in veel NLP technieken als bekend worden voorondersteld. Je wordt geacht, zonder verdere uitleg, deze vaardigheden in te kunnen zetten op al dan niet voorgeschreven momenten. Hele communicatieve processen kunnen worden samengevat in een enkele stap, zoals “elicitatie” staat voor het hele proces van probleemuitvraag, probleemdefinitie, doelstelling. Als leidraad voor de NLP basisvaardigheden kan je de volgende onderwerpen gebruiken om jezelf (verder) in te bekwamen: doelen stellen, waarnemen en kalibreren, rapport (maken en verbreken, pacing en leading), toepassen van break-states, ecologie controleren, NLP technieken toepassen, effect testen, future pace en visualisatie, modaliteiten en submodaliteiten, ankeren, doorvragen met het metamodel, suggereren met het Miltonmodel, het gebruiken van vooronderstellingen, strategieën, chunking, kaderen en herkaderen.

Ook voor het (verder) leren van deze vaardigheden is een NLP techniek (strategie), waarvan je hieronder de stappen vindt:
1) Ga actief op zoek naar informatie over het onderwerp, totdat je op iets nieuws stuit.
2) Lees de nieuwe informatie drie tot vijf keer, met de vraag in je achterhoofd “Hoe is dit anders?”.
3) Visualiseer hoe het zou zijn wanneer je dit op jezelf toepast.
4) Doe het drie tot vijf keer in de praktijk, ervaar het nieuwe voor jezelf.
5) Evalueer wat er anders is wanneer je het nieuwe doet ten opzichte van het oude.
6) Onderzoek en vindt de achterliggende ideeën en principes. Ga na wanneer je dit nieuwe zou kunnen gebruiken, en wanneer je het oude beter kan blijven gebruiken.
7) Pas het toe wanneer de situatie daar om vraagt.

Na deze stappen heb je het voor jezelf helder, je kan het bij jezelf toepassen. Een volgende stap zou zijn om het ook bij anderen toe te kunnen passen:
8) Analyseer hoe je dit bij anderen kan gebruiken, dan wel kan overdragen aan anderen.
9) Visualiseer hoe het zou zijn wanneer je dat bij een ander gebruikt, dan wel overdraagt.
10) Draag het drie tot vijf keer over, of gebruik het drie tot vijf keer bij een ander. Ervaar het effect.
11) Evalueer wat er anders is ten opzichte van het (al dan niet aanwezige) oude.
12) Onderzoek en vindt de achterliggende ideeën en principes. Ga na wanneer je dit nieuwe zou kunnen gebruiken, en wanneer je het oude beter kan blijven gebruiken.
13) Pas het toe wanneer de situatie daar om vraagt.

Nu kan je het bij jezelf toepassen, en ook bij een ander. Wellicht is de informatie nog geschikt om bij groepen toe te passen, of in andere situaties. Misschien kan je deze nieuwe informatie blenden met andere informatie, zodat je breder de voordelen (en nadelen) van het nieuwe ten opzichte van het oude ontdekt.
14) Blijf ontwikkelen en onderhouden!

De crux die je hieruit kan destilleren is dat NLP leren gaat over DOEN –> ERVAREN –> EVALUEREN –> SITUATIONEEL TOEPASSEN.

Wanneer ben je klaar met oefenen?

Even los van het feit dat vaardigheden altijd verder kunnen worden verbeterd, zijn er een aantal punten die je in de gaten zou kunnen houden om te zien of je op het niveau van een NLP Practitioner (zoals bedoeld) functioneert.

– Je merkt af en toe bewust op dat je focus ligt op het eindresultaat, en mogelijkheden naar het eindresultaat.
– Je merkt dat je vaker geïnteresseerd bent in HOE jij of een ander iets doet, dan dat je een mening hebt over WAT jij of een ander iets doet.
– Je merkt dat de basisveronderstellingen echt waar zijn.
– Wanneer je op internet een NLP techniek vindt, dan kan je die eenvoudig lezen, je snapt hoe je de techniek doet, je zou de techniek eenvoudig en snel (na lezen) kunnen uitvoeren.

Posted by Rutger in NLP handleiding

Soorten ankers

Normaal anker
Enkele stemming, door één (VAKOG) prikkel (stimulus) weer op te roepen.

Veiligheidsanker
Veiligheidsanker wordt gemaakt voordat er een techniek wordt gebruikt waarin gewerkt wordt met een negatieve ervaring. Het veiligheidsanker wordt gebruikt, wanneer het contact met een negatieve ervaring te intens wordt. Zo intens dat je direct het contact met die negatieve ervaring wilt verbreken. Onder het veiligheidsanker moet een heel krachtige stemming zitten. Eén waarvan je zeker bent dat het alle veiligheid biedt. Daarom heet het ook wel een ontsnappingsanker (een bail-out)

Kies of creëer een stemming/ervaring waarbij/waarin jij je absoluut veilig voelt of kies een hele sterke positieve stemming/ervaring. Het anker plaatsen gebeurt zoals een normaal anker; alleen vanwege de specifieke toepassing wordt dit onderscheid gemaakt.

Stapelen, versterken met sliding, refractioning en submodaliteiten: zorg voor een krachtig veiligheidsanker!

Bij een veiligheidsanker wil je soms de zogenoemde “Seperator state” gebruiken. In deze staat dissocieer je van de ongewenste situatie. Geassocieerd is het soms lastiger om te achterhalen welke krachtige hulpbron(nen) nodig zijn om de ongewenste ervaring te veranderen.

Stapelanker
Meerdere stemmingen, ervaringen, staten, emoties in dezelfde stimulans levert een cumulatief effect. Je stapelt het op elkaar op dezelfde plek, door de individuele, al dan niet verschillende) stemmingen/ervaringen/staten/emoties uit te vragen, en deze na elkaar op gelijke wijze te stapelen.

Doordat stapelen kan, kan je ook in 1 staat meerdere keren ankeren. Bijvoorbeeld, een visueel iemand die gelijk in de ervaring zit: ankeren, en daarna de ervaring versterken met submodaliteiten, en nogmaals ankeren.

Je kan eenvoudig, in het levendig maken, testen of een wijziging op de submodaliteiten helderheid, scherpte, geassocieerd/gedissocieerd en afstand de hulpbron beter maakt. Sterker laten beleven doe je alleen met positieve gevoelens en hulpbronnen!

Je kan ook iemand uitnodigen om de ervaring meerdere keren te laten herbeleven. Dit heet refractioning, en is een manier om de staat te verdiepen, nog intenser te maken. Elke keer ankeren (stapelen) bij refractioning, levert een “goed opgeladen” anker

Plaatsanker
De plaats waar je staat of zit, de locatie waar je bent, kan ook een anker zijn. Verplaatsen (afstand nemen) is niet alleen taalgebruik, het is ook letterlijk te nemen.

Collapsing anker
Dit anker zorgt voor een krachtig wegnemen van ongewenste stemming, ervaring, staat, emotie door deze weg te laten vallen tegen een nog krachtiger positief (stapel-)anker.

Het negatieve versterk je natuurlijk niet, het positieve wel (met de submodaliteiten, en later Milton-patronen).

Voor het beste effect kies je er voor om de tegengestelde ankers links en rechts op het lichaam aan te brengen: linkerhand en rechterhand, linkerschouder en rechterschouder, linkerknie en rechterknie.

Een collapsing anker is ook de manier om een (ongewenst) anker te verwijderen.

Sliding anker
Creëer een anker tijdens het ontstaan van een stemming (korte stimulans voor het hoogtepunt). Behandel dit als een schuif die je open of dicht kan zetten, als een volumeschuif. Versterk de ervaring door woorden als ‘sterker’, ‘meer’ enzovoort.

De richting van de schuif is betekenisvol. 0 is laag of links, 10 (voluit) is hoog of rechts. Wanneer je het tegenover iemand doet: houdt rekening met het omdraaien van links en rechts (voor de kijkers links/rechts).

Enthousiasme en motivatie worden sterker wanneer je de schuif ‘open’ zet. Rust en stilte worden juist beter wanneer je de schuif ‘dicht’ zet.

Doordat je een schuif gebruikt, is het niet nodig om op het hoogtepunt, de piek van de intensiteit, te ankeren. Elke intensiteit is goed, tijdens het ontstaan van de stemming.

Het gebruiken van een sliding anchor is een moment van Leading. Ondersteun de beweging van de schuif, met woorden, toonhoogte, volume, een betekenisvolle blik, geluiden… “En dat gevoel {FIRE ANKER and HOLD}… {SLIDE} sterker… {SLIDE} sterker… {SLIDE} zelfs nog sterker NU. Hoe meer je focust, hoe intenser het gevoel…”

Opmerkingen:
– Wanneer je het gevoel verder wilt versterken dan ‘10’, verplaats het anker naar een nieuwe slide:

Vuur het anker af
Kalibreer op het ontstaan van de stemming, en intensiveer/maximaliseer
“Pak” het anker op, en verplaats het naar een nieuwe plek (anker het ergens anders).

– Normaal gesproken is een schuif lineair georganiseerd: 1 naar 2 is een net zo grote stap als 5 naar 6. Je zou ook een kwadratische ophoging kunnen suggereren, door woorden als “verdubbeling” of “2 keer zo sterk” te gebruiken in plaats van het globalere “meer” of “sterker”, tijdens het ophogen van een eenheid.

Chaining anker
Dit anker wordt gebruikt, wanneer de sprong tussen een ongewenste stemming en gewenste stemming te groot is; waar een collapsing anker geen oplossing biedt.

Stel je voor, op elke vingerknokkel wordt een anker aangelegd. Er zit een logische volgorde in van 1 t/m 5. Bij vingerknokkel 1 wordt het eerste anker aangelegd (huidige of ongewenste situatie). Onder vingerknokkel 2 t/m 4 worden de logisch volgende stappen geankerd om te komen tot de gewenste situatie. Bij de 5de vingerknokkel wordt de gewenste situatie geankerd.

Het afvuren van de ankers doe je door op het eerste anker te drukken. Deze houd je vast, terwijl je het tweede anker afvuurt. Heel geleidelijk laat je het eerste anker los, net zoals bij collapsing (alleen heet het hier chaining). Doe dit tot en met het laatste anker. Herhaal deze stappen totdat bij vingerknokkel 1 direct de gewenste situatie/staat ontstaat.

Dit effect kan ook worden bereikt met plaats ankers.

Oefeningen met speciale NLP ankers

Oefening Stapelanker

Groepjes van 2.

B kiest een hulpbron.

A bepaalt een unieke stimulans bij B (schouder-, hand- of knieaanraking) voor het anker.

A vraag de hulpbron uit, maakt een levendige ervaring. Start visueel, door naar auditief, door naar kinestetisch. Versterk deze staat, deze beleving, met behulp van submodaliteiten. Kalibreer op BMIR’s, en A kiest het juiste moment om het anker te zetten bij B (let goed op: dat kan bij sommige mensen al direct zijn, bij visueel).

A break-state.

A test het anker door het af te vuren. Kalibreer op BMIR’s of de stemming er onder zit.

B kiest een 2e hulpbron.

A vraag de 2e hulpbron uit, maakt een levendige ervaring. Start visueel, door naar auditief, door naar kinestetisch. Versterk deze staat, deze beleving, met behulp van submodaliteiten. Kalibreer op BMIR’s, en A kiest het juiste moment om het anker te zetten bij B (let goed op: dat kan bij sommige mensen al direct zijn, bij visueel).

A break-state.

A test het stapelanker door het af te vuren. Kalibreer op BMIR’s of de stemming er onder zit.

Wissel van rol.

Oefening Collapsing Anchor

Groepjes van 2.

B kiest een negatief gevoel, dat B in de weg zit.

A bepaalt twee unieke stimuli bij B (schouder-, hand- of knieaanraking) voor de ankers, aan weerszijden van het lichaam (links/rechts). Bereid je break-states voor; kies of je eerst een veiligheidsanker gaat zetten.

A eliciteert en ankert het negatieve gevoel LINKS. Break-state.

A test het anker door het (kort) af te vuren, met de vraag:

Dit gevoel, [ANKER AFVUREN] wat zou jou daarbij helpen?

Wanneer het anker goed gezet is, dan noemt B vanzelf (een) hulpbron(nen). Vraag eventueel door naar meer hulpbronnen: “En wat nog meer zou jou helpen?”. Wel BMIR’s, geen hulpbron: gebruik de seperator state (dissocieer B).

A eliciteert, maximaliseert, ankert en test de hulpbron(nen) in een stapelanker RECHTS.

Collapsing:

 • A vuurt negatief anker LINKS af (blijven afvuren),

 • A kalibreert het ontstaan van de negatieve stemming,

 • A vuurt, na het ontstaan van de negatieve stemming, het hulpbronanker RECHTS af (blijven afvuren),

 • A kalibreert een stemmingsverandering,

 • A laat negatief anker LINKS los,

 • A kalibreert een stemmingsverandering,

 • A laat hulpbronanker RECHTS los.

Herhaal eventueel het collapsing totdat er nauwelijks BMIR’s meer zijn.

Test en Future pace

Wissel rol.

Oefening Sliding anker

Groepjes van 2.

B kiest een fijne herinnering.

A bepaalt een unieke stimulans bij B (schouder-, hand- of knieaanraking) voor het sliding anker.

A vraag de herinnering uit, maakt een levendige ervaring. Start visueel, door naar auditief, door naar kinestetisch. Kalibreer op BMIR’s, en A kiest een juist moment om het anker te zetten bij B.

A houdt contact met het anker en suggereert toename of afname, begeleid door de beweging van een ‘schuif’. Kalibreer op BMIR’s. Speel er mee!

Wissel van rol.

Oefening Sliding anchor 2

Uitvragen naar een specifieke emotie, met mindreads, om een stateshift te bewerkstelligen, of met een specifiek gevoel aan de slag te gaan: “Ik weet dat jij herinneringen hebt aan situaties waarin jij je X voelde… [Kalibreer] Kies er maar één… Nee, niet die, een andere…”.

A bepaalt een unieke stimulans bij B (schouder-, hand- of knieaanraking) voor het sliding anker.

A “Ik weet dat jij herinneringen hebt aan situaties waarin jij je vrolijk voelde… [Kalibreer] Kies er maar één… Nee, niet die, een andere…”. Kalibreer op BMIR’s, en A kiest een juist moment om het anker te zetten bij B.

A houdt contact met het anker en suggereert toename of afname, begeleid door de beweging van een ‘schuif’. Kalibreer op BMIR’s. Speel er mee!

Chaining Anker

Chaining anker – Ontwerp

1. Eliciteer de huidige staat en de gewenste staat.

2. Beslis in hoeveel stappen je de overstap van de huidige staat naar de gewenste staat wilt maken.

Huidige staat – tussenstap – tussenstap – tussenstap – resultaat

Om de mate van toepasbaarheid van de tussenstappen te bepalen denk aan:

De richting van de motivatie van elk te nemen stap. Is deze benaderend of vermijdend?

3. Eliciteer elke tussenstap met de elicitatie vraag:

Welke staat ligt halverwege tussen……(staat) en ……(staat). Welke ervoor zorgt dat je je richting (de gewenste staat) beweegt?”

Identificeer en eliciteer staat 3.

Welke staat ligt halverwege tussen de huidige staat en de gewenste staat en zal ervoor zorgen dat je in de richting van de gewenste staat beweegt?”

Identificeer en eliciteer staat 4.

Welke staat ligt halverwege tussen staat 3 en de gewenste staat en zal ervoor zorgen dat je je richting de gewenste staat beweegt?”

Identificeer en eliciteer staat 2.

Welke staat ligt halverwege tussen de huidige staat en staat 3 en zal ervoor zorgen dat je je richting de gewenste staat beweegt?”

4. Schrijf de ketting op en controleer de ecologie.

Chaining Anker – Installatie

Ga er van uit dat je klaar bent met het ontwerp van de ankerketting.

1. Anker staat 2

Break state

2 Anker staat 3

Break state

3 Anker staat 4

Break state

4 Anker de gewenste staat.

Break state

5. Anker de ongewenste staat

Break state

6. Vuur het anker van de ongewenste staat af gevolgd door anker 2, 3, 4 eindigend op de gewenste staat. Indien noodzakelijk herhaal dan deze stappen (duidelijke BMIR’s stemmingswisselingen).

7. Break state aan het einde van de ketting.

Vuur het anker van de ongewenste staat af (zodra de persoon zich associeert met de staat,

laat dan het anker los) en zeg “en doorloop de rest van de ketting”.

8. Test

9. Future pace: “Wanneer je morgen …, hoe voelt dat dan?”

Posted by Rutger in NLP handleiding

Aandachtspunten voor beter NLP ankeren

Zeven aandachtspunten bij NLP ankeren

De basis van NLP ankeren is snel geleerd. Hoe verbeter je het effect? Dit zijn de zeven aandachtspunten:

1. Hoe intenser de stemming en beleving (anker zetten), hoe “voller” het anker.
Alle representatiesystemen zijn in de stemming aanwezig en de persoon is volledig geassocieerd. Versterk de stemming met submodaliteiten.

2. Maak van het proces van ankeren een beleving, maak het speciaal. Gebruik VAK-signalen om te laten zien dat er nu echt iets gaat gebeuren, zodat je verwachting kweekt.

3. Hoe vaker gezet, hoe sterker het anker wordt (refractioning en stapelanker).

4. Hoe beter de timing, hoe sterker het anker.
Het anker aanbrengen van voor de “piek” tot de “piek”. Duur: 5 tot 15 seconden

NLP Ankeren

Het proces van NLP Ankeren

5. Hoe duidelijker en unieker de stimulus, hoe beter.
Zorg voor een duidelijke en unieke stimulus. Kies voor een plek is die niet spontaan aangeraakt kan worden. Een kinestetisch anker is het makkelijkst te installeren en zal direct en onweerstaanbaar werken. Vraag vooraf aan de persoon of en waar je hem/haar mag aanraken om een break-state te voorkomen. Maak de stimulus eventueel unieker door meerdere stimuli te combineren, bijvoorbeeld door een geluid te maken bij een aanraking (“ssssss”). Hoe minder andere betekenissen de stimulus heeft, hoe beter.

6. Hoe makkelijker de installatie van een anker, des te makkelijker de stimulus te reproduceren is.
Een makkelijk anker wordt afgevuurd door eenvoudige stimuli te gebruiken. Dit zorgt er voor dat het anker makkelijk reproduceerbaar is.

7. Zorg voor de juiste stemming en beleving tijdens het ankeren. Zorg dat de uitvraag het specifieke gevoel/de specifieke staat/de specifieke stemming heeft dat je wilt ankeren. Ga terug in je uitvraag naar een specifieke seconde waarin het bedoelde gevoel was; als je hoger (minuten of een periode) blijft dan raak je niet de juiste stemming/staat, maar dan krijg je een wazig, gemengde hoeveelheid emoties. Wees dus specifiek in je uitvraag!

Posted by Rutger in NLP handleiding

NLP ankeren

Ankeren is het verbinden van een zintuiglijke prikkel (VAKOG) met een bepaalde stemming, ervaring, staat, emotie. Door exact dezelfde zintuiglijke stimulans te reproduceren “vuur je het anker af”, waardoor dezelfde stemming, ervaring, staat, emotie wordt opgeroepen.

Ankeren is een krachtige manier om iemand naar een bepaalde staat te helpen. Het is een heel natuurlijk proces. Wanneer je er bij stil staat, kom je tot de ontdekking dat er al veel geankerd is. Bijvoorbeeld: de kleur rood, een wijzende vinger of een bepaalde toon in een stem. Op individueel niveau zijn er persoonlijke ankers waardoor je gelijk in de ervaring komt waar die stimulus meer verbonden is. Bijvoorbeeld: een bepaalde geur, een liedje of een muziekstuk. Dat noemen we ook wel een trigger: een zintuiglijke waarneming die ineens een sterk gevoel teweegbrengt (stimulus-respons). Ankeren is het proces waarbij je (on)bewust triggers installeert (stimuli), die leiden tot een (al dan niet bedoelde) respons. Triggers werken ook intern, bijvoorbeeld door de toon van je Ad stem (dus: de manier waarop je met jezelf praat).

Wanneer je met “anker”-ogen naar reclame kijkt, zie je ook dat het daar in gebruikt wordt. Producten worden verbonden aan een “gewenste” sfeer, stemming, staat, emotie.

In feite is alles wat leidt tot een automatische reactie, een anker. Een anker kan in alle representatieve systemen. Bijvoorbeeld:
• Visueel – gebaren , gezichtsuitdrukkingen , tekens, beelden, positie in een ruimte
• Auditief – woorden, uitdrukking, tonaliteit, geluid
• Kinesthetisch – aanraking
• Olfactoirisch – geur
• Gustatoirisch – smaak

Aandachtspunten bij Ankeren:
• Een anker heeft ALTIJD een effect. Of effect gewenst is, test je na het zetten.
• Een anker zetten heeft direct effect. Conditionering en belonen zijn niet nodig.
• Conditionering en belonen kunnen wel helpen om het anker sterker te maken.
• Alleen positieve ankers wil je zo sterk mogelijk hebben.
• Vind je het lastig de piek te vinden, kalibreer dan eerst de fysiologie, om in een 2e uitvraag het anker te zetten.
• Een NLP anker kan ook gezet worden, op een onbewuste manier.

Wanneer gebruik je een anker?
Ankers maken het mogelijk om dezelfde stemming, staat, ervaring, emotie op te roepen, zonder over de inhoud van die stemming, staat, ervaring, emotie te praten. Het maakt het mogelijk om in het hier en nu te werken aan verandering en de keuze mogelijkheid uit te breiden met nieuwe ervaringen. In grote lijnen wordt het gebruikt om de interne representatie van een persoon te herstructureren.

Ankers worden gebruikt om:
• Een interne toestand te veranderen.
• Een emotie vast te houden.
• Gedrag te veranderen.
• Elementen van een situatie in een andere over te brengen.
• Verschil in tijd-ruimte beleving te creëren.

Wanneer ankeren het enige is wat je zou kunnen gebruiken, dan is er maar weinig wat je niet zou kunnen doen. Gebruik je creativiteit en flexibiliteit om op meesterlijke wijze ankers te gebruiken. Veel technieken in de Ericksoniaanse hypnotherapie en in NLP zijn gebaseerd op het proces van ankeren.

Kracht van een anker
In het toepassen van ankers is het goed om te beseffen dat een anker een “beperkte levensduur” heeft of “op” kan raken, als een batterij. Elke keer wanneer het anker afgevuurd wordt, verliest het “vulling”. Als het ware compenseert het een huidige stemming, staat, ervaring, emotie. Je kunt een anker actief houden door het anker te “vullen” in momenten waarin je dezelfde stemming, staat, ervaring, emotie hebt door op de ankerplek dezelfde stimulus te geven.

Ankers die tijdens een sessie worden aangebracht, werken tijdelijk. Verbind de gewenste stemming, staat, ervaring, emotie aan een stimulus wat in de natuurlijke omgeving van de cliënt voorkomt, of aan een universele ervaring.

Iemand zal altijd reageren op een anker. Bewust of onbewust. En of iemand reageert op de manier zoals bedoeld is afhankelijk van hoe meesterlijk het anker is aangelegd.

Posted by Rutger in NLP handleiding

Change personal history

De persoonlijke geschiedenis veranderen.
Voor het veranderen van ongewenste gedragingen of gevoelens die voortkomen uit het verleden. Hierbij maak je gebruik van een fysieke tijdlijn en van Continue reading →

Posted by Rutger in NLP handleiding

Meer over NLP…

Wat is NLP

NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren. Een naam voor een andere manier van denken. Een andere manier van denken dan de klassieke manier, zoals wij die meekrijgen vanuit onze opvoeding, cultuur en opleiding. Een andere manier van denken die je in staat stelt om met verschillende situaties verschillend om te gaan. Een andere manier die niet de oude, klassieke manier van denken vervangt; zie het meer als een alternatief. Een alternatief dat soms voordelen heeft, soms nadelen. En altijd meer mogelijkheden biedt, doordat deze andere manier van denken beschikbaar is. En daarmee meer persoonlijke vrijheid en keuzemogelijkheden biedt.

Wat leer je concreet in een NLP opleiding

Misschien heb je al NLP websites gezien, boeken gelezen, een NLP training, cursus, opleiding en/of coaching gevolgd, of misschien ken je wel iemand die er mee werkt. Misschien heb je er alleen maar van gehoord, en ben je nieuwsgierig op zoek naar meer informatie, misschien weet je al wat het is en zoek je nu de juiste opleider.
 
Steeds meer dringt het waardevolle dat NLP te bieden heeft door, en een NLP opleiding wordt steeds populairder als waardevolle uitbreiding, om beter te communiceren, om beter je doelen te bereiken.
 
Zakelijke én persoonlijke ontwikkeling.
 
Meer regie, meer mogelijkheden, betere resultaten. En daardoor zit je lekkerder in je vel, krijg je meer zelfvertrouwen, voel jij je vrijer, krijg je meer rust…

Beter communiceren met NLP

Wanneer je communicatie ziet als het overdragen van informatie, dan is effectieve communicatie het effectief overdragen van informatie. En effectief overdragen van informatie betekent dat je het effect bereikt dat je wilt hebben. En iedereen communiceert; iedereen draagt informatie over. Je draagt informatie over naar anderen, maar ook naar jezelf. En hoe effectief doe jij dat? Wat zeg jij tegen jezelf, bijvoorbeeld als iets mis gaat? Herken je de negatieve gedachtespiralen? Bereik jij het effect dat je zou willen hebben?
 
NLP om effectiever te communiceren
In NLP leer je verschillende vaardigheden en technieken die jouw manier van informatie overdragen verbetert. Een aantal voorbeelden:

 • Het Metamodel leert je verborgen informatie naar boven te halen,
 • Het Miltonmodel leert je invloedrijk te communiceren, met minder weerstand,
 • Beter en sneller contact maken met anderen door Rapport,
 • Aansluiten bij de belevingswereld van de ander met Modaliteiten, Waarden, en de Metaprogramma’s,
 • Negatieve gedachtepatronen doorbreken met de Ridiculiseer-techniek,
 • Boeiend de aandacht vasthouden met KAVAK en Metaforen,
 • Onweerstaanbare voorstellen doen en adviezen geven met Strategieën,
 • En meer: het NLP communicatiemodel, het NLP mediationmodel, Onbewuste communicatie, Chunking…

Beter je doelen bereiken met NLP

Beter je doelen bereiken klinkt misschien wat vaag en wollig, maar waar het om gaat is dat je beseft wat je wilt hebben, wat je wilt doen, wat je wilt zijn, en er voor zorgt dat je krijgt wat je wilt, doet wat je wilt, bent wie of wat je wilt zijn. En dat je weet wat je niet wilt. Grenzen stelt. Werkelijk kiezen hoe jij het wilt. En in staat zijn dat te verwezenlijken. Daar gaat het om.
 
NLP om beter doelen te bereiken
Doelen bereiken werkt in drie stappen: 1) Accepteer, 2) Creëer, 3) Transformeer, oftewel ACT!

 • Accepteer: je bent nu waar je bent als gevolg van wat je in het verleden hebt gedaan. Accepteer dat als startpunt.
  • Verwerk oude emoties,
  • Laat oude (verkeerde) lessen los,
  • Herken en erken je eigen bijdrage en verantwoordelijkheid,
  • Verander negatieve gevoelens, zoals schuld en schaamte,
  • Totdat je een nieuw begin hebt.
 • Creëer: onderzoek, ontdek en beslis hoe jij het idealiter wilt hebben.
  • Ontdek wat je wel wilt,
  • Ontdek wat je niet wilt,
  • Maak keuzes,
  • Stel je grote doel,
  • Stel subdoelen met SMARTIE,
  • Empower je onbewuste,
  • Neem de verantwoordelijkheid voor je resultaten en Outcomes.
 • Transformeer: richt je energie op het bereiken van wat je wilt. Verander wat je belemmert, krijg wat je ondersteunt.
  • Verander overtuigingen,
  • Verander waarden,
  • Doorbreek, vernieuw en verander gedragspatronen,
  • Creëer congruentie,
  • Verander gevoelens,
  • Vertrouw je onbewuste,
  • Leer van anderen.

Dat is wat je in de NLP opleidingen tegen kan komen. Daarnaast zijn er nog heeeel veeeel andere technieken, op andere vlakken. Andere technieken, die je allemaal kan uitvoeren, doordat de basis voor veranderen (zoals hierboven beschreven) is gelegd.
 
Mooi, he?

Voorbeelden van NLP modellen en technieken

Om je nog meer in detail een gevoel te geven wat je kan leren met NLP, geef ik je hier graag een kort en bondig overzicht van enkele verschillende NLP modellen en NLP technieken:

Het NLP communicatiemodel

Met het NLP communicatiemodel wordt duidelijk hoe communicatie werkt, welke aspecten belangrijk zijn in het vormen en ontvangen van boodschappen, hoe je invloed kan uitoefenen in dit proces, hoe je beter kan aansluiten bij een ander, en je wordt je meer bewust van je eigen-wijze communicatie.

Het NLP metamodel

Het allereerste model waarmee NLP ooit is gestart is het NLP metamodel. Een model met daarin zogenoemde overtredingen in communicatie; 16 verschillende vormen waarmee wij in onze communicatie denken duidelijk te zijn, maar in feite vaag blijven. Het herkennen van deze 16 vormen is de eerste stap naar betere communicatie: je bent in staat om vaag taalgebruik te herkennen en daarop door te vragen. Het doorvragen leidt tot heldere en eenduidige afspraken, maar ook tot het uitdagen van de denkbeelden van de spreker.

Het NLP Miltonmodel

Het NLP Miltonmodel is juist gebruik maken van vaag taalgebruik, en dan wel op een kunstige manier. Een manier die leidt tot beïnvloeding van het denkproces van de ander, een manier die leidt tot beter contact, een manier die weerstand voorkomt. Dit model komt voort uit een modellering van het taalgebruik van hypnotherapeut Milton Erickson.

Het NLP sandwich-feedback model

Hoe geef je nu feedback aan iemand, zonder hem of haar tegen de haren in te strijken? Dat doe je vanuit een specifieke houding, in een specifiek patroon: het NLP sandwich-feedback model.

Doelen stellen met NLP

Effectiviteit (doelen halen) en efficiëntie (doelen halen met minste inzet van middelen). Zonder doel geen effectiviteit, en al helemaal geen efficiëntie. Goede doelen zijn dus belangrijk. Grote doelen met een BHAG, kleinere doelen met SMART en SMARTIE, subdoelen met next step en outcomes. Oh, en SMART leren formuleren van doelen is meer dan alleen de afko kennen. Want wanneer ben je Specifiek genoeg?

Andere NLP modellen

Om een paar andere NLP modellen te noemen: het NLP coachingmodel geeft een kader voor succesvolle coaching. Het NLP Mediationmodel geeft een kader voor goede onderhandeling en conflicthantering, ook voor jezelf, bij interne conflicten… Het NLP 4-MAT model geeft kaders voor succesvolle presentaties en voor goede trainingen en lessen. Het Verenigd Veld model geeft een zandbak voor coaching en begeleiding. De neurologische niveau’s van Dilts geven een raamwerk voor verandering naar congruentie en authenticiteit. etc. etc.

NLP technieken

Ankeren

Ankeren is een NLP techniek waarmee je een ervaring kan vastleggen en weer oproepen: een gevoel, een herinnering, een voorstelling, en dergelijke. Wat jij maar wilt, en hoe je het maar gebruiken kan. Hiermee kan je bijvoorbeeld negatieve emoties en gevoelens weghalen.

Gevoel-omkeer-techniek

Onprettig gevoel wanneer je voor een groep staat? Examenstress? Je hebt het zelf in de hand zodra je deze NLP techniek onder de knie hebt. Draai het gevoel om, en het gevoel verandert.

Like-dislike

Wat lust je niet, maar zou je wel willen eten? Wat lust je juist te graag, en zou je willen minderen? Wie vind je aardig, en zou je minder aardig willen vinden? Wie vindt je niet leuk, en zou je wel leuk willen vinden? Met de like-dislike techniek kan je dingen leuk en lekker gaan vinden die je niet leuk vindt, en andersom. Wat jij wilt.

Ridiculiseer-techniek

Malende gedachten, terugkerende negatieve gedachten, hoe kom je er van af? De simpele ridiculiseer-techniek doorbreekt negatieve gedachtepatronen, en doet ze daarmee verdwijnen.

Andere NLP-technieken

Nog enkele andere NLP technieken? Kaderen en herkaderen: speel met de betekenis die gegeven wordt. Break-states: doorbreek lastige situaties. Six-step reframe: verander gedrag naar nieuw alternatief gedrag. Swish-techniek: installeer nieuw gedrag in plaats van oud gedrag. Visual squash: los interne conflicten op. Tijdlijnen: oude lessen loslaten (en veel meer!). Hoefijzer: verander overtuigingen. Circle of Excellence: voel je goed waar en wanneer jij dat maar wilt. Motivatie-strategie: motiveer! etc. etc.

Posted by Rutger in NLP handleiding

Folder First Act NLP

Stel je voor. . .

Hoe mooi zou het zijn wanneer je een methode kent waarmee je vaardigheden van anderen kon leren? En dan niet zo maar anderen, maar mensen die uitblinken, mensen die jij bewondert. . . Dat was het idee waarmee Richard Bandler en John Grinder halverwege de jaren ’70 de basis voor NLP ontwikkelden. NLP is een manier om te “model-leren”, ofwel overdraagbare modellen te maken van menselijk gedrag. En sinds die start zijn er heel veel modellen gemaakt van gedrag van mensen die uitblinken op hun eigen gebied. Waarmee NLP ook een verzameling is geworden van allerlei technieken waarmee jij jouw persoonlijke én professionele vaardigheden kan verbeteren.

Vaardigheden zoals:

Effectief communiceren, zeker presenteren, meer invloed en overtuiging, meer mogelijkheden en zelfvertrouwen, afspraken maken & doelen bereiken, leiderschap, inspireren en motiveren, coachen en adviseren, mediation en conflictoplossing, feedback en patronen doorbreken, effectief samenwerken, beter contact en verbinding. Onderwerpen die allemaal aan bod komen in de NLP opleidingen door technieken als:

 • het NLP Communicatiemodel
 • het Metamodel
 • het Miltonmodel
 • de Sandwich feedback
 • SMARTIE, BHAG & outcomes
 • het NLP Coachingmodel
 • het NLP Mediationmodel
 • Ankeren
 • Rapport en afstemming
 • Break states
 • het 4-MAT model
 • het AS-IF frame
 • de Niveau’s van Dilts
 • Kaderen en herkaderen
 • Quantum linguïstiek
 • het Sleight of mouth model
 • de NLP Metaprogramma’s

Een NLP opleiding

betekent vaardigheid krijgen in het toepassen van NLP modellen en technieken door veel praktisch oefenen. Dát is de meerwaarde van een NLP opleiding. De stap van weten en kennen, naar kiezen, kunnen en doen. Meer keuzes in gedrag ontwikkelen betekent meer mogelijkheden krijgen. Gedragspatronen herkennen én doorbreken. Leren ontwikkelen. Flexibiliteit om nieuwe vaardigheden in te zetten. Nieuwsgierigheid naar wat werkt. Waarom het werkt? Voor NLP is die vraag niet interessant. Waar het bij NLP om draait is dat het werkt. Waar het om draait is hoe het werkt. Waar het om draait is wanneer en hoe je het kan gebruiken. Voor jezelf, voor en bij een ander. Professioneel én persoonlijk.

NLP bij First Act

NLP Coaching:
individuele begeleiding bij een specifiek vraagstuk.
NLP training en cursus:
leer direct toepasbare technieken, binnen een specifiek aandachtsgebied.
NLP Practitioner opleiding:
leer elke NLP techniek zelfstandig uit te voeren. De vaardigheid in het uitvoeren staat centraal; niet enkel de technieken. Een stap voorbij de meeste opleidingen.
NLP Master Practitioner opleiding:
leer zelf NLP technieken te maken en over te dragen. Doordat je hierna elk gewenst gedrag zelf kan modelleren, ben je volleerd NLP kunstenaar.

 

“Er zijn vele NLP trainingen waar de begeleiders er als volleerde kunstenaars uit zien. Bij First Act staan we er voor dat aan het einde van de NLP opleiding JIJ de kunstenaar bent!”.

 

First Act NLP

Dat zijn Rutger en Monique Spaans. Eind jaren ’80 werden ze gegrepen door de mogelijkheden van NLP, en nu zijn ze beiden gecertificeerd NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, NLP Coach en NLP Trainer.
Samen werken ze sinds 2006 professioneel in en aan First Act met NLP. Met het geven van NLP trainingen, NLP coaching en NLP consultancy.
Monique brengt daarbij kennis en ervaring mee uit zowel de zorgsector, als de financiele sector, waar zij het belang van goede communicatie en juiste doelstelling heeft ervaren.
Rutger heeft ruim 20 jaar ervaring in de ICT sector (uitvoerend, leidinggevend & adviserend) en het Hoger Onderwijs, en is (o.a. ) bevoegd HBO-docent.

Posted by Rutger in Archief

Afronden van een NLP techniek

Testen

Wanneer je een techniek in NLP hebt uitgevoerd, sluit altijd af met een test of de uitgevoerde techniek gewerkt heeft. Bij ankeren bijvoorbeeld, zal je na Continue reading →

Posted by Rutger in NLP handleiding