Menu +

NLP artikelen zoeken

Persoonlijke effectiviteit

Dit stukje gaat in op het realiseren van persoonlijk succes, onafhankelijk van wat persoonlijk succes voor jou inhoudt. Het reikt handvatten aan voor een effectieve aanpak naar persoonlijk succes.

 Wat is succes?
Succes is voor iedereen anders. Voor de een is succes een kwestie van hoeveelheid geld, voor de ander de mate waarin deze persoon bijdraagt aan een maatschappelijk vraagstuk, voor weer een ander een bepaalde sportieve prestatie. Anthony Robbins definieerde succes als volgt: succes is doen wat je wilt doen, wanneer je wilt, daar waar je wilt, met wie je wilt en zo veel en zo vaak als je wilt.

Het sleutelwerkwoord in deze definitie is willen. Succes behalen is het bereiken van hetgeen je wil. Succes behalen is dan het
bereiken van zelfgestelde doelen, als de doelen die je stelt overeenkomen met hetgeen je wilt.

 Persoonlijke effectiviteit: management en leiderschap.
Persoonlijke effectiviteit doelt op de mate waarin een individu effectief is in het behalen van zijn zelfgestelde doelen (de mate
waarin het individu succesvol is). Hierbij zijn 2 aspecten van belang: management van het individu, en leiderschap van het individu.

Zo veel boeken over management en leiderschap, zo veel definities van wat management en leiderschap precies inhoud. Omwille van de
duidelijkheid wordt hier het volgende onderscheidt gemaakt:

 Management
is de zorg voor het op efficiënte en effectieve wijze uitvoeren van taken en activiteiten (de dingen juist doen).

 Leiderschap
is de zorg voor het uitvoeren van effectieve taken en activiteiten (de juiste dingen doen).

 Persoonlijke effectiviteit
is de zorg voor het behalen van individuele, zelfgestelde doelen door het individu
effectieve taken en activiteiten op efficiënte en effectieve wijze te laten uitvoeren.
Anders gezegd: persoonlijke effectiviteit is de zorg voor het
behalen van succes door het individu de juiste dingen juist te laten doen.

 Processen.
 Het proces
Een proces is een logisch samenhangende serie activiteiten (verwerking) ten behoeve van
het omzetten van invoer in een bepaald resultaat (zie figuur 1). Van dit proces is een recept te maken (een procedure)
waardoor het resultaat herhaalbaar is.

Als voorbeeld een recept om koffie te zetten: als invoer neem je koffie en water, als verwerking doe je de koffie in een mok, warm je het water op
en schenk je het opgewarmde water bij de koffie in de mok en roer je even. Als resultaat heb je een kop koffie.


figuur 1: het proces

 Procesmanagement
Bij de 1e slok koffie uit het bovenstaande recept is de kans groot dat de smaak tegenvalt. Het resultaat (koffie) komt niet overeen met het gewenste
resultaat (lekkere koffie). Om het proces te besturen (en het recept te veranderen) is er nog iets nodig: management (zie figuur 2).

De 1e slok is aanleiding om het recept te veranderen. Er gaat een pijl van resultaat naar management; dit noemen we feedback. Management zal op basis
van feedback sturen op invoer en verwerking om het optimale resultaat te behalen.

Management geeft ook de mogelijkheid om bepaalde informatie over invoer en verwerking boven tafel te krijgen (meten). In het voorbeeld kan gekeken worden
of de koffie wel vers is (meten op invoer), en of het water wel kookt (meten op verwerking).

Naar aanleiding van deze meetresultaten geeft management de mogelijkheid om invoer en verwerking te besturen (zie de 2 pijlen van management naar
respectievelijk invoer en verwerking). In het voorbeeld kan besloten worden andere koffie in te kopen (sturen op invoer) of gebruik te maken van
een koffiezetapparaat (sturen op verwerking).

Het continu meten (ook feedback is meten!) en sturen is een leerproces richting het gewenste resultaat. Uiteindelijk zal de koffie lekker zijn.


figuur 2: proces met management (meten en besturen)

 Leiderschap en procesmanagement
Door het verslavende effect van de lekkere koffie drink je niets anders meer. Steeds opnieuw herhaal je het optimale recept. Je doet hetzelfde,
je krijgt hetzelfde. Groot is de schok wanneer je leest dat koffie beter met mate genuttigd kan worden. Hoe past
deze informatie in het procesmodel?

Er is een extra laag nodig die aan management aangeeft
welke recepten wanneer en hoe vaak kunnen worden gebruikt. Een laag die besluit dat de hoeveelheid koffie die nu genuttigd wordt wel of niet acceptabel is.
Dit gebeurd in leiderschap (zie figuur 3).
Leiderschap bepaald welke resultaten behaald dienen te worden, welke recepten mogen worden gebruikt, waaraan recepten dienen te voldoen.
Leiderschap geeft richting. Leiderschap controleert en coördineert over alle processen heen.


figuur 3: procesmodel met leiderschap (normering en doelstelling)

 Veranderen.
Volgens het procesmodel, zoals hierboven in figuur 3 weergegeven, is het resultaat afhankelijk van de invoer en verwerking, waarbij management en leiderschap de tools zijn om te veranderen. Als de invoer en
verwerking gelijk blijven, zal het resultaat ook gelijk blijven. Om een ander resultaat te krijgen zal de invoer en/of de verwerking moeten veranderen.

Om betere resultaten te krijgen (succes te behalen) zal je moeten veranderen (managen en leiden).

 Wat kan je veranderen?
Resultaten op het vlak van persoonlijke effectiviteit zijn afhankelijk van leiderschap, management, invoer en verwerking. In de onderstaande tabel
staan diverse aspecten (verticaal) die van invloed zijn op de procesdelen (horizontaal).

Leiderschap Management Invoer Verwerking
Gedrag X X
Kennis X X X X
Vaardigheden X X X X
Overtuigingen X
Normen en waarden X
Ambitie X X
Inzet X X
Motivatie X X X
Toewijding X X X

Naast deze persoonlijke kenmerken kan ook de hoeveelheid te besteden tijd en geld (middelen; invoer) veranderd worden (het principe van prioritering).

Bij iedere voorgenomen verandering zal moeten worden gekeken naar alle aspecten om zeker te zijn van een optimaal resultaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.