Wet van Miller

George Miller is bekend door “de wet van Miller”. In zijn werk heeft George Miller twee wetten op zijn naam gekregen in verschillende vakdisciplines: de psychologie en de communicatie.

 

Beide wetten komen terug in NLP.

 

De eerste wet (psychologie) betreft de waarneming dat mensen maximaal ongeveer 7 objecten tegelijk in het werkgeheugen kunnen hebben. Dit is beschreven in “het magische nummer Zeven”.

 

De tweede wet van Miller (communicatie) is als volgt:

“Om te begrijpen wat het is dat iemand anders zegt, moet je eerst aannemen dat het waar is wat de ander zegt, om vervolgens je voor te stellen waar het de waarheid van is”.

Deze wet vertelt ons om eerst te luisteren in plaats van gelijk te oordelen over wat iemand zegt,  zodat we de ander eerst kunnen begrijpen zonder onze eigen persoonlijke interpretaties over de gesproken woorden.

Deze wet toepassen in jouw communicatie, heeft niet tot doel dat je blind accepteert wat er gezegd wordt Het doel is wel dat je beter luistert naar wat het betekent dat de ander zegt. Het “voorstellen waar het de waarheid van is” betekent enerzijds dat je stil staat bij de gevolgen van deze waarheid, anderzijds zet het je aan het denken over de vooronderstellingen in hetgeen de spreker zegt.

 

2e wet van miller, George Miller

2e wet van miller, George Miller