Wat is NLP modelleren

NLP gaat er van uit dat wat de ene mens aan gedrag of vaardigheden laat zien, door een ander mens (in minstens de helft van de tijd) ook kan worden eigen gemaakt. Verder vooronderstelt NLP dat de mensen op fysiek en mentaal niveau op dezelfde manier functioneren omdat ons neurologisch netwerk een zelfde opbouw heeft.

Om een ander gedrag of vaardigheid aan te leren van een expert, dienen we te zoeken naar de VERSCHILLEN tussen de expert en mijzelf. Wat doet de expert anders? Dit proces heet modelleren.

Vooronderstelling:
Alle mensen zijn gelijk in fysiek en mentaal opzicht.

Dus:
Elk specifiek gedrag, vaardigheid of realistisch doelvermogen wat een mens kan uitoefenen, kan worden aangeleerd in de helft (of minder) van de tijd die het voorbeeld nodig had om het zich eigen te maken.

Door:
De verschillen te zoeken die een expert tot een expert maken.

Wat is het product van modelleren?

Er zijn 4 producten (outcomes) van het modelleren:
1. Een training
2. Selectie criteria
3. Mens-machine interface
4. Mens-mens interface