Wat is management en managen?

Er zijn allerlei definities te vinden over wat management is, en wat managen is. Definities vanuit een bepaalde invalshoek, zoals Wikipedia de volgende gebruikt: “Management is het besturen van een onderneming of organisatie.”. Dat soort beperkte definities kunnen je afleiden van het brede begrip dat managen inhoudt. Ik wil daarom graag even naar de basis gaan, en van daar opbouwen.

Managen is een werkwoord. Het komt uit het Engels, van ‘to manage’.

Management is een zelfstandig naamwoord, een verzamelbegrip om alles wat in het kader van ‘managen’ aan te duiden. Wat dat precies inhoudt is afhankelijk van de definitie en inrichting van het werkwoord ‘managen’.

Manager is een aanduiding van de persoon die het ‘managen’ uitvoert of leidt. Ook hier is er weer een afhankelijkheid van de betekenis van het werkwoord ‘managen’.

Managen is dus het werkwoord waar het om draait, ofwel de activiteit die wordt uitgevoerd. Management is een paraplubegrip om alles wat met de activiteit te maken heeft samen te vatten, en de manager is degene die de activiteit uitvoert. Vergelijk het met voetballen (de activiteit), het voetbal (containerbegrip voor alles wat met de activiteit te maken heeft), en de voetballer (degene die de activiteit uitvoert).

Wat is managen dan? Als we het vertalen uit het Engels, dan krijg je een hele rits woorden die bij vertaling van het werkwoord ‘to manage’ de lading zouden moeten dekken: beheren, lukken, besturen, richten, huishouden, schaffen, rondkomen, toedienen, mennen, bestieren, administreren, dirigeren en tot slot: grip krijgen. Dat geeft al een aardig beeld van waar het werkwoord voor staat, al is het nogal vaag en breed.

Een andere manier om de betekenis te achterhalen van het werkwoord ‘to manage’ is om de definitie van het werkwoord ‘to manage’ in het Engels op te zoeken. Dus voor de vertaling:

  1. To bring about or succeed in accomplishing, sometimes despite difficulty or hardship
  2. To take care or take charge
  3. to dominate or influence (a person) by tact, flattery, or artifice
  4. to handle, direct, govern, or control in action or use
  5. to wield (a weapon, tool, etc.)
  6. to handle or train (a horse) in the exercises of the manège
  7. Archaic. to use sparingly or with judgment, as health or money; husband

Als je deze definities leest, dan zie je dat definitie vijf, zes en zeven zich beperken tot een specifiek gebruik van ‘manage’. Definitie twee, drie en vier zijn beschrijvende definities van manieren waarop de activiteit wordt uitgevoerd. Alleen definitie één omvat een doel, een richting, een reden, een motivatie, een beschrijving van WAT er gedaan wordt, in plaats van HOE er gedaan wordt. Managen is meer dan alleen doelloos “taking care or taking charge”, “dominating or influencing (a person) by tact, flattery, or artifice”, of “handling, directing, governing, or controlling in action or use”. “Taking charge” en dan de bietenbrug opgaan, dat is in mijn woordenboek wel managen, maar niet het schoolvoorbeeld van managen; ik zou het slecht managen noemen, omdat een fundamentele eigenschap van het managen (waarom doe je het) gemist wordt: het doel. Net zoals je het heen-en-weer bewegen van een poetslap schoonmaken zou kunnen noemen, als de poetslap meer viesmaakt dan schoonmaakt, dan doe je wellicht de handeling wel, maar je kan het niet met recht zeggen dat je schoonmaakt.

En daarmee kom ik tot de volgende vertaling voor de activiteit van ‘managen’:
Managen is het bezorgen van of slagen in prestaties, soms ondanks moeilijkheden of tegenslag of korter: Managen is het bezorgen van of slagen in prestaties omdat moeilijkheden en tegenslag net zoals eenhoorns en kabouters alleen maar een toevoeging zijn die van het wezenlijke doel, het behalen van prestaties, afleiden.

En ja, dat kan je doen door manieren als definitie twee, drie of vier in te zetten, maar waar het echt om gaat, de crux, dat wordt alleen in de eerste definitie goed weggezet: het gaat om dingen voor elkaar krijgen, doelen flexibel fiksen. Een belangrijke nuance die door Henry Mintzberg passend samengevat is in zijn boek: “Managers, not MBA’s”.

‘Management’ is dan het containerbegrip van alles wat te maken heeft met het bezorgen van of slagen in prestaties. De ‘manager’ is de persoon die ofwel slaagt in prestaties of de prestaties bezorgd.

Vanuit dat perspectief kan je management op alle vlakken (persoonlijk en professioneel) vervolgens verklaren. En je ziet hoe beperkt de Wikipedia definitie is, want een organisatie of onderneming naar de gallemiezen besturen past binnen de definitie, maar mist net de nuance van richting.