Wat is een NLP Practitioner opleiding? En de NLP Master?

NLP Practitioner opleidingen

NLP Practitioner opleiding en de NLP Master Practitioner opleiding

NLP Practitioner opleiding en de NLP Master Practitioner opleiding

In de beginjaren van NLP is er een opleidingsstructuur neergezet, met redelijk duidelijke scope. Wanneer je interesse en nieuwsgierigheid is gewekt, en je wilt een meer formele opleiding doen, dan is dit de oorspronkelijke scope van de verschillende opleidingen (let op dat de opleiding waar jij je voor inschrijft hieraan voldoet!):

NLP Practitioner opleiding

In de NLP Practitioner opleiding wordt de deelnemer opgeleid tot een NLP Practitioner, oftewel een beoefenaar. De basisvaardigheden worden geoefend, de basisidee├źn gedeeld (zoals de NLP basisveronderstellingen NLP) en er wordt veel aandacht besteed aan het uitvoeren van technieken. Het einddoel is dat een NLP Practitioner in staat is om technieken uit te voeren, en leert toe te passen in de eigen omgeving, persoonlijk en professioneel. De deelnemer leert invloed te hebben op omgeving, gedrag, vaardigheden en overtuigingen. Welke technieken hiervoor worden gebruikt kan verschillen, en daarmee kan de insteek per NLP Practitioner opleiding verschillen. Er zijn opleidingen die zich richten op persoonlijke ontwikkeling, spirituele ontwikkeling, algemene ontwikkeling, communicatieve ontwikkeling, professionele ontwikkeling, zelfs sportieve ontwikkeling. Een volledige opleiding NLP Practitioner omvat zowel het toepassen van de technieken bij jezelf, als het toepassen van technieken bij een ander. Een aanvullende coach opleiding duidt op een onvolledige NLP Practitioner opleiding.

NLP Master worden:

NLP Master Practitioner opleiding

In de NLP Master Practitioner opleiding wordt de NLP Practitioner verder meegenomen om ook invloed te hebben op de eigen waarden, identiteit en missie; een verdieping. Bovendien leert de NLP Master Practitioner zelf technieken te ontwikkelen op basis van zelfgekozen rolmodellen, oftewel de deelnemer leert succesvol gedrag in een recept samen te vatten en over te dragen opdat anderen hetzelfde succesvolle gedrag kunnen reproduceren (verbreding). Ten slotte leert de deelnemer als extra verdieping om technieken te combineren tot een samenhangend geheel. Feitelijk is de NLP Master Practitioner volleerd, omdat deze zelf in staat is om technieken te ontwikkelen en toe te passen.

NLP Trainer opleiding

De NLP Trainer opleiding is een opleiding waarin de deelnemer de technieken leert toepassen in een didactische omgeving. De focus ligt daarbij op het leren van de technieken die zijn gemodelleerd van succesvolle trainers. Qua niveau is deze training vergelijkbaar met de NLP Practitioner opleiding, zij het dat de opleiding gericht is op pedagogisch didactische ontwikkeling.

Overige NLP opleidingen, trainingen en cursussen

Opleidingen die anders zijn benoemd, zijn opleidingen met een eigen doel, en omvatten ten dele de stof zoals die beschikbaar is voor de NLP (Master) Practitioner en NLP Trainer opleidingen. Het kan een goed alternatief zijn om eerst een korte introductiecursus te doen alvorens je besluit de volledige NLP Practitioner opleiding te doen.

Wanneer je een NLP Practitioner opleiding treft die apart opleidt tot coach, dan heb je eigenlijk te maken met een NLP Practitioner opleiding die in twee delen is gesplitst, en die dus niet volledig is.