Visual squash

In de visual squash los je een incongruentie, een intern conflict op. Een conflict dat er tot nu toe voor heeft gezorgd dat je niet doet, wat je wel zou willen en kunnen doen. Aan de ene kant is er iets dat er voor zorgt dat je het wilt doen en aan de andere kant is er iets dat er voor zorgt dat je het niet doet.

In de grote lijn maak je met de visual squash de delen, die deelnemen in het conflict, congruent met elkaar; je maakt het 1 geheel. Doorloop deze techniek altijd helemaal!!!

1.     Identificeer het conflict.

“Waarin ben je niet congruent: Wat zou je wel willen doen maar doe je niet?”

Of

“Denk aan iets waar je tegenstrijdig in bent. Je wilt het ene doen maar je doet het andere.”

2.     Visualiseren.

 • Laat de ander zijn handen (open, met de palmen omhoog) vooruit strekken.
 • “Wanneer je een beeld zou maken van hetgeen je WEL wilt, een symbool of een persoon, op welke hand zou je dat plaatsen?”
 • Kalibreer, laat beschrijven (AD-label, VAKOG)
 • “Wanneer dat iets is wat je wel wilt en niet doet, dan betekent dat, dat er iets is dat daar (wijs naar “WEL-wil hand”) tegenover staat (tijdens het uitspreken van tegenover, ga je met een “betekenisvolle” handbeweging wijzen naar de andere hand)… Plaats maar een beeld op deze hand van een symbool of een persoon, dat staat voor dit tegenovergestelde…”
 • Kalibreer, laat beschrijven (AD-label, VAKOG)

3.     Gedrag en intentie scheiden.

 • Wijs naar “WEL-wil hand”, herhaal AD label, en zeg:
 • “Wanneer je doet zoals je wel wilt, dan is dat alleen gedrag, iets wat je doet, met alle goede bedoelingen. Wat is de positieve intentie achter dat gedrag?”
 • Kalibreer,  en krijg een AD-label goede intentie.
 • Zeg: “Dus, [WIJS NAAR WEL_WIL HAND PALM] [AD label wel wil] heeft als positieve intentie [WIJS NAAR WEL_WIL HAND POLS] [AD label goede intentie]
 • Kalibreer, laat even rustig bezinken
 • Wijs naar “tegenover hand”, herhaal AD label, en zeg:
 • “Wanneer je doet zoals je vroeger ooit hebt geleerd, dan is dat alleen gedrag, iets wat je doet, met alle goede bedoelingen. Wat is de positieve intentie achter dit gedrag?”
 • Kalibreer,  en krijg een AD-label goede intentie.
 • Zeg: “Dus, [WIJS NAAR TEGENOVER HAND PALM] [AD-label tegenover] heeft als positieve intentie [WIJS NAAR TEGENOVER HAND POLS] [AD label goede intentie]

Benadruk de scheiding tussen gedrag en intentie door betekenisvolle handbewegingen.

4.     Delen leren van elkaar (veiligstellen nuttig geleerde).

 • Wijs naar de WEL-WIL hand. “Dit gedrag, en deze intentie, wat je wilt, doe je niet omdat je in het verleden [handbeweging, wijs naar TEGENOVER hand] dit hebt geleerd. Wat zou [TEGENOVER AD label] kunnen leren van [WEL_WIL AD label]? “
 • Kalibreer, knik instemmend en bemoedigend, wacht op gereed-signaal
 • “En andersom, [wijs naar WEL WIL hand] wat zou [WEL-WIL AD label] kunnen leren van [TEGENOVER AD label]? “
 • Kalibreer, knik instemmend en bemoedigend, wacht op gereed-signaal, laat even rustig bezinken

5.     Gemeenschappelijk doel (Mediation).

 • Begin met de “WEL-WIL” hand. Wijs naar de intentie (de pols).
 • Chunk up: “[AD label positieve intentie], waarom is dat belangrijk voor jou?”
 • Chunk verder up: “Wat doet dat voor je”, “Wat wil het voor jou bereiken?”, “Om waar te komen?”, “Waar brengt het je?”
 • Kalibreer, knik instemmend en bemoedigend, wacht op gereed-signaal
 • Ga naar de “TEGENOVER” hand. Wijs naar de intentie (de pols).
 • Chunk up: “[AD label positieve intentie], waarom is dat belangrijk voor jou?”, en blijf up-chunken totdat je een gemeenschappelijk doel hoort.
 • “Aha, dus hebben ze hetzelfde doel….net zoals vroeger…toen alles 1 geheel was…mooi om te zien hoe beide soorten gedrag hetzelfde nastreven…hetzelfde willen doen voor jou…alles heeft een positieve intentie voor jou…alles is belangrijk…”

Kalibreer, knik instemmend en bemoedigend, wacht op gereed-signaal

6.     Integratie van beide delen

 • “Nu je hebt ontdekt dat [AD label WEL-WIL GEDRAG] en [AD label TEGENOVER GEDRAG] dezelfde intentie hebben, hoe zou het dan zijn om het weer samen te laten werken in het grote geheel?”
 • Meestal gaan de handen vanzelf naar elkaar toe. Zo niet, dan kun je dit suggereren.
 • Zeg bij het samengaan van de handen: “Merk je al dat beide delen met elkaar samensmelten tot een nieuw beeld, NOU?”
 • Kalibreer, knik instemmend en bemoedigend, wacht op gereed-signaal
 • “Geef het geïntegreerde, nieuwe beeld… maar een mooie plek… ergens in je lichaam… door het daar naar toe te brengen… op je eigen manier…”
 • Kalibreer, knik instemmend en bemoedigend, wacht op gereed-signaal, geef ruimte

7.     Check de ecologie.

Hoe is dit voor jou?

8.     Test of het conflict er nog is.

Wanneer er nog een (ander, nieuw) conflict is, opnieuw doen.

Future pace,

Wat doe je in het eerst volgende moment?