Vier kaders doorbroken

In vergelijking met de traditionele aanpak van onderzoeken, heeft NLP vier bestaande kaders doorbroken. Vier punten die voortkomen uit de vragen: wat onderzoek je, welke aanpak streef je na, voor wie doe je het, wat is je doel?

 

Wat onderzoek je?

Traditioneel wordt gekeken naar en vergeleken met de normaal. Hoe werkt het voor de meeste mensen, wat doen de meeste mensen. Op basis van deze ‘consensus’ wordt dan bepaald wat de norm is.

 

NLP richt zich niet op de normaal, maar op de top 2,5%, de excellenten. Hoe werkt het voor uitblinkers, wat doen uitblinkers. Excellentie is de norm.

Welke aanpak streef je na?

Traditioneel is de aanpak om afwijkingen van de norm te normaliseren, door te kijken wat er mis is, om dan deze ‘slechte’ zaken te verbeteren.

 

NLP richt zich niet op het verminderen van “slechte” zaken, maar op het versterken (leren) van goede zaken. Kijken naar wat er allemaal al goed is (in vergelijking met Excellentie), en dat versterken.

Voor wie doe je het?

Veel onderzoeken verklaren door na te gaan wat (bewezen) werkt, door resultaten te meten ten opzichte van controlegroepen. Zodra er een duidelijk verschil is (“iets” werkt voor een beduidend groot aantal mensen), dan is dat de standaard oplossing die gekozen wordt.

 

Bij NLP gaat het er niet om waar een groep de meeste baat bij heeft, maar om wat werkt voor het individuele individu, voor jou. Geen standaardoplossing voor iedereen, maar voor iedereen een werkende oplossing.

Wat is je doel?

Traditioneel werk je alleen met bewezen methoden waarvan de werking bewezen is. Het doel is om met reeds eerder bedachte en bewezen technieken een zo goed mogelijk resultaat te halen.

 

NLP probeert ook nieuwe wegen; flexibel en nieuwsgierig. Wanneer iets niet werkt, doe dan wat anders net zo lang tot het werkt! Het resultaat is wat telt.