Veranderen van Metaprogramma’s

Neem uitgebreid de tijd om een dergelijke wijziging door te voeren!

Denk in dagen en weken, niet in uren…

Metaprogramma’s zitten tussen Identiteit en Waarden. Dat betekent dat wijziging aan de metaprogramma’s een sterk en breed effect heeft naar waarden, overtuigingen, vaardigheden, gedrag en omgeving. Het is een persoonlijkheidswijziging. Heb dus een goede reden om op dit niveau wijzigingen door te voeren, en zorg voor uitgebreide ecologische check.

Mapping across

Indien een Metaprogramma bekend is bij de coachee, doordat deze in een bepaalde context een ander metaprogramma gebruikt, dan kan je over de contexten heen het nieuwe metaprogramma installeren met Mapping Across.

Verander Metaprogramma techniek

Wanneer het metaprogramma niet bekend is bij de coachee, dan kan je deze techniek gebruiken.

 

1) Identificeer het huidige metaprogramma dat je wilt wijzigen

a) Creëer een plaatsanker (1) voor de huidige situatie

b) Eliciteer de volledige context wanneer, waar, met wie het huidige metaprogramma beperkt.

c) Eliciteer hoe deze beperking beperkt.

 

2) Beschrijf het gewenste metaprogramma volledig

a) Eliciteer wanneer, waar en met wie je dit nieuwe metaprogramma actief zou willen hebben, om je perceptie, bewustzijn en aandacht te sturen.

b) Eliciteer hoe dit effectiever is, en hoe dit beter ondersteund.

 

3) Probeer het programma uit

a) Creëer een nieuw plaatsanker (2) voor het nieuwe programma

b) Stap in het plaatsanker, en associeer volledig met het nieuwe programma

c) Probeer het uit in het sorteren, in je perceptie, met je aandacht, met je denken, met je gevoel, etc.

d) Wees bewust van hoe het voelt, hoe dingen er uit zien, welke gedachten ontstaan. Voel je vrij om rond te lopen om te ervaren hoe je dit nieuwe programma ervaart. Verwacht enig ongemak omdat het een nieuwe manier is. Bemerk of er andere gevoelens, naast dit ongemak, opkomen.

e) Doorloop in gedachten enkele contexten en situaties waarin dit programma je beter zou kunnen ondersteunen.

 

4) 1e ecologie controle

a) Stap uit de uitprobeerervaring, en ga naar een nieuwe plek (plaatsanker 3), de ervaring achter latend.

b) Stap in de 3e waarnemerspositie, en evalueer van een afstandje de uitprobeerervaring.

c) Controleer wat er goed gaat

d) Ga, vanuit deze 3e positie, na wat deze wijziging betekent op het niveau van Omgeving, Gedrag, Vaardigheden, Overtuigingen en Waarden

e) Ga, vanuit deze 3e positie, na wat dit betekent op Identiteitsniveau.

f) Ga na welk effect dit heeft over de contexten heen, op andere contexten en op andere mensen

g) Ga na wat dit voor effect heeft op je Missie

 

5) 2e ecologie controle

a) Stap terug in plaatsanker 1, en associeer met de huidige situatie

b) Identificeer welke goede lessen in het oude metaprogramma zitten, welke goede intenties vervuld dienen te worden, wat het oude metaprogramma opleverde.

c) Zet een communicatiekanaal op met je onbewuste, en vraag je onbewuste of er bezwaren zijn om deze verandering te maken, dan wel of er bezwaren zijn om deze verandering op deze manier te maken.

d) Geef jezelf de tijd die je nodig hebt om eventuele nieuwe gedachten of bezwaren te bekend te laten worden.

e) Bevestig de nieuwe gedachten of bezwaren, en bedank je onbewuste voor het kenbaar maken.

 

6) Zorg voor de ecologie met bekende NLP technieken

a) Stel ALLE goede lessen veilig

b) Vervul ALLE goede intenties

c) Stel ALLE oude winsten veilig

d) Los ALLE eventuele conflicten op

e) Los ALLE eventuele bezwaren op

f) Maak het een congruent geheel

g) Na het maken van ALLE aanpassingen in deze 6e stap:

– Wanneer het effect heeft op het huidige Metaprogramma, ga verder met stap 1

– Wanneer het effect heeft op het gewenste Metaprogramma, ga verder met stap 2

– Anders: ga verder met stap 4

h) Enkel wanneer je beide ecologiechecks hebt gedaan, en er zijn geen aanpassingen nodig, ga verder met stap 7.

 

Stop hier indien sommige ecologiepunten niet worden opgelost.

 

7) Toestemming

a) Geef jezelf toestemming om het nieuwe metaprogramma gedurende een aantal uur of een aantal dagen (maximaal 1 week) te gebruiken.

b) Maak de interne overeenkomst dat je aan het einde van deze periode bepaalt of je deze periode verlengt, terugschakelt naar het oude programma of definitief kiest voor dit nieuwe programma.

c) Installeer het nieuwe metaprogramma door simpelweg jezelf de toestemming te geven om het te gebruiken.

d) Versterk de installatie

– ga naar plaatsanker 2, associeer volledig, en vindt een symbool of woorden die de volledige ervaring representeren.
– Neem het symbool of de woorden mee naar plaatsanker 1, en accepteer de volledige bewuste integratie van het symbool of de woorden. Sta het onbewuste toe om dit volledig te organiseren, en sta jezelf toe het nieuwe programma te ervaren.

 

8) 3e ecologie controle

a) Stel zeker dat alles goed is, en dat je gemotiveerd bent en uitkijkt naar het gebruik van dit nieuwe metaprogramma, gedurende de afgesproken tijd.

b) Wanneer er nog last-minute ecologische kwesties opkomen, bevries de toestemming, breng het symbool of de woorden terug naar plaatsanker 2, en associeer met plaatsanker 1 (de originele staat). Vervolgens ga je verder met stap 6.

 

9) Future pace

a) Doorloop zoveel diverse toekomstige contexten en situaties als je wilt.

b) Keer terug naar het heden en geniet van je nieuwe metaprogramma