TOTE model (NLP strategieën)

Een strategie is te “vangen” in het TOTE-model (George A. Miller, Eugene Galanter, and Karl H. Pribram: Plans and the Structure of Behavior).

 • T Test
 • O Operate
 • T Test
 • E Exit

 

Elk doelgericht menselijk handelen, als ook veelomvattende processen, zijn te zien als een opeenvolging van stappen in het TOTE-model. Schematisch ziet het model er zo uit:

TOTE model

TOTE model

TOTE’s kunnen genest zijn. Een enkel processtap kan weer uitgewerkt worden naar een eigen TOTE-model. Chunking bij het bepalen van een goede brokgrootte is belangrijk om werkbaar te blijven. Over het algemeen zijn strategieën 3 tot 7 stappen groot. Meer stappen kan je samenvoegen tot een aparte TOTE (als een soort subroutine, c.q. functie). Zo krijg je macro-, meta-, en microstrategieën.

Beschrijving van het TOTE-model

 • De eerste test omvat de Trigger, waarmee de strategie “aan” wordt gezet. In dit moment is er een huidige situatie, een gewenste toestand en een verwachtingen over de gewenste toestand. Het bepaalt de criteria waaraan de verwachtingen over de gewenste toestand moeten voldoen.
 • De Operate is de fase waarin gewerkt wordt naar een resultaat. Er worden stappen genomen om dichter bij het doel te komen. De input wordt bewerkt met herinneringen, er wordt aanvullende informatie gecreëerd of verzameld uit de interne en externe wereld, gericht op het bereiken van de verwachtingen over de gewenste toestand.
 • De tweede test. Hier worden de verwachtingen over de gewenste toestand vergeleken met het te verwachten resultaat. De twee aspecten die met elkaar vergeleken worden dienen uit hetzelfde representatie systeem te zijn.
 • Exit is een beslissingsmoment. Wanneer de doelstelling bereikt is, dan is de strategie ten einde. Wanneer het resultaat de doelstelling niet heeft bereikt, ontstaat er een “loop” in de strategie. Het doorloopt opnieuw de eerste test om verwachtingen bij te stellen of het doorloopt opnieuw de Operate om dichter bij het doel te komen. Net zolang tot de strategie kan worden afgesloten.

Noteren van een strategie met TOTE

Representatie V A K O G
Extern Ve Ae Ke Oe Ge
Intern Vi Ai Ki Oi Gi
Herinnering

(remembered)

Vr Ar Kr Or Gr
Constructie Vc Ac Kc Oc Gc
Auditief digitaal / tonaal   Ad / At      
Positief / Negatief gevoel     K+ / K-    

Let bij Ad (praten tegen jezelf) op de submodaliteiten (wat zeg je HOE tegen jezelf).

 

TOTE symbolen

TOTE symbolen

 

Elicitatie met TOTE

Vanuit het TOTE model zijn er elicitatie vragen samengesteld waarmee de strategie kan worden opgevraagd.

 

 • Denk eens terug aan een moment waarin je totaal………….was?

Kalibreer de persoon die aan een moment denkt. (TDS)

 • Wat doe je dan, specifiek in dat moment?

Kalibreer de strategie

 

Ben er nu….?

 • Wat is het allereerste dat ervoor zorgt dat je totaal …….bent? (Test/Trigger)
 • Is het iets dat je ziet, dat je hoort of dat je voelt? (Operate)

Kalibreer de oogbewegingen, grote fysiologische veranderingen en het verbale verslag. Let vooral op predikaten en oogbewegingen.

Backtrack de woorden die genoemd zijn in het antwoord, waar de strategie mee start.

 • Nu je ………….[trigger, waar de strategie mee start] hebt, wat is het volgende dat ervoor zorgt dat je volledig ……..bent? (Test)

 

Herhaal deze vraag net zo vaak, totdat de strategie EXIT is. Het einde van een strategie heeft  (ALTIJD) een K+ of een K-