Test representatiesysteem

Hier kan je jouw eigen voorkeur vinden, waarmee je de wereld om je heen waarneemt. Je krijgt hiermee een indicatie hoe jouw representatiesystemen zich ten opzichte van elkaar verhouden.

 

7 vragen, elk met 4 mogelijke antwoorden. Geef de antwoorden punten, van 1 t/m 4 in de volgende verdeling:
•    4 punten: Wat het beste bij jou past
•    3 punten: Wat op 1 na het beste bij jou past
•    2 punten: Wat minder goed bij jou past
•    1 punt: Wat het minste bij jou past

De vragenlijst:

1 Het is eenvoudig voor mij om:

… de beste toonhoogte voor de radio vinden.
… een goede kleurcombinatie uit te zoeken.
… de meest comfortabele stoel te vinden.
… het sterkste logische argument vinden in een betoog.

2 Wanneer ik aan iemand denk dan:

… krijg ik een bepaald gevoel.
… hoor ik de stem van die persoon.
… zeg ik tegen mezelf wat ik van die persoon vind.
… zie ik hem/haar voor me staan.

3 Ik baseer belangrijke beslissingen op:

… mijn gevoelens en intuïtie.
… dat wat het beste klinkt.
… wat er het beste uitziet.
… door de alternatieven en criteria te overwegen.

4 Uit mijn lagere schooltijd herinner ik me nog:

… wat ik tegen mezelf zei.
… hoe ik me voelde op bijvoorbeeld een schoolreisje.
… de stem van de juf of meester.
… hoe het plein op school er uit zag.

5 Mijn communicatie wordt gemakkelijker door:

… de manier waarop ik me kleed en eruit zie.
… de gevoelens die ik deel.
… de woorden die ik kies.
… de toon van mijn stem.

6 Tijdens een discussie ben ik te beïnvloeden door:

… de toon of het volume van iemands stem.
… of ik wel of niet een standpunt kan inzien.
… de logica van de redenering.
… of ik iets voel voor de onderliggende gevoelens.

7 Ik reageer sterk op:

… geluiden in mijn omgeving.
… de manier waarop mijn kleding voelt.
… kleuren en vormen.
… logische redenatie.

De uitwerking:

Stap 1: neem de antwoorden (de cijfers) uit de test over:

1        2       3       4
… A      … K     … K     … D
… V      … A     … A     … K
… K      … D     … V     … A
… D      … V     … D     … V

5        6       7
… V      … A     … A
… K      … V     … K
… D      … D     … V
… A      … K     … D

Stap 2: plaats de cijfers in de onderstaande tabel, tel de cijfers per kolom op:

           Visueel Auditief  Kinestetisch  auditief Digitaal
Vraag 1    …        …         …             …
Vraag 2    …        …         …             …
Vraag 3    …        …         …             …
Vraag 4    …        …         …             …
Vraag 5    …        …         …             …
Vraag 6    …        …         …             …
Vraag 7    …        …         …             …

Totaal     …        …         …             …

Stap 3: Vergelijk de uitkomst met elkaar.

Dit is een indicatie van hoe jouw representatiesystemen zich ten opzichte van elkaar verhouden.