Swish pattern, Swish patroon

Met het Swish patroon creëer je een nieuwe fascinerende toekomst, een nieuwe keuze mogelijkheid voor nieuwe levenswijze, in plaats van oude gewoonten te veranderen of af te schaffen. Wanneer doe je “dat” wat je wilt veranderen? In NLP techniek het Swish patroon wordt de trigger gevonden, waarmee dat gedrag start waar je aan wilt werken. De keuzemogelijkheid voegt zich in net voor het moment waarin je met je gewoonte of situatie begint. Houdt in de gaten dat je in de uitvraag van de inhoud niet volledig hoeft te zijn, en dat de inhoud niet echt van belang is: slechts de submodaliteiten zijn nodig voor de verandering.

Zet de Swish in voor het veranderen van ongewenst gedrag en gewoonten. Wat je wilt bereiken is het dissociëren van de trigger van het ongewenste gedrag en het associëren met het gewenste gedrag.

Je kan er voor kiezen om de uitspraak van ‘SWISSSHHH’ te vervangen door ‘wiSSSSSSel’.

Swish Patroon origineel

A              Identificeer de context waar B aan wilt werken

     “Aan welk probleem in welke situatie wil je graag werken?”

A              Vraagt B een geassocieerd beeld van het triggermoment te maken.

“Maak een beeld van de gewoonte of situatie die je wilt veranderen, gezien door je eigen ogen.”

     “Hoe weet je dat het tijd is om het te doen?” (Trigger)

     “Maak een beeld van dat moment vlak voor je met je gewoonte of situatie begint.”

Vraag verder uit om het contact met het moment te versterken (Waar ben je, met wie ben je daar, wat zie je).

A              Vraagt B een gedissocieerd beeld te creëren van de gewenste situatie.

“Maak een beeld van hoe je het graag zou willen hebben. Je ziet jezelf in de gewenste situatie”.

Neem hiervoor de tijd, maak de situatie zo ideaal mogelijk voor B. A begeleidt B door bijvoorbeeld meer kleur aan het beeld toe te voegen, het beeld nog krachtiger te laten worden. Ga bij elke verandering van submodaliteit na of het, het gewenste resultaat geeft.

“Swisssssssshhhhh”

A              Vraag B het geassocieerde beeld van het triggermoment op een groot scherm voor zich te zien.

A              Laat B onderin het grote scherm, het gewenste gedissocieerde beeld plaatsen in de vorm van een klein zwart bolletje.

A              Vertelt B dat het zwarte bolletje snel groter en helder mag worden, zo groot dat het het hele beeld vult. Laat dit samengaan met een SWIIISSSHHH geluid.

A              Break state

A              En B herhalen de vorige stappen tenminste 5 keer, het gaat steeds sneller en makkelijker.

Geniet van je resultaat!

A              Test, probeer het oude beeld terug te halen

A               Future Pace

Morgen in dezelfde situatie, wat doe je dan (hoe voel jij je dan). Welke mogelijkheid kies je hoe daar te zijn?

Herziene versie van het Swish patroon

In deze versie worden ook de submodaliteiten van horen en voelen gebruikt.

 1. Identificeer de trigger van het ongewenste gedrag en/of staat.

Wanneer en waar gebeurt dit?

Wat zie je, hoor je kort voordat je het ongewenste gevoel krijgt?

 1. Maak een geassocieerd stilstaand beeld van de trigger.

Break state

 1. Creëer gedissocieerd het gewenste beeld.

Wat wil je?

Welke kwaliteiten, capaciteiten, gevoel zul je hebben wanneer je niet meer doet wat je deed?

Waaraan denk je als je niet meer bezig bent met dit gevoel?

Maak het gewenste beeld groter en helderder net zolang tot dat je je goed voelt.

 1. Zet de verandering in werking.

Maak van het gewenste resultaat een klein zwart bolletje.

Plaats het kleine zwarte bolletje als een zwarte punt in het midden van het triggerbeeld en zie het daar ook echt staan.

 1. SWISSSHHHH

Trek het triggerbeeld met de zwarte punt erin naar achteren, zover naar achteren tot je in de verte alleen nog maar een klein puntje ziet. Merk nu op dat het kleine puntje naar je toe gaat bewegen, hoe meer het naar je toe beweegt hoe groter het beeld wordt. Het gewenste beeld wordt steeds groter en helderder, totdat je uiteindelijk je zelf ziet die de gewenste situatie heeft bereikt….. SWISSSHHHH

 1. Voorwaarde (3 tot 5 keer)

Dit proces een aantal malen herhalen en iedere keer zul je merken dat je hersenen het proces sneller aan kunnen. Kijk naar het triggerbeeld met de punt in het midden van jou gewenste situatie. Trek het beeld naar achter en …… SWISSSHHHH

 1. Test en Future Pace.

Probeer nu het oude beeld terug te halen en merk op wat er gebeurt.

Swish patroon – Slingshot versie

De grootte, de afstand, de helderheid & de plaats van het gebruik als functie van de afstand

1 Identificeer de trigger van het ongewenste gedrag en/of staat

Wanneer en waar gebeurt dit?

Wat zie je, wat hoor je, kort voordat je het ongewenste gevoel/de ongewenste staat krijgt?

2 Maak een stilstaand geassocieerd beeld van de trigger

3 BREAK STATE

4 Creeer het gedissocieerde gewenste beeld

Wat wil je?

Welke kwaliteiten, capaciteiten, gevoel zul je hebben wanneer je niet meer de mens bent met dit probleem?

Waaraan denk je wanneer je niet meer bezig bent met het probleem?

Maak het gewenste beeld groter en helderder net zolang totdat jij je goed voelt.

ZORG DAT HET BEELD GEDISSOCIEERD IS!

5 Zet de verandering in werking

Maak van het gewenste resultaat een klein zwart bolletje

Plaats de zwarte punt in het midden van het triggerbeeld en zie het daar ook echt staan!

6 “Swissshhh”

Trek het triggerbeeld met de zwarte punt er in naar achteren

Trek het triggerbeeld zover naar achteren tot dat je in de verte alleen nog maar een kleine punt ziet.

Merk op dat de kleine punt naar je toe gaat bewegen

Naarmate de punt dichterbij komt, zie jij het gewenste beeld dat steeds groter en helderder wordt totdat je uiteindelijk jezelf ziet die de gewenste situatie heeft bereikt…. SWISSSHHH

7 Voorwaarde (3 tot 5 keer)

We gaan dit proces een aantal malen herhalen en iedere keer zal je merken dat je hersenen het proces sneller aan kunnen.

Kijk naar het triggerbeeld met de punt van jouw gewenste situatie in het midden

Trek het beeld naar achter en …. SWISSSHHH

8 Test & future pace

Probeer nu het oude beeld terug te halen en merk op wat er gebeurt.

Auditief swish patroon

In plaats vanuit een visualisatie de swish te doen, kun je de swish ook auditief doen. Denk aan beperkende zinnen of woorden die je in jezelf hoort of tegen jezelf zegt. Je kunt hierbij gebruik maken van auditieve submodaliteiten als; volume, afstand, toonhoogte, tempo, timbre, duur, plaats, cadans, nadruk op bepaalde woorden, pauzes, richting.

 1. Benoem de beperkende zin en bepaal de gewenste zin. Hoe klinken ze?
 2. Hoor de beperkende zin hard en dichtbij.
 3. Hoor tegelijkertijd vanuit de verte de gewenste zin.
 4. Hoor hoe de gewenste zin dichterbij komt en luider wordt, tegelijkertijd hoor je de beperkende zin verder weg gaan en zachter worden.
 5. Herhaal stap 4 net zo vaak totdat de beperkende zin geheel vervangen is door de gewenste zin.

Aanvullend

De aandachtspunten voor een goede “Swish”-uitvoering:

 • “Swish”-patronen zijn ankers die een impuls (trigger) naar een nieuwe toekomst creëren. Zorg dus voor de juiste nieuwe toekomst.
 • Installeert nieuwe keuzemogelijkheden voor een nieuwe levenswijze (strategie) in plaats van oude gewoonten te veranderen of af te schaffen. De oude afhandeling blijft dus bestaan, NAAST de nieuwe. Deze techniek zal leiden tot een bewustwording bij een nieuw trigger-moment, waar dan een bewuste keuze gemaakt kan worden.
 • Richard Bandler: slechts de submodaliteiten zijn nodig voor de verandering.