De structuur van de subjectieve ervaring

De structuur van de subjectieve ervaring staat voor de structuur waarin alle waarnemingen die via de zintuigen in het bewustzijn komen. In deze structuur wordt er betekenis gegeven aan de waarneming. Betekenis kan worden veranderd door de waarneming op een andere manier te filteren. Met andere woorden: door de structuur van de subjectieve ervaring te wijzigen, wijzigt de betekenis die er aan gegeven wordt.

 

Binnen NLP is er onderscheid tussen inhoud en structuur. Het uitgangspunt is dat de structuur van de ervaringen gelijk is. De wijze waarop elke individu om gaat met deze structuur of ervaring is uniek.

 

Structuur van de overtuiging

Structuur van de overtuiging

 

Structuur van de subjectieve ervaring

Structuur van de subjectieve ervaring

 

In de structuur van de overtuiging is te zien hoe je kan ‘hoppen’ van criteria, via betekenis naar waarnemingen, en v.v.

 

In de structuur van de subjectieve ervaring zijn de verschillende concepten uit het NLP communicatiemodel daaraan toegevoegd.

 

Deze modellen staan aan de basis van Framing, Reframing en diverse ‘schudden aan het MOW’ technieken.