Structuur van de overtuiging uitvragen

Het uitvragen van de Structuur van de overtuiging helpt je om te kunnen schakelen tussen de waarneming, de overtuiging en de achterliggende waarden.

Structuur van de overtuiging uitvragen

Structuur van de overtuiging uitvragen

  1. Hoe weet  je dat? Waar baseer je dat op? (down chunk van de betekenis)
  2. Wat betekent die ervaring/dat verschijnsel voor jou? Wat concludeer je daaruit? Dus? (up chunk van de gebeurtenis, verschijnsel)
  3. Wat betekent dat/die overtuiging voor jou? Waar staat dat voor? (up chunk van de betekenis)
  4. Wat geloof je dan? Hoe merk je dat? Hoe vormt zich dat? Hoe uit zich dat precies? (down chunk van de waarden)