Spinning

In een zelfde situatie kan je vorm en betekenis geven aan hetzelfde wat gebeurd, en deze betekenis meer in lijn laten zijn met wat je wilt bereiken. Dit wordt ‘spinning’ genoemd, waarbij de duiding aansluit op de agenda die je voert. Vooral in de politiek is dit een bekend verschijnsel, waar ook echte ‘spindokters’ stil staan bij hoe betekenis te geven aan situaties. Hieronder enkele voorbeelden:

Hij loog – Hij verdraaide de feiten – Hij vergiste zich.

Hij houdt zich niet aan zijn woord – Hij veranderde van gedachten – Hij heeft heroverwogen.

Rigide – Stabiel – Verantwoordelijk.

Saai – Voorspelbaar – Stabiel.

Zenuwachtig – Gespannen – Benieuwd.

 

Om zelf te oefenen hiermee kan je voor de volgende zinnen / concepten een spin bedenken:

  • Hij is arrogant
  • Ik ben onzeker
  • Dat is oneerlijk
  • Dit is onrechtvaardig
  • Hij behandelt me respectloos
  • Dit is pure manipulatie
  • Ik word niet gezien