SMARTIE doelen

Als je doelen hebt dan helpt de afkorting SMARTIE je om deze doelen beter bereikbaar te maken. De letters van SMARTIE staan voor SPECIFIEK, MEETBAAR, ACTIVEREND, REALISTISCH, TIJDGEBONDEN, INVLOED, ECOLOGISCH. Door met deze 7 aspecten rekening te houden bij doelen stellen heb je invloed op de haalbaarheid van de doelen en de duidelijkheid van de doelen.

LET OP: Alles in NLP is situationeel. Dat betekent dat NLP niet zegt dat je SMARTIE moet gebruiken, NLP leert je dat je het beter is om SMARTIE te gebruiken wanneer je er voor kiest om een doel meer haalbaar, concreet, eenduidig en duidelijk wilt maken. Handig voor bijvoorbeeld een werknemer die graag in zijn functioneringsgesprek wil bewijzen dat de gemaakte afspraken behaald zijn.

Wanneer het juist jouw doel is om een doel minder haalbaar te maken en minder duidelijk dan doe je juist het tegengestelde van SMARTIE. Handig voor bijvoorbeeld de manager die graag in functioneringsgesprekken de vrijheid wil houden om afspraken discutabel en richtinggevend te houden.

Herfomuleer de doelen naar SMARTIE zodat

De doelen Specifiek zijn.

Maak het zintuiglijk waarneembaar. Beschrijf je doel als iets wat je kan horen, zien, ruiken, proeven, voelen. Maak het eenvoudig. Doordat je het zintuiglijk specifiek maakt kan iedereen voor zich zien, horen, ruiken, voelen, proeven dat het doel gehaald is.

De doelen Meetbaar zijn.

Maak een bewijsprocedure zodat je kan meten en bepalen wanneer je jouw doel hebt bereikt.

De doelen Activerend zijn.

Sta stil bij welke formulering het meest activerend is, voor jou, zodat je er moeite voor wilt doen. Maak het benaderend.

De doelen Realistisch zijn.

Zorg er voor dat het doel de grens van het haalbare nadert. Leg de lat zo hoog, dat je het net kan halen.

De doelen Tijdgebonden zijn.

  1. Stel een deadline.
  2. Formuleer het doel vanuit het moment dat je het doel hebt bereikt. Alsof het NU is.

Het doel In eigen beheer ligt, dat je Invloed hebt.

Het bereiken van het doel ligt in je eigen handen. Het is vrij van externe factoren.

Het doel Ecologisch is.

Breng het in lijn met het grote geheel. Let op concurrerende en conflicterende doelen en belangen, over alle contexten. Is het verantwoord? Is het zinvol?