Schudden aan het wereldmodel

Shaking Model of the World, oftewel schudden aan het wereldmodel, is een manier om meer ruimte te creëren in het beeld van de werkelijkheid van de coachee zodat een verandering straks makkelijker gaat. Shaking MOW kan je doen met één of meer van de volgende aspecten uit NLP:

  • Verander de betekenis door een reframe.
  • Richt je op de intentie: is er alignement, is het effectief, is het efficiënt, ook bij een up-chunk van de intentie naar het grotere geheel?
  • Vraag je af: “Wat moet waar zijn?”, en zaag aan de vooronderstellingen. Zie de geavanceerde vooronderstellingen.
  • Metamodel naar het verschijnsel.
  • Richt je op het belang: is er alignement, is het effectief, is het efficiënt, ook bij een up-chunk van het belang naar het grotere geheel?
  • Maak gebruik van de cartesische coördinaten.
  • Schuif met de realiteitcoördinaten.
  • Gebruik ‘Sleigh of mouth’ – rapheid van tong – patronen.
  • Vraag door bij ‘grote’ woorden: “Waar staat dat voor, voor jou?”.