De re-imprint

1.  Zoek-anker plaatsen.

Achterhaal en anker een recente ervaring van de persoon. Deze ervaring heeft en/of

 • Een negatief gevoel die in veel contexten voorkomt
 • Een context waar de persoon telkens in een impasse komt
 • Een beperkende overtuiging

2. Achterhaal hoe de tijdlijn voor iemand is.

“Als ik je zou vragen om in een richting te wijzen waar je verleden ligt, waarheen zou je die dan willen wijzen?…..(wacht tot de persoon reageert)

“En als ik je zou vragen om naar een punt te wijzen in je toekomst, waarheen zou je dan wijzen?……..(wacht tot de persoon reageert)

“En je heden, ligt deze dan voor je of heb je misschien het gevoel dat je erin zit?…….(wacht op het antwoord)

3. Zoekanker afvuren

“Dit gevoel heb je in je leven wellicht eerder ervaren”  [vuur het zoekanker af en laat iemand op de tijdlijn achteruit richting het verleden lopen naar de eerstvolgende ervaring, daar laat je het anker los]

”Waar is je eerstvolgende moment in tijd waar je dit eerder hebt gevoeld?”

[Kalibreer sterke reacties en zorg ervoor dat de persoon de volledige ervaring waarneemt]

Sta stil in dat moment op de tijdlijn en vraag:

”Hoe oud ben je, Waar ben je, Met wie ben je daar? Vertel wat er gebeurt.”

 [je ankert dit door op het zoekanker te stapelen en blijft dit afvuren tot de volgende gebeurtenis]

4. De vroegste gebeurtenis

Herhaal dit totdat de persoon is aangekomen bij de eerste gebeurtenis (de imprint periode ligt tussen 0 – 7 jaar). Laat het zoekanker los voordat de ander van de tijdlijn afstapt.

Wanneer er veel ervaringen zijn, kan je dit proces versnellen door de volgende vraag:

“Wanneer heb je dit gevoel voor het eerst meegemaakt, dat als je het nu oplost, dit jou de grootst mogelijke groei geeft…?”

Break state

5. Hulpbronnen

Vraag de persoon: ”Stap uit de situatie door naast de tijdlijn te gaan staan.”

Vanuit deze gedissocieerde metapositie vraag je de ander vanuit het nu:

“Hoe oud ben je daar?”

“Wie zijn daarbij?” (Achterhaal de belangrijkste personen in die gebeurtenis. Meestal heeft de ervaring te maken met een autoriteit; identificeer dus iedereen, vraag door of dat iedereen is)

“Welke positieve intentie heeft jouw jongere IK?”

“Welke hulpbronnen heeft jouw jongere IK hier nodig om congruent te kunnen blijven met de positieve intentie?”

Anker de hulpbronnen bij de jongere IK, gedissocieerd naast de tijdlijn. Ga vervolgens gedissocieerd naast de tijdlijn door de gebeurtenis heen. Dan instappen in de tijdlijn NET VOOR DE GEBEURTENIS, en anker de hulpbronnen geassocieerd in de tijdlijn op de plek waar hij/zij de hulpbronnen ervaart. Zorg er voor dat de persoon deze hulpbronnen zelf kan afvuren. Ga vervolgens geassocieerd op de tijdlijn door de gebeurtenis heen.

Vraag de persoon:”Stap weer uit de situatie door naast de tijdlijn te gaan staan.”

Vanuit deze gedissocieerde metapositie vraag je de ander vanuit het nu, per aanwezige:

 • “Welke positieve intentie heeft deze persoon?”
 • “Welke hulpbronnen heeft deze persoon hier nodig om congruent te kunnen blijven met de positieve intentie?”
 • “Hoe kan jij, hier en nu, deze hulpbronnen geven aan hem/haar, daar?”

Wanneer je alle aanwezigen hebt gehad en iedereen over de gewenste hulpbronnen beschikt, ga je weer eerst gedissocieerd naast de tijdlijn door de gebeurtenis heen. Dan instappen in de tijdlijn NET VOOR DE GEBEURTENIS, en geassocieerd in de tijdlijn op de plek waar hij/zij de hulpbronnen ervaart. De persoon vuurt zijn hulpbronnenanker weer zelf af. Ga vervolgens geassocieerd in de tijdlijn door de gebeurtenis heen.

Vraag de persoon:”Stap weer uit de situatie door naast de tijdlijn te gaan staan.”

6. Relatiecoaching

Identificeer de relaties die er zijn tussen de personen. Bij 2 personen: A-B (1 relatie). Bij 3 personen zijn er 3 relaties (A-B, B-C, A-C).

Per relatie (inclusief ZELF):

 • “Wat heeft persoon A daar nodig van persoon B?”
 • “Wat kan persoon A aan persoon B geven?”
 • “Hoe kan jij zorgen dat dit gebeurt, hier en nu, daar?”
 • “Wat heeft persoon B daar nodig van persoon A?”
 • “Wat kan persoon B aan persoon A geven?”
 • “Hoe kan jij zorgen dat dit gebeurt, hier en nu, daar?”
 • “Kruip eens in de huid van persoon A?”
 • “Vind jij dat jij hier als persoon A nog iets nodig hebt?”
 • “Hoe kan jij dit geven, hier en nu, daar?”
 • “Kruip eens in de huid van persoon B?”
 • “Vind jij dat jij hier als persoon B nog iets nodig hebt?”
 • “Hoe kan jij dit geven, hier en nu, daar?”

Per aanwezige vanuit de 2e waarnemingspositie (BEHALVE ZELF):

 • “Kruip eens in de huid van persoon A?”
 • Ga vervolgens gedissocieerd naast de tijdlijn door de gebeurtenis heen, vanuit het perspectief van persoon A. “En kijk, vanaf hier eens naar de gebeurtenis, als persoon A, en zie wat er verandert.”

Wanneer je alle aanwezigen hebt gehad, en alle relaties hebt hersteld, en iedereen over de gewenste hulpbronnen beschikt, controleer je nog vanuit de 2e waarnemingspositie met “Kruip eens in de huid van jouw jongere IK? Vind jij dat jij hier als jouw jongere IK nog iets nodig hebt? Hoe kan jij dit geven, hier en nu, daar?”

Ga vervolgens gedissocieerd VANUIT HET ZELF naast de tijdlijn door de gebeurtenis heen.

7.Eindig met een geassocieerde ervaring

Laat de persoon geassocieerd op de tijdlijn staan vlak voor de gebeurtenis, op de plek waar hij/zij de hulpbronnen ervaart. De persoon gebruikt het anker en stapt dan in de ervaring met alle hulpbronnen en herstelde relaties. Hij/zij herbeleeft de ervaring met alle hulpbronnen.

8. Test

Laat de persoon naar het heden doorlopen en de re-imprint ervaren. “Doorloop alle gebeurtenissen op jouw tijdlijn die hiermee in verbinding staan. Voel wat je voelt, ervaar wat je ervaart, merk wat er veranderd is.”.

Vraag de persoon: “Stap weer in de recente ervaring”.

Doe dit zonder ankers.

“Hoe is het nu?”

9. Future pace

“Is er een situatie in de toekomst waarbij je deze negatieve gevoelens, de impasse of de beperkende overtuiging verwacht?

Ga in die tijd in die situatie staan en voel wat je voelt, ervaar wat je ervaart. Hoe is het nu?.”