Quantum linguïstiek

Realiteit strategie

In de basis gaat het allemaal om één vraag.

HOE WEET JE DAT? (of, ook leuk: HOE ZOU JE WETEN DAT HET NIET ZO WAS?)

Realiteit strategie

Realiteit strategie

Realiteitsconstructie

  • We creëren realiteit uit wat we observeren / waarnemen (extern zien/horen/ruiken/voelen/proeven).
  • We observeren (subjectief) met onze geest/hersenen (IR).
  • Waarnemingen zijn enkel metingen.
  • Metingen veranderen niets in iets.
  • We maken metingen onontkoombaar subjectief door onze taal (Ad).
Realiteitsconstructie

Realiteitsconstructie

Cartesische coördinaten

CONVERSE

~AB

 

Wat zal er niet gebeuren

als je het wel zou doen?

THEOREM

AB

 

Wat zou er wel gebeuren

als je het wel zou doen?

NON MIRROR IMAGE REVERSE

~A~B

 

Wat zal er niet gebeuren

als je het niet zou doen?

INVERSE

A~B

 

Wat zal er wel gebeuren

als je het niet zou doen?

 

Schuiven realiteitscoördinaten

Ruimte

WAAR

Waar doe je het wel?

Waar doe je het niet?

Tijd

WANNEER

Wanneer doe je het wel?

Wanneer doe je het niet?

Materie

WAT

Waarmee doe je het wel?

Waarmee doe je het niet?

Energie

HOE

Hoe doe je het wel?

Hoe doe je het niet?

 

Voorbeeld van toepassing: de tijd hussel

Ga naar binnen en probeer tevergeefs om hetzelfde probleem te hebben.

Het was een vervelend probleem, nietwaar?

Je wilt veranderingen maken, had je niet?

Hoe zou het zijn wanneer je die veranderingen hebt gemaakt, nu?

In de toekomst, terwijl je terugkijkt en je ziet hoe het was om dat probleem gehad te hebben…, terwijl je er over denkt nu, of je deze verandering kan maken voor jezelf, en dan STOP… die verandering gemaakt hebbende, kijk zelf maar, nu.

Als je terugkijkt naar jezelf, die verandering gemaakt hebbende, nu, vind je het leuk om de manier waarop je er uit ziet te zien toen je die verandering kon maken?

 

Voorbeeld van toepassing: Grenzen voorbij gaan

  • Wat is het?
  • Wat is het niet?
  • Hoe weet je dat het dat niet is?
  • Wat is het dat je niet moet weten om dat te weten?

Alternatief voor de 4e vraag:

Wat is het dat je net alsof doet niet te weten om dit te weten?

 

Ruimte-tijd schuiven

Ruimte schuiven

In of Uit, buiten
Hier en Daar
Deze Die
Omhoog Omlaag
Boven Onder
Over Onderdoor

 

Tijd schuiven

Voordat Nu Nadat
Was Is Zal zijn
Vroeger Nu Straks
Deed Doe Zal doen
Besloten Besluit Zal besluiten
Voelde Voel Zal voelen

 

Inductief en deductief taalgebruik

Inductief

“Als ik dit kan leren, kan ik alles leren”.

Een specifiek iets gebruiken als bewijs voor het geheel.

Deductief

“Omdat ik niet van chocoladesmaak hou, hou ik niet van chocoladevla”.

Een algemene stelling gebruiken voor een specifiek gevolg.