PQ4R studiemethode

De PQ4R studiemethode dankt haar naam aan de eerste letters van de 6 (volgens deze methode) te doorlopen stappen. 6 stappen die in het Engels de volgende namen hebben:

  1. Preview: blik vooruit. Bekijk het materiaal vluchtig, lees de inhoudsopgave, de koppen, het voorwoord en dergelijke. Bekijk het globaal zodat je het grote idee, de belangrijkste onderwerpen en thema’s kan identificeren.
  2. Question: stel vragen. Maak een fysieke lijst van de vragen die komen opborrelen tijdens het doorkijken (vorige stap) van het materiaal.
  3. Read: lees. A) Lees het materiaal en beantwoord de vragen die je in de vorige fase hebt opgeschreven. B) Nieuwe vragen zullen opkomen, leg ze vast en beantwoord ze door te lezen.
  4. Reflect: reflecteer. Denk na over wat je hebt gelezen. Bedenk ondersteunende voorbeelden. Bedenk waar je in je eigen ervaring deze kennis had kunnen of kan toepassen.
  5. Recite: opsommen. Leg de kernpunten vast in je eigen woorden.
  6. Review: terugblik. Herhaal de vragen en antwoorden. Herhaal het globale idee, de hoofdonderwerpen en -thema’s.

Door deze stappen aan te houden, te doorlopen, heb je een methode om op een georganiseerde manier te studeren, te leren en te onthouden.