Oppervlakte structuur van woorden

De woorden die we gebruiken zijn niet de ervaringen. De ervaringen in de diepte. Wanneer je een oppervlaktestructuurwoord hoort of gebruikt, vraag jezelf eens af: Waar staat dat woord dan voor?

 

Ieder woord staat voor een dieptestructuur. Een beperkte woordenschat betekent een beperkte dieptestructuur. Basisemoties boos, bang, bedroefd, blij, body (fight, flight, feed, fornicate) krijgen nuances. Dieptestructuur ontwikkelen = de mens ontwikkelen. De belevingswereld wordt breder.

 

 

Merk wat er verandert.