Oefening waarnemen of mindread

In deze oefening wordt jij je bewust van hoe wij onbewust en snel betekenis geven aan wat we zien, horen, ruiken, voelen en proeven. Wat er gebeurt is dat we waarnemen, de waarneming beoordelen en betekenis geven, om vervolgens met de betekenis aan de slag te gaan. In NLP noemen we een waarneming met oordeel een MINDREAD. Mindreads zijn een bron van miscommunicatie, omdat we de waarneming niet zuivere betekenis kunnen geven, maar de waarneming betekenis geven door projectie; een invulling op basis van ons eigen wereldmodel.

Neem bijvoorbeeld de zin “Ik zag hem opgelucht adem halen.”. Dit is een mindread omdat je de persoon adem zag halen op een manier die jij de betekenis geeft van opgelucht zijn. Feitelijk zie je wat anders: misschien zag je enkel een diepe ademhaling, of misschien zag je de spieren in zijn gezicht ontspannen, en dat geef je vervolgens de betekenis van opgelucht zijn.

Wat is een waarneming, wat is een mindread?

• Je kon zien dat ze niet tevreden was.
• Ze stond ontspannen te presenteren.
• Als hij praat beweegt hij met zijn handen.
• Hij fronste terwijl hij naar beneden keek.
• Hij fronste zijn wenkbrauwen om te laten zien dat hij twijfelde aan haar woorden.
• Ze keek schichtig om zich heen.
• Zijn stem trilde en klonk nerveus.
• Terwijl hij praatte bewoog zijn hoofd.
• Hij bloosde van schaamte.
• Hij vind mij niet aardig want hij kijkt telkens weg als ik hem aankijk.
• Hij schudde zijn hoofd dus was het er niet mee eens.
• Zij knikte want ze is het er mee eens.
• De Italiaan was erg tevreden; hij maakte een rondje met duim en wijsvinger: perfect!
• De ene Griek vond het goed, hij zei “Ohkee.”. De andere niet, hij zei “Nee.”.
• Zij gaat het doen, ze zei “Ja, ik doe het wel.”.
• De Pakistaan schudde zijn hoofd, dus bedoelde nee.
• De Arabier gaf geen hand aan de mevrouw, hij had geen respect.
• De Japanner gaf geen hand aan de mevrouw, hij had geen respect.
• De flipover heeft witte bladen van papier.

 

Wat is een mindread, wat is een waarneming, gegeven de uitspraak?

Hij wrijft met zijn hand over zijn voorhoofd. Hij zal wel hoofdpijn hebben.

 • Hij heeft hoofdpijn
 • Hij heeft een tic
 • Hij wrijft met zijn hand over zijn voorhoofd
 • Hij heeft geen zin in wat hij aan het doen is

 

Hij zal wel een rothumeur hebben als hij weet dat de auto kapot is.

 • Hij heeft een auto
 • Hij is altijd uit zijn humeur als iets tegen zit
 • Een auto is kapot
 • Er is een auto

 

Als jij lacht is mijn dag weer goed.

 • Ik ben afhankelijk van anderen
 • Ik zie je graag
 • Er is iemand die lacht
 • Als je niet lacht heb ik een slechte dag

 

Doordat jij mijn sleutel mee hebt genomen van mijn auto, kan ik niet weg.

 • Wat ben jij slim
 • Er is een sleutel
 • De persoon die de sleutel heeft is mijn echtgenoot
 • Ik heb een grote auto