Oefenen met NLP rapport

Groepjes van 2.

B Be, vertelt ongeveer 1 minuut over een leuke situatie.
A Act, luistert in rapport (pacing, mirroring, in verbinding).

B Be, vertelt ongeveer 1 minuut over een tweede leuke situatie.
A Act, maakt eerst rapport, en gaat vervolgens mis-matchen (verbinding verbreken).

B Be, vertelt ongeveer 1 minuut over een derde leuke situatie.
A Act, luistert in rapport (pacing, mirroring, verbinding) en neemt het gesprek over (en houdt verbinding).

A & B vergelijken de drie gesprekken. Hoe heb je het ervaren? Wat was er anders? Wanneer zou je wat doen?

B Be, vertelt ongeveer 1 minuut over een iets minder leuke situatie (iets eenvoudigs).
A Act, luistert in rapport (pacing, mirroring).

B Be, vertelt 1 minuut over een tweede minder leuke situatie (iets eenvoudigs).
A Act, luistert MAAR mis-matched.

A & B vergelijken beide gesprekken. Hoe heb je het ervaren? Wat was er anders? Wanneer zou je wat doen?

Wissel om.