NLP en wetenschap, verschil in benadering

NLP heeft een fundamenteel andere benadering dan de wetenschap (met de wetenschap wordt hier bedoeld het systematisch kennis verwerven om een specifieke reconstructie te vormen van een deel van de werkelijkheid met behulp van wetenschappelijke methoden).

 

NLP maakt geen gebruik van de wetenschappelijke methoden, noch wil NLP de werkelijkheid reconstrueren. NLP heeft een heel ander doel dan de wetenschap, en wanneer je een ander doel hebt, dan gebruik je een andere route.

Hoe is NLP anders?

NLP is pragmatisch en praktijkgericht, gericht op toepassing. NLP kan om het maximale effect te bereiken in een toepassing kiezen om zich niet te beperken door feiten en realiteit. De spelregels die de wetenschap stelt, zijn namelijk van toepassing binnen de wetenschap, niet binnen NLP.

Ter illustratie, een voorbeeld van het verschil in invalshoeken:

Albert Bandura is de wetenschappelijke grondlegger van de Sociaal-cognitieve leertheorie. Een concept dat hij introduceert is Self-efficacy, wat grofweg staat voor wat iemand over zijn eigen kunnen denkt. High Self-efficacy betekent dat iemand denkt zeer competent te zijn, Low Self-efficacy betekent dat iemand de eigen competentie laag inschat.

 

Er is veel onderzoek gedaan naar de verschillen tussen mensen met High Self-efficacy, en mensen met Low Self-efficacy. Een paar uitkomsten:

  • Keuzes in gedrag: Mensen zijn sneller geneigd een taak op te pakken wanneer zij denken succesvol te kunnen zijn.
  • Motivatie: Mensen met High Self-efficacy doen over het algemeen meer moeite en zetten langer door.
  • Gedachtepatronen: Mensen met een Low Self-efficacy beoordelen taken als te moeilijk, wat kan leiden tot slechte planning en stress.
  • Gezondheid en gedrag: Mensen met High Self-efficacy zullen sneller gezonder gedrag initiëren, meer moeite doen voor dit gedrag, en dit langer volhouden.
  • Productiviteit: High Self-efficacy zorgt voor betere resultaten, meer regie en participatie.

 

Al deze wetenschappelijke onderzoeksresultaten zijn feiten. Zij beschrijven een deel van de werkelijkheid en het is kennis die systematisch is verworven. Iemand kan (voorzichtige) uitspraken doen op basis van de Self-efficacy.

Pragmatisch gebruik binnen NLP

NLP streeft naar excellent gedrag. Een hoge Self-efficacy draagt bij aan het verhogen van excellent gedrag. Dat leidt er toe dat NLP streeft naar het maximaliseren van de Self-efficacy. Door bijvoorbeeld de NLP basisveronderstelling: Elk individu heeft de beschikking over alles wat hij nodig heeft om gelijk welk doel te bereiken.

 

Het draait binnen NLP niet om feiten, of om waarheid. Het draait bij NLP om het maximaliseren van gewenste effecten. Niet handelen op basis van een vermeende waarheid, maar handelen richting een doel.