Het NLP Communicatiemodel

Waarnemen en het NLP communicatiemodel

Waarnemen en het NLP communicatiemodel

Op een mooie dag schijnt de zon. Je weet dat doordat je de zon kan zien, en haar warmte kan voelen. Waarnemen doe je met je zintuigen. Kijken, horen, voelen, proeven, ruiken.

Zo ervaar je de werkelijkheid. Echter, besef je dat:

  • Je zintuigen niet alle signalen kunnen opvangen. Ze zijn er simpelweg niet voor gebouwd. Bijvoorbeeld: de ultraviolette en röntgenstraling van de zon neem je niet waar. Dat betekent dat de werkelijkheid GROTER en MEER is, dan wij kunnen waarnemen.
  • Je zintuigen werken met receptoren. En deze receptoren werken stapsgewijs. Ze onderscheiden signalen aan de hand van een minimale hoeveelheid prikkeling. Bovendien moet er een minimale hoeveelheid prikkeling zijn voordat de receptoren reageren, en de fysische energie omzetten in fysiologische energie, naar zintuigstromen naar de hersenen.

Er zijn dus allerlei signalen, een deel daarvan worden opgevangen door onze zintuigen, en onze zintuigen sturen deze signalen door naar ons brein. In NLP gaat het NLP communicatiemodel gaat over het verwerken van de beperkte signalen die we ontvangen in ons brein.

Verwerking van de signalen in de hersenen: het NLP communicatiemodel

Het NLP communicatiemodel geeft schematisch weer hoe het brein werkt; hoe het omgaat met signalen die onze zintuigen versturen.

  • Eerst worden de signalen gefilterd: er wordt informatie weggelaten, vervormd en gegeneraliseerd.
  • Op basis van deze gefilterde informatie wordt in onze hersenen een beeld geschetst van wat we denken waar te nemen: de interne voorstelling.
  • Deze interne voorstelling wordt gekleurd door zowel de fysiologie als de stemming (deze drie hebben een wisselwerking).  Samen bepalen deze drie vervolgens hoe de reactie op de ontvangen signalen zal zijn.
NLP communicatiemodel

NLP communicatiemodel