NLP Break state

NLP Break state

NLP Break state

Herken je dat? Van die momenten dat je merkt dat een gesprek, een meeting, een vergadering, een coachgesprek, een kant op gaat die je niet wilt? Dat er oeverloos aandacht besteedt aan zaken die er niet toe doen? Dat er een sfeer hangt die je niet wilt? Dat er veel te inhoudelijk op iets wordt ingegaan?

De kern van een dergelijke situatie is dat de aandacht van de betrokkenen een focus heeft, die de aandacht, stemming en fysiologie vasthoudt. In NLP is er een techniek om de focus in zo’n geval te doorbreken, door iets te doen wat door het te doen de focus oproept. Je verlegd de focus in dit geval op iets nieuws, iets onverwachts. Doordat de focus naar dit nieuwe gaat, verdwijnt de oude focus en kan de stemming, fysiologie en aandacht veranderen.

Het bewust toepassen van dit aandacht trekken teneinde een staat of stemming te doorbreken is in NLP een NLP techniek die de NLP Break state heet.

In veel technieken binnen NLP worden de NLP Break state gebruikt om de ander uit de huidige staat te krijgen, en naar een neutrale staat te brengen, zonder werkelijk “stop” te zeggen.

Een NLP break state kan sterker worden met elementen als humor of verrassing, en heeft dus als doel om met een schok de huidige gedachtegang te doorbreken zodat een nieuwe stemming of staat ontstaat. Het gaat er om dat je de aandacht afleid, en de focus naar een nieuw, ander punt brengt. Door gedrag, zoals een onverwachte vraag.

Voorbeelden van het toepassen van de NLP Break state

 • Wanneer een kind verdrietig is, helpt het om het kind iets anders te wijzen: “Oh, kijk daar eens…”.
 • Een munt laten vallen op een harde grond.
 • Tijdens een vergadering “Koffie” vragen?
 • Een glas water “per ongeluk” omstoten.
 • Uit het niets, ineens “Haha!”, alsof je een inzicht krijgt, scanderen.
 • Een harde klap op tafel, of op een bord.
 • Zelf een grote verandering laten zien in je fysiologie, zoals opstaan, uitrekken etc.

En hoe zou jij dat, nu je dit weet, zelf kunnen gebruiken? Ontwerp een break state voor de volgende situaties, die je altijd kan gebruiken:

 • op je werkplek…
 • in een gesprek…
 • in een formele vergadering…
 • tijdens een presentatie…
 • thuis…
 • een andere bekende interactie of situatie…

En welke break states herken je zelf in je omgeving? Wie heeft er een handje van om telkens de aandacht af te leiden? Wil je dat, en zo nee, wat ga je doen om zelf op deze break states te reageren?