Metaforen

Metaforen zijn handig om het gedrag van iemand te volgen en leiden door een verhaal. De belangrijkste punten van een metafoor zijn:

 1. Verplaats de referentie van de persoon naar een karakter in het verhaal.
 2. Volg het gedrag (aansluiten, pacing) door gedrag en gebeurtenissen tussen karakters in het verhaal te beschrijven die overeenkomsten hebben met de situatie van de persoon.
 3. Beschrijf hulpbronnen voor de persoon binnen de context van het verhaal.
 4. Sluit het verhaal af zodat er een serie gebeurtenissen ontstaat, waarin de karakters van het verhaal alles oplossen en de gewenste doelen behalen.

Basisstappen gebruik metaforen

 1. Bepaal het onderwerp waar het om gaat. Gedrag, gevoel, gebeurtenissen, omgevingsfactoren, relaties, alles kan.
 2. Bepaal of er een bepaalde strategie (serie representaties) intern is, die tot de huidige resultaten leidt.
 3. Bepaal de gewenste, nieuwe uitkomsten, resultaten en keuzes.
 4. Creëer strategische ankers voor het huidige gedrag en de gewenste outcome, die je kan afvuren wanneer je deze later nodig hebt.
 5. Verplaats de referentiele index van alle betrokkenen naar personages in het verhaal. Belangrijke dingen en nominalisaties kan je ook een rol geven. Zorg er voor dat de relatie intact blijft.
 6. Breng de huidige situatie, de huidige interacties en het huidige gedrag van de betrokkenen over in het verhaal.
 7. Breng nieuwe hulpbronnen in, door nieuwe personages of nieuwe gebeurtenissen toe te voegen. Reframen kan hier gebruikt worden, net zoals symbolisch vinden van oude, vergeten items. Vaag taalgebruik in plaats van sterk inhoudelijk uitwerken zorgt voor betere aansluiting bij het MOW van de hoorder.
 8. Drie punten om bewuste weerstand te voorkomen:
  1. Gebruik KAVAK en zintuigelijk taalgebruik in plaats van AD-labels om belangrijke waarden te beschrijven.
  2. Laat de personages spreken (quote) om het verhaal te laten lopen én de oplossing als opvolging van gebeurtenissen te verbergen.
  3. Maak het taalgebruik vaag en Milton.
 9. Houd de oplossing zo vaag mogelijk om het onbewuste zijn werk te laten doen.

 

 

 

“Alles in het leven is een metafoor” – Milton Erickson