Linguïstieke Squash

Hetzelfde als een visual squash, maar nu niet visueel maar Ad. In plaats van het upchunken naar een gemeenschappelijke intentie zoals in de visual squash, verwisselen we de intenties gewoon (stap 4).

  1. Ontdek de functie, dan wel het gedrag van elk deel. “Wat is het gedrag van dit deel, of welke functie vervult het?”
  2. Scheidt de intentie, de bedoeling, van het gedrag. “Wat is het doel van dit gedrag? Wat is de intentie van dit deel?”
  3. Zorg er voor dat de goede lessen worden bewaard. “Wat is er te leren van dit gedrag?”
  4. Verwissel vanaf nu de intenties van beide gedragingen. Dus doe alsof Gedrag A Intentie B heeft, en Gedrag B Intentie A. Vraag door op de wat van het gedrag, vat samen wat er gezegd is, Vraag door op de hoe van het gedrag, vat samen wat er gezegd is, telkens verwijzend naar de verwisselde intentie.
  5. Test de integratie.