Innerlijke heelmeester

1. “Denk aan de momenten waarin jij jezelf beter hebt gemaakt, of de momenten waarin je iemand hebt ondersteunt die hulp nodig had bij een lichamelijk probleem.“
2. “Zoek uit die verschillende momenten een moment uit waar jij echt geloofde dat wat jij wilde gaan doen ook echt zou werken… Dat wat jij wilde gaan doen het helingsproces zou bevorderen…“ [kalibreer] “Ga daar weer naar toe… nu…“
3. “Hoe weet je wat je moet doen…? Wat gebeurt er van binnen…? Is het iets wat je ziet…? Hoort…? Voelt…?“. Bij direct gevoel: ga na welke beelden of zelfspraak vooraf ging of samenviel met het gevoel.
4. “Waar neem jij … waar? Wijs eens aan waar het is?“. Achterhaal globaal submodaliteiten, primair locatie.
5. Bevestig de plaats (check submodaliteiten) van de innerlijke heelmeester met andere voorbeelden om consistentie zeker te stellen.
6. Maak contact met de innerlijke heelmeester en anker deze staat door de pols aan te raken.
7. Break state
8. Ga verder met het lichamelijke probleem. Kijk naar de interne representatie van het probleem, waar is de plaats (submodaliteiten).
9. Vertel wat er te gebeuren staat: “Je krijgt naar alle waarschijnlijkheid een antwoord wat te doen. Een snel antwoord. Een positief gevoel wat er mee verbonden is. Vanuit een overtuiging of een geloof dat je iets moet doen dat de heling sterk zal bevorderen. Een antwoord dat je test met je gezond verstand.”
10. Breng de interne representatie van het probleem naar de plek van de heelmeester.
11. Kalibreer de verandering. Laat waarnemen hoe de representaties veranderen.