In-lijn-brengen

Soms is er sprake van incongruentie of een gebrek aan rapport tussen het bewuste en onbewuste. Dit kan zich uiten door:

 • Niet weten hoe het onderbewuste te vertrouwen
 • Moeite hebben met visualiseren
 • Zeer intellectueel en Ad
 • Weerstand tegen toepassing technieken
 • Moeite om een bewijs te vinden van innerlijk veranderen
 • De overtuiging hebben dat inhoud belangrijk is voor verandering

Wanneer hier sprake van is, dan kan je deze techniek gebruiken.

In-lijn-brengen

 • Achterhaal het algemene issue of de outcome. “Wat wil je?” (Positieve interne representatie, context laten benoemen).
 • Kalibreer conversationeel de onbewuste JA en NEE signalen (sla deze stap over wanneer je het zelf doet).
 • Achterhaal (stel vast) de congruentie tussen de bewuste en onbewuste geest. “Is jouw onbewuste bereid om jou een absolute ervaring te laten hebben die jou laat weten dat je bent veranderd.
  • Antwoord is JA: er is congruentie. Je kan verder met de standaardtechnieken; de rest van dit script is hier overbodig. Eventueel, als vervolgstap: “Wat houdt jou nu nog van je doel af?”, en chunk het antwoord up tot je de hoogst mogelijke intentie hebt. Met dit antwoord zou je deze vraag kunnen herhalen (loop).
  • Antwoord is NEE, bijvoorbeeld weet-het-niet, niet-zeker-van, denk-het, en zo voort, dan is er waarschijnlijk sprake van incongruentie. Ga verder met de volgende stap.
 • Chunk up tot je de hoogst mogelijke intentie hebt van de NEE. Dat kan gewoon als bewust proces worden gedaan. Ga door totdat je de non-mirror image reverse (~A~B) hebt van de NEE om een absolute ervaring van de outcome te verkrijgen. “Wat is de reden van het NEE?” “Wat is de intentie van die reden?”
 • Bevestig de incongruentie tussen de hoogst mogelijke positieve intentie en het gedrag.
  • “Besef jij dat wat dit deel doet in direct conflict staat met de hoogst mogelijke intentie die het wil bereiken?” Aanspreken op bewust intellect
  • “Beseft dit deel van jou dat wat het doet in direct conflict is met de hoogst mogelijke intentie van dit deel zelf?” Gebruikelijk is het antwoord nee.
 • Bekrachtig en dissocieer het incongruente deel nog meer.
  • Bekrachtiging/bevestiging. “Ik weet niet hoe lang dit deel van jou al bij je is, echter het heeft bij lange na niet het volledige besef welke jij als een volwassene NU hebt want dan zou jij al veranderd zijn… Dus hoe oud is dat deel… Het is ongeveer… Welke leeftijd…?”
 • Verdere dissociatie. “Ga gewoon naar voren en beeld je eens in of denk eens na over je leeftijd van ——- ver voor je en daar beneden.”
 • Anker volwassen hulpbronnen (de meest hoog ontwikkelde). “Wel nu, voor je verder gaat, zijn er een paar dingen die je wat nader mag overwegen. Jij weet veel NU wat je vroeger toen je jonger was nog niet wist. Jij bent door veel ervaringen heengegaan die je toen je jonger was nog niet had. Je kunt zelfs veel groter zijn dan dat jongere deel van jou daar beneden.” Bij jongeren kan je meer de termen GROTER en OUDER gebruiken.
 • Collaps de incongruentie via de A-V-K strategie.
  • Hefboomeffect (leverage) van waarden. “Ga door en help die jongere jij te begrijpen nu dat wat het daar doet niet ondersteunend of in het belang is met de positieve intentie. Praat tegen het deel als jij dat zou doen tegen iemand met de leeftijd van ——-. Omdat jij als geen ander weet wat er gezegd moet worden…”
  • Toestemming om te helen. “Nu de jongere zelf van jou het begrijpt, is het oké om [probleem, emotie, weerstand] los te laten en dat de heling kan beginnen NU.”
   • Indien NEE: een nieuwe incongruentie, ga terug naar het upchunken naar de hoogst mogelijke intentie van de NEE, bij het 4e
   • Indien JA: vraag ook expliciet toestemming van de volwassene (cliënt met de huidige leeftijd) om dit op te lossen. “Verbeeld je eens een onbeperkte bron van [hulpbron] en onbeperkt betekent meer dan jij ooit volledig zou kunnen ontvangen, zwevend boven je hoofd en dat kan bewegen recht naar beneden door de bovenkant van je hoofd en via je hart de hulpbron in die jongere zelf van je daar beneden en die jongere zelf heelt totdat die jongere zelf volledig genezen is.” Kalibreer!
  • Re-integreer het geheelde deel en generaliseer. “En als je het niet al gedaan hebt, geef die jongere zelf een stevige knuffel en breng die jongere jij terug in jezelf zodat deze jongere kan gaan opgroeien en zich kan ontwikkelen… [noem leeftijden of stadia van ontwikkeling]… tot dat het jou weer ontmoet en beseft dat het jou is… en dat jullie weer ÉÉN geworden zijn…
  • Test, indien nodig, door het herhalen van de derde stap, overgaand in verleden tijd. “Hoe heeft jouw onbewuste je een absolute ervaring gegeven waardoor jij weet dat je veranderd bent?”