Houding: Een goede NLP coachstaat

NLP houding voor de NLP coach

NLP houding voor de NLP coach

Nieuwsgierigheid, flexibiliteit en constructief denken: de bereidheid te experimenteren, iets nieuws en iets anders te proberen, altijd op weg naar het bereiken van het doel: de juiste NLP houding, de juiste NLP coachstaat voor de NLP’er die aan het coachen is. Houding als in attitude, als in manier van bejegenen. Denk aan de roos van Leary; gedrag roept gedrag op, dus kan de coach door zijn/haar gedrag aan te passen invloed hebben op het gedrag van de coachee.

Let op: empathie (inleven) is belangrijk, maar sympathie (meeleven) is destructief! Je wilt een patroon doorbreken om resultaat te bereiken. Dit patroon kan je identificeren met empathie om dan tot oplossingen te komen. Sympathie zorgt dat je zelf het patroon overneemt en oplossingen blokkeert. Wees een fair witness: neutraal en niet emotioneel verbonden. Mededogen in plaats van medelijden. Een NLP coach zal zich nooit de NLP houding aanmeten van sympathie!

Wat is jouw meest begripvolle en verwachtingsvolle blik waarmee jij een ander kan aankijken?

Vragen voor de NLP coach om de NLP houding op te roepen:

De ander, gezien in de ogen van de NLP coach (de NLP houding):

 • een geweldig en intelligent persoon is
 • gemakkelijk kan veranderen
 • alle hulpbronnen in zich heeft
 • op een ‘heldenreis’ is
 • in staat is zijn of haar eigen problemen op te lossen als hij of zij in staat is de eigen gedachten helemaal door te nemen
 • mijn aanwezigheid en onverdeelde aandacht nu nodig heeft
 • nu het belangrijkste voor mij is
 • niets toevallig doet; elk detail is significant
 • alles een metafoor laat zijn voor al het andere
 • mij verrijkt met wat hij of zij te zeggen heeft
 • ik dankbaar ben