Hoe gebruik je hulpmiddelen bij een presentatie

Algemeen opmerkingen over het gebruik van presentatiehulpmiddelen:

Hulpmiddelen zijn hulpmiddelen, wat betekent dat de presentatie het geheel van informatieoverdracht is, en niet enkel de Powerpoint. Maak de nuance tussen het middel en het doel, zet je (hulp)middelen in om je doel te bereiken op een wijze dat het bijdraagt.

Hulpmiddelen kunnen bijdragen als:

 • Ondersteuning; bijvoorbeeld visualiseren van het verbale
 • Aanvulling; extra informatie leverend
 • Afwisseling
 • Samenvatting (communicatief, bijvoorbeeld de hand-outs)

Algemene aandachtspunten bij het gebruik van hulpmiddelen bij een presentatie:

 • Beschikbaarheid; controleer of het gewenste hulpmiddel aanwezig is of maak / koop het vooraf.
 • Kwaliteit technisch; zorg er voor dat het hulpmiddel leesbaar, hoorbaar, zichtbaar is.
 • Kosten; is het hulpmiddelgebruik qua toegevoegde waarde en kosten (kopen / maken, vervoeren, gebruiken) te verantwoorden
 • Tijd; is er voldoende tijd beschikbaar om het hulpmiddel in te zetten
 • Relevantie van informatie; is het gebruik van het hulpmiddel effectief: aanvullend, ondersteunend, afwisselend of samenvattend?

Hulpmiddelen bij presentaties

Overheadprojector / Presentatiesoftware als Powerpoint is geschikt voor

 • het tonen van complexe tekeningen en schema’s
 • het visualiseren van veel gebruikte definities
 • het tonen van beeldscherm informatie
 • het aangeven van de structuur bij presenteren
 • het verstrekken van gedoseerde informatie
 • het tonen van bestaande informatie
 • het bijschrijven van informatie (overheadprojector, voor software enkel mits de interface dit toelaat)
 • het verstrekken van informatie waarbij kleuren en vormen een rol spelen

Flapover (flipover) is geschikt voor

 • het verstrekken van vaststaande informatie
 • het verstrekken van voorbereide informatie
 • het verstrekken van gedoseerde informatie
 • het verzamelen van informatie
 • het verplaatsen van informatie (fysiek ergens anders ophangen)
 • het gelijktijdig tonen van informatie (meerdere flappen naast elkaar ophangen)
 • het langdurig tonen van informatie (flappen laten hangen en bewaren)

Bord (whiteboard / smartboard / krijtbord) is geschikt voor

 • het inventariseren van goede en foute informatie
 • het veranderen van informatie
 • het verhelderen van informatie

Flapover / bord combinatie is geschikt voor

 • het aangeven van hoofdlijnen en uitwerkingen
 • het verstrekken van algemene en concrete informatie

Video’s en dia’s (presentatiesoftware als Powerpoint) is geschikt voor

 • het weergeven van waarheidsgetrouwe situaties
 • het verduidelijken van de relatie tussen geheel en deel (inzoomen en uitzoomen)
 • het presenteren van een theoretische uitwerking, bijvoorbeeld bij vaardigheden
 • het illustreren en ondersteunen van het verhaal
 • het bieden van context bij een verhaal
 • het bieden van focus bij een verhaal of een opdracht

Voorwerpen, modellen en schema’s zijn geschikt voor

 • het uitleggen van de werking machine en/of een proces (schema/model)
 • het vereenvoudigen en inzichtelijk maken van complexe situaties (schema/model)
 • het illustreren en/of ondersteunen van het verhaal (voorwerp of metafoor)

Let op: het is geen wet van Meden en Perzen, ook persoonlijke voorkeur speelt een grote rol. Zie het meer als een lijst van mogelijkheden en ideeën, dan een voorschrijvende “Gij zult” regel. En rappel: het verhaal is leidend, het hulpmiddel is ondersteunend!