Herkadering van de waarnemingsposities

Vanuit de hoogst mogelijke positieve intentie, wordt de ervaring vanuit de drie posities waargenomen. De ervaring is in dit geval; een moment waarin je hebt gereageerd, waar jezelf ontevreden over was…..of een moment in de toekomst waar je zult reageren op een voor jou onbevredigende wijze.

1. Achterhaal het probleem

Ga naar een moment waarin je een probleem had met een andere persoon en waarop je op een manier hebt gereageerd waar jezelf ontevreden over was of ga naar een moment in de toekomst waar je zult gaan reageren op een voor jou onbevredigende wijze. (het gaat om de ervaring, niet om de inhoud…houd het kort)
– Waar was je?
– Met wie?
– Wat voelde je, zei je, deed je wat je wilt veranderen?

2. Zoek de hoogst mogelijke positieve intentie

“Wat was je hoogst mogelijke intentie om te doen wat je deed?” Vraag net zolang door totdat je een positieve intentie, een positieve staat of waarde hebt bereikt die boven de eigen controle staat.

3. Vanuit de positieve intentie

Vertel dezelfde situatie nog eens…en nu vanuit het frame van de positieve intentie in elk van de drie posities.

“Vertel me nu eens over dezelfde situatie bezien vanuit je hoogst mogelijke positieve intentie ….alsof je er nu weer bent” (eerste positie-ZELF) Let op congruentie.

“Vertel me nu over dezelfde situatie vanuit de persoon in de tweede positie, bezien vanuit jouw hoogst mogelijke positieve intentie….alsof je er nu weer bent.” (tweede positie-ANDER) Let op empatisch vermogen.

“Vertel me nu over die situatie vanuit het standpunt van de neutrale waarnemer bezien vanuit jou hoogst mogelijke positieve intentie….alsof je er nu weer bent.” (derde positie-WAARNEMER) Er is afstand, meer objectiviteit.

4. Test voor integratie.

“Ik wil dat je nu weer denkt aan de situatie waar je reageerde op een wijze die je zo niet wilde…(wacht totdat de persoon begint het gebeuren terug te halen)…..en merk hoe jij je nu anders voelt.”

5. Future pace

(herhaal het nieuwe gedrag een paar maal)
“Ik wil dat je nu naar een vergelijkbare situatie in de nabije toekomst gaat die in het verleden een probleem zou zijn geweest…… en ervaar die situatie volledig met alles wat je nu hebt en weet.”