Handout Uitvraag metaprogramma’s

Extern gedrag

  • Houding in de richting van de buitenwereld.

Wanneer het tijd is om je mentale batterij op te laden, geef je er dan de voorkeur aan om alleen te zijn (Introvert), of met mensen (Extravert)?

o Introvert      25%

o Extravert    75%

Intern proces

  • Hoe nemen we informatie tot ons?

Als je een bepaald onderwerp gaat bestuderen, zou je dan meer geïnteresseerd zijn in de feiten en toepassingen daarvan (Sensor), of zou je meer geïnteresseerd zijn in de ideeën en de relatie tussen de feiten en de toepassingen daarvan in de toekomst (iNtuitor)?

o Sensor        75%

o iNtuitor        25%

Interne staat

  • Hoe krijgen we toegang tot states (stemmingen)

Denk aan een werksituatie waarin je problemen had. Denk aan een werksituatie waarin je gelukkig was. Wanneer je een beslissing neemt in een werksituatie, is deze dan meer gebaseerd op argumenten en logica (Thinker) of op persoonlijke waarden (Feeler)?

o Thinker       50% (45% V, 55% M)

o Feeler         50% (55% V, 45% M)

Adaptie operator

  • Hoe we ons aanpassen aan de omgeving

Als wij samen een project zouden doen, zou je er dan de voorkeur aan geven dat het project gepland en keurig uitgewerkt was (Judger), of zou je er de voorkeur aan geven dat we in de gelegenheid waren om heel flexibel te zijn in het project (Perceiver)?

o Judger        50%

o Perceiver    50%

Richting filter

Wat vind jij in ………. belangrijk?

Waarden (5 á 7 stuks) Waarom deze waarde Bereiken/Vermijden
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
(6.)    
(7.)    

Redenfilter

Waarom kies je ervoor om ……… te doen?

o Mogelijkheid/opties

o Noodzakelijkheid/moeten/procedure

o Beide

Referentiekader filter

Hoe weet je wanneer je goed ………….?

o Intern

o Extern

o Beide

o Intern met externe check

o Extern met interne check

Overtuigingsfilter: zintuigen

Hoe weet jij of iemand anders goed is in wat hij doet?

o Zien

o Horen

o Lezen

o Doen

Overtuigingsfilter

Hoe vaak moet iemand laten zien/horen/lezen/doen om jou te overtuigen dat hij/zij capabel is?

o Automatisch/Direct

o Een paar keer

o Gedurende een periode

o Voortdurend

Relatiefilter

Wat is de relatie in wat je nu doet en vorig jaar rond deze tijd?

o Hetzelfde (sameness; matching)

o Hetzelfde, met een uitzondering

o Beide, half/half

o Verschillen, met een uitzondering

o Verschillen (Differences; mis-matching)

Managementrichting filter

Weet jij wat je nodig hebt om succesvol te zijn?                               o ja o nee

Weet jij wat iemand anders nodig heeft  om succesvol te zijn?       o ja o nee

Vind jij het gemakkelijk om dit tegen iemand te vertellen?              o ja o nee

 

o ja/ja/ja         Mijzelf en anderen

o ja/ja/nee      Mijzelf – niet anderen

o ja/nee/x       Alleen mijzelf

o nee/ja/x       Alleen anderen

o nee/nee/x   Geen

Actiefilter

Wanneer je met een bepaalde situatie geconfronteerd wordt, ga je dan meestal na een korte beoordeling snel tot actie over, of beoordeel je eerst volledig alle consequenties.

o Snelle actie/Proactief

o Beoordelen/Reactief

o Beide

o Geen actie/Inactief

Affiliatiefilter (aansluiting)

Vertel eens over een werksituatie waarin jij je het gelukkigst voelde; een eenmalige gebeurtenis? (LET OP: dit is ook de vraag voor het Werkpreventiefilter)

o Onafhankelijk speler (IK)

o Teamspeler (WIJ)

o Managementspeler (IK en ZIJ)

Werkpreferentiefilter

o Dingen

o Systemen

o Mensen

Primair interesse filter

Vertel eens over je favoriete restaurant?

o Mensen (relatie, personen, contact)

o Plaats (omgeving, sfeer, ambiance)

o Dingen

o Activiteiten (actie, doen, wat er gebeurt, wat kun je er doen)

o Informatie (data, objectief, informatief, prijs, hoeveelheid)

Chunk size filter

Wanneer wij samen een nieuw project zouden starten, zou je dan allereerst de grote lijnen of eerst de details willen weten?

Zou je ook de (details/grote lijn; kies voor tegenovergestelde uit vorige vraag) moeten weten?

o Specifiek/down-chunk

o Globaal/up-chunk

o Detail naar globaal

o Globaal naar detail

Dualisme filter

Stel je voor dat ik je vertelde dat ik nu volledig fout zit. Zou je het eens / oneens zijn met deze uitspraak, of zou jij je bewust worden dat er altijd grijstinten zijn in elke situatie?

o Zwart-wit

o Grijstinten

Tijdopslagfilter

In welke richting ligt voor jou het verleden? In welke richting ligt voor jou de toekomst? En waar bevindt zich voor jou het heden?

o In-time (in de tijdlijn)

o Through-time (overzicht op verleden/heden/toekomst)

Informatieverwerkingsfilter

Wanneer je aan de slag gaat met een probleem of een uitdaging in je leven, is het dan noodzakelijk voor jou om er met iemand anders over te praten, of om er in alle rust over na te denken?

o Extern

o Intern

Luisterstijl filter

Wanneer iemand die je goed kent tegen je zegt “Ik heb dorst”, zou je dat interessant vinden maar waarschijnlijk niets doen, of zou jij je verplicht voelen om er iets aan te doen?

o Letterlijke betekenis

o Afgeleide betekenis

Spreekstijl filter

Wanneer iemand in je omgeving niet zo goed presteert als nodig is, kom je dan meteen ter zake en vertel je het direct, of zou je zinspelen, hints geven en impliceren?

o Letterlijk

o Afgeleid

Modale operatoren van volgorde filter

Wat was het laatste dat je tegen jezelf zei net voordat je vanmorgen uit bed stapte?

 

o Mogelijkheden

o Noodzakelijkheden

Planningsfilter

Ben je in je werk liever met meerdere dingen tegelijk bezig of maak je liever eerst af waar je mee begonnen bent?

o Meer tegelijk (opties)

o Eerst afmaken (procedures)

Tijdsoriëntatie filter

Heb je de neiging om je meer zorgen te maken over fouten die in het verleden gemaakt zijn, te reageren op wat nu fout gaat of juist te anticiperen op fouten die in de toekomst kunnen ontstaan?

o Verleden

o Heden

o Toekomst

Emotionele stress respons filter

Wat vond je de lastigste vraag tot nu toe? Waarom?

o Denken/gedissocieerd

o Voelen/geassocieerd

o Keuze

Aandachtsfilter

Eventueel op basis van waarneming tijdens het interview

Hoe heb je dit interview ervaren?

o Sorted by self – IK

o Sorted by others – DE ANDER

o Sorted by us – WIJ