Het grote aaibare vermetele plan (the BIG HAIRY AUDICIOUS GOAL)

Een andere benadering van doelen stellen is de BHAG, oftewel het grote aaibare vermetele plan. Hierbij stel je een lange termijn doel, dat je telkens als baken gebruikt om richting te geven aan je handelen. Niet een heel plan maken, maar telkens weer alleen de eerstvolgende stap in de juiste richting doen. Waar plannen goed werkt voor through-time georiënteerde mensen, werkt deze aanpak (met eerstvolgende stappen als taken) goed voor in-time georiënteerde mensen.

Groot

Het is de bedoeling het doel groots te maken, ECHT HEEL ERG GROOT. Het mag zelfs voorbij het haalbare liggen omdat het bedoeld is om richting te geven, niet perse om te halen.

Aaibaar

Er moet een lekker vachtje omheen zitten; lekker harig zijn, zodat het doel kroelbaar en aaibaar is. Het moet tot de verbeelding spreken, en onweerstaanbaar zijn, zodat mensen willen helpen.

Audicious

Stoutmoedig, vermetel, brutaal, waaghalzerig moet het ook zijn. Groot qua impact. Enorm ambitieus. Creëer minimaal twijfel over de haalbaarheid ter inspiratie.

Goal

Het is en blijft een doel. Maar niet een doel om te bereiken, wel een doel om op te navigeren. Een doel waarop je richt in je evaluaties, besluiten en zo voort.

Een groots, wild plan. Jouw luchtkasteel, je dagdroom, de stip op de horizon.

BIG HAIRY AUDICIOUS GOAL

BIG HAIRY AUDICIOUS GOAL

 

Noot: 

Om verder in de richting van je BHAG te komen, neem je stappen. Deze stappen kan je herkennen in een time-management methode als ‘Gettings things done’ van David Allen als de taken van een project. Het project is de BHAG, de taken zijn de stappen.

Of, in NLP termen:

  • Lange termijn: BHAG, globaal, visie en missie.
  • Middellange termijn: SMARTIE en vormvoorwaarden.
  • Korte termijn: Outcomes, zeer specifieke resultaten.

Zoals een Belgisch spreekwoord stelt: “Sommige mensen hebben een klok, anderen hebben de tijd”, zijn er mensen die erg goed werken met een tijdgebonden time-management systeem (agenda gebaseerde klassieke manier), en er zijn mensen die zo veel mogelijk de ruimte willen hebben om flexibel te doen wat zij in het moment nodig achten. Voor deze laatste groep is een time-management methode die uitgaat van een takenlijst beter.

Ben je bekend met metaprogramma’s of MBTI, dan hebben in-time personen (PERCEIVERS in MBTI) een voorkeur voor een takenlijst gebaseerde time-management methode, en through-time personen (JUDGERS in MBTI) een voorkeur voor een agenda en een afspraak gebaseerde time-management methode.