Gespreksringenmodel

Luisterringen model

Concentratie

 • Concentreer op de spreker
 • Luister met alle aandacht
 • Wees stil
 • Ondersteun non-verbaal je aandacht

Interpretatie

 • Interne verwerking van de aangeboden informatie
 • Boodschap in eigen woorden herformuleren
 • Open vragen stellen voor extra informatie
 • Combineer non-verbale boodschap met de woorden

Validatie

 • Samenvatten
 • Bij ander checken of jouw beleving van zijn boodschap klopt
 • Reageren op inhoud van (non-verbale) boodschap
 • Neem feedbackregels in acht
Luisterringenmodel

Luisterringenmodel

Spreekringen model

Organisatie

 • Bepaal het doel van je boodschap
 • Houdt rekening met gevoel / belevingswereld van ander

Uitdrukken

 • Verwoord je boodschap in woorden
 • Houdt logische volgorde aan
 • Ondersteun non-verbaal je eigen woorden
 • Codering is afhankelijk van opvoeding, woordenschat, opleiding, referentiekader

Validatie

 • Kijk of de ander je begrepen heeft in woorden en non-verbaal
 • Verduidelijk interpretatieverschillen
Spreekringenmodel

Spreekringenmodel

Gecombineerd in het gespreksringen model

Gespreksringen model

Gespreksringen model