Geavanceerde taalpatronen in NLP

Vooronderstellingen

  • Herken je door je af te vragen: wat moet waar zijn?
  • Gebruik je om direct invloed te hebben op iemand zijn/haar interne representatie.
  • Vooronderstellingen hebben altijd effect, ook als ze negatief worden gesteld (denk niet aan een roze olifant).

Hiërarchie van ideeën (chunking)

Met chunken bepaal je het abstractie-niveau in het gesprek.

  • Chunk up (abstracter): krijg betere overeenstemming, en trance.
  • Chunk down (gedetailleerder): krijg meer onderscheid, en uit trance.
  • Regelen van de chunk size doe je door taalgebruik met het Milton- en het Metamodel.

Quantum linguïstiek

Geef richting aan je taalgebruik om interne representaties te controleren en te beïnvloeden. Doel: verandering!