Fasen in ontwikkeling

0-7 jaar: Alles opnemen, spons, enkele autoriteiten hebben altijd gelijk, geloof zonder kritisch denken. 95% van de basis emotionele ontwikkeling gebeurt hier. De juf/meester, papa en mamma, opa/oma zijn sleutelfiguren. Voor echte verandering in coaching kan je de root-cause achterhalen in deze periode en aanpakken.

7-14 jaar: Om zich heen kijken, en ziet dat er mensen zijn die ergens goed in zijn. Idolen periode. Zelf rolmodellen kiezen.

14-21 jaar: Een eigen idee over identiteit, en het is belangrijk dat te bewijzen. Afzetten tegen invloeden van vroegere periodes teneinde eigenheid te bewijzen. Aansluiting bij peers, lotgenoten. Sterke invloed van peers (inclusief doelgroep gerichte massacommunicatie).

21-28 jaar: Besef groeit dat er een leven is. Wat er mee te doen? Periode van planning, keuzes maken, gericht op maatschappelijke positie. Bijzonderheid: de hersenontwikkeling is pas op 27 jarige leeftijd afgerond.

28-35 jaar: Inrichting van het leven, zoals hiervoor bepaald. Gericht op doelen, werken, verdienen, geld, relatie, kinderen enzovoort.

35 jaar e.v.: Ontdekt dat er een nieuwe reden van bestaan nodig is; inrichting is af. Op zoek naar diepere gronden, persoonlijke ontwikkeling en vervulling. Denk: “Is dit alles?” van Doe Maar, en mid-life crisis.