Ecologische check

Ecologie

Binnen een systeem heeft alles in dat systeem verbinding met elkaar en systemen hebben hun plek in grotere systemen. Binnen NLP is de grootste up-chunk de eenheid ervaren door vanuit het alles te kijken. Alles en iedereen is met al het andere verbonden; het is samen 1 geheel. Alles dat bestaat komt voort uit één en dezelfde bron. Mensen en vogels zijn dieren. Dieren en planten zijn levensvormen. Levensvormen en landschap zijn een ecosysteem.

Ecologie check

In NLP vinden we de ecologie check heel belangrijk. Bij elke verandering die je wilt realiseren, hoort de vraag of dit ecologisch is. Is deze verandering over de hele breedte goed voor mij en goed voor de ander? Zo niet, hoe kun je het gewenste doel dan bijstellen zodat het wel ecologisch is.

Voorbeeld vragen bij ecologische check

  • Wat heeft de ongewenste situatie jou gegeven/opgeleverd?
  • Hoe is het voor jou om dat “kwijt” te raken?
  • Raakt het andere mensen?
  • Past het binnen jou ecologie om dit te veranderen?
  • Past de gewenste situatie bij jou?
  • Wat geeft het jou dan?
  • Is dat wat je wilt?

Je kunt de SMARTIE-voorwaarden om doelen te stellen gebruiken; is het doel of de gewenste situatie:

S          Specifiek

M         Meetbaar

A          Acceptabel

R         Realistisch

T          Tijdgebonden

I           In eigen beheer

E          Ecologisch