Drop through methode

  1. Achterhaal het woord dat hoort bij de emotionele staat (een K-). Achterhaal de flipside (moet K+ zijn).
  2. Maak weer contact met de emotionele staat K- (DUS NIET DE FLIPSIDE!)
  3. Val door deze emotie… Wat ligt er onder deze emotie?
  4. Ga door met stap 3 totdat je in een ketting in “the void” bent aangekomen, het niets, of daar waar geen woorden meer zijn. Vanaf nu zal de ketting K+ zijn, richting de flipside.
  5. Val door deze emotie… Wat ligt onder die emotie?
  6. Ga door met stap 5, totdat je de flipside (non-mirror image reverse) hebt bereikt. Er moet een duidelijke fysiologische verandering zichtbaar zijn.
  7. Herhaal de ketting (eigenlijk chaining anker) totdat alleen de K+ van de flipside overblijft.

 

Het zou kunnen zijn dat er meerdere kettingen met elkaar verbonden zijn. In dat geval blijf je doorgaan totdat je alleen de K+ van de flipside over hebt.