Denken, voelen en doen

Binnen het model van de subjectieve ervaring, zijn er drie elementen die de interactie met de omgeving, context, verzorgen:

  • Interne toestand (voelen; stemming, staat): hoe jij je voelt, heeft invloed hoe jij op dit moment de situatie ervaart, wat de emotionele betekenis van de situatie is.
  • Intern proces (denken, interne representatie): wat denk je, wat stel jij je voor, wat zeg je tegen jezelf, wat zie en hoor je in gedachten? Dit heeft invloed op wat je waarneemt en hoe je de situatie beoordeelt.
  • Extern gedrag (doen, fysiologie): wat doe je daadwerkelijk (wat is zichtbaar, hoorbaar, voelbaar is voor anderen).

Oefening denken, voelen, doen

AB setting.

  • B vertelt over een prettige ervaring alsof deze nu plaatsvind.
  • A luistert, met name naar welke aspecten B het meeste noemt: Denken, Voelen, Doen.
  • Na een paar minuten start A sturend te vragen naar aspecten (denken, doen, voelen) die B het minste noemt.

Bespreek achteraf:

  • Welke aspecten is B het meeste bewust
  • Wat heeft dat voor consequenties voor het functioneren van B in deze context
  • Welke elementen is B het minst bewust
  • Wat zal er veranderen als B zich daarvan meer bewust is

Wissel van rol.