Decision destroyer

Gebruiken bij spijt, schuld, schaamte (nominalisaties) en dergelijke reacties die met het verleden verbonden zijn. Goed rapport is belangrijk!

  1. Stem af op het probleem
  2. “Waar was je toen je die beslissing nam?”
  3. “… en net daarvoor, waar was je toen?”
  4. “Merk eens op hoeveel mogelijkheden je hebt, NU.”
  5. Eventueel: “… en zou je nu naar een moment in de toekomst kunnen kijken gelijk aan dat moment in het verleden… en merk op hoeveel beter jij je NU voelt… vanuit de mogelijkheden die je had… NU.”