De geschiedenis van NLP (vogelvlucht)

1975: Richard Bandler, student psychologie en computerprogrammeur, werkt aan zijn scriptie en doet daarbij onderzoek naar een van de meest succesvolle therapeuten van die tijd: Fritz Perls. Zijn begeleider, John Grinder, merkt op hoe eenvoudig Richard in staat is om een goed gelijkende persiflage van Fritz Perls neer te zetten, door modellen te maken van effectief beschouwd gedrag. Zij besluiten samen om het maken van modellen van effectief gedrag verder uit te werken, en toe te passen op meer, als succesvol beschouwde, therapeuten en wetenschappers.
Na het modelleren van Perls volgde modellering van Virginia Satir (een gezinstherapeute), Gregory Bateson (een antropoloog), Milton H. Erickson (hypnotherapeut en psychiater), Moshé Feldenkrais (natuurkundige en neurofysioloog) en Linus Pauling (scheikundige).

1979: Bandler en Grinder merken dat de context van wetenschappelijke artikelen publiceren minder lucratief is, in vergelijking met het geven van populaire seminars. De boeken worden toegankelijker en populairder. De wetenschappelijke kant wordt meer losgelaten. Grinder en Bandler schijven: “We zijn niet bepaald geïnteresseerd in wat ‘waar’ is. Alleen wat bruikbaar is telt.”

1980 – 1996: Bandler maakt aanspraak op de intellectuele rechten van Neuro-Linguïstisch Programmeren, en start diverse rechtszaken tegen Grinder en anderen. In 1996 wordt het geschil beslecht, en wint Grinder. Sindsdien is NLP public domain (Grinder’s eis).

Verdere ontwikkeling van NLP

1996 en verder: Diverse stromingen ontstaan; voornamelijk vanuit merkenrecht en copyright overwegingen. Bandler is zeer commercieel gebleven, en beschermd zijn werk sterk (DHE™ en NHR™ zijn de nieuwe namen). Grinder heeft er voor gekozen om zijn werk als “New code™” aan te bieden.
Ondertussen hebben vele anderen toegevoegde waarde gehad: Robert Dilts, Anthony Robbins, Micheal Hall, Tad James zijn enkele namen die de oude basis met eigen technieken hebben uitgebreid, en op eigen werkgebied voor verdere ontwikkeling hebben gezorgd.