Constructief reframen

Probleem (uitspraak): Ik [ben/ben niet/ben geen/kan niet] X.

Reframe met:

 • Outcome frame: Wat is het dat je wilt bereiken?
 • Positieve intentie frame: Wat is de positieve intentie achter de uitspraak?
 • Opportunity frame: Hoe is dit juist een kans voor je?

 

Voorbeelden

Ik ben geen goede onderhandelaar.

 • Dus je wil je vaardigheid in onderhandelen verbeteren?
 • Dus je wilt eerlijk zijn over je competenties?
 • Dus je kan je vaardigheid verder ontwikkelen?

Ik heb de situatie verkeerd ingeschat.

 • Dus je wilt situaties beter kunnen beoordelen?
 • Dus het is belangrijk voor je dat je verantwoordelijkheid neemt voor je besluiten?
 • Dus je kan je besluitvaardigheid en oordeelvorming verder ontwikkelen?

Het lukt me niet om te …

 • Dus het is belangrijk voor je dat dit lukt?
 • Dus jij wilt je energie steken in wat het grootste verschil maakt?
 • Dus jij hebt de kans om te ontdekken hoe jij je energie het meest efficiënt gebruikt?