Congruentie vragen

Door het stellen van deze NLP congruentievragen, en de antwoorden in percentages uit te drukken, kan je het effect van de interventie meten, en eventueel pijnpunten opsporen, zodat je gerichter aan de slag kan gaan. Je vindt hiermee beleving van het probleem, en wellicht dat het probleem zich wel manifesteert aan de oppervlakte maar dat de oorzaak in de diepte zit. Daarnaast geeft het stellen van deze vragen de mogelijkheid om vooraf een kwalitatieve nulmeting te doen, en kan je het effect van de coaching met het achteraf herhalend vragen van deze congruentievragen meten. Een tool om jouw effect in coaching te kwantificeren.

Let op dat je drie keer vraagt hoe het voelt: hoofd, hart en buik.

 

Congruentievragen

Congruentievragen

 

Persoon:

Ben je de outcome waard?

Hoofd ……%  Hart ……%   Buik ……%

 

Plan:

Ben je capabel genoeg?

Hoofd ……%  Hart ……%   Buik ……%

 

 

Gedrag:

Accepteer je alle mogelijke gevolgen (ecologie)?

Hoofd ……%  Hart ……%   Buik ……%

Is het toepasselijk, doelgericht, relevant, efficiënt?

Hoofd ……%  Hart ……%   Buik ……%

 

 

Pad:

Ben je bereid te doen?

Hoofd ……%  Hart ……%   Buik ……%

Ben je bereid de verantwoordelijkheid te dragen?

Hoofd ……%  Hart ……%   Buik ……%

 

 

Outcome:

Verdien je het?

Hoofd ……%  Hart ……%   Buik ……%