Chains of meaning

Chains of meaning kan je gebruiken om een negatief iets (A-) te verbinden met een constructieve conclusie (D+), door tussenliggende complexe equivalenties te gebruiken (B en C).

Chains of meaning

Chains of meaning

Bijvoorbeeld: Als een trage leerling (A-) betekent dat je langzamer leert (B) en langzamer leren betekent dat je meer tijd gebruikt om te leren (C) en meer tijd gebruiken om te leren betekent dat je een grondige leerling bent (D+), dan betekent een trage leerling dus een grondige leerling.

 

Bijvoorbeeld: Als falen (A-) betekent dat je iets hebt gedaan dat niet werkt (B), en iets doen wat niet werkt betekent dat je ervaring hebt opgedaan over wat wel en wat niet effectief is (C), en ervaring opdoen over wat wel en wat niet effectief is betekent dat het makkelijker is om een oplossing te vinden (D+), dan betekent falen dus makkelijker een oplossing vinden.

 

A-        Negatieve ervaring, kwaliteit of situatie

B         Niet zo negatief of neutraal aspect

C         Ander neutraal of positief aspect

D+       Positieve ervaring, kwaliteit of situatie