Chains of causes

Chains of causes is een manier om overtuigingen te koppelen zodat een specifieke overtuiging aan een rijkere MOW wordt gekoppeld door een keten van consequenties.

Chains of causes

Chains of causes

Hiermee kan je een negatief iets (D-) of een gewenst iets (D+) door een serie van consequenties naar een kernoorzaak brengen (A), waarbij het veranderen van A leidt tot veranderen van D. Je geeft dus invloed op de uiteindelijke consequentie.

 

Als het visualiseren van zichzelf als gezond persoon (A) leidt tot meer hoop (B), en meer hoop leidt tot vermindering van stress (C), en vermindering van stress leidt tot minder kans op ziekte, dan leidt het visualiseren van zichzelf als gezond persoon tot minder kans op ziekte.

 

Als het doel waar je op focust (A) leidt tot verwachtingen (B), en verwachtingen leiden tot teleurstellingen (C), en teleurstellingen leiden tot een gevoel van boosheid (D-), dan leidt het verschuiven van het doel waar je op focust tot het veranderen van het gevoel van boosheid.

 

Als het verschuiven naar een lange termijn planning (A) leidt tot vertrouwen dat het goed komt (B), en vertrouwen dat het goed komt leidt tot acceptatie (C), en acceptatie leidt tot geduld (D+), dan leidt het verder verschuiven naar een lange termijn planning tot meer geduld.

 

Uitvraag chains of causes

D         D-        Welke negatieve kwaliteit, karakteristiek of ervaring wil je veranderen?

D+       Welke positieve kwaliteit, karakteristiek of ervaring wil je versterken?

C         Welk proces, welke situatie of gebeurtenis leidt tot D?

B         Welk proces, welke situatie of gebeurtenis leidt tot C?

A         Welk proces, welke situatie of gebeurtenis leidt tot B?

 

Vergelijkende chains of causes

Vergeleken met grijs is pastelroze kleurrijk, en vergeleken met zuurstokroze is pastelroze mat. Afhankelijk van de gekozen vergelijking krijg je een conclusie. Daarmee kan je, door de vergelijking te veranderen, de conclusie veranderen. Dit in combinatie met een Chains of causes, kan je een problematische kwaliteit, karakteristiek of ervaring reframen naar minder problematisch door de context erbij te betrekken.

 

B-        Wat is de problematische kwaliteit, karakteristiek of ervaring?

A+       Wat is de positieve intentie van B-?

C         Wat is een neutrale of licht positieve consequentie van B-?

D+       Wat is een positieve consequentie van C?

 

Angst (B-) wordt veroorzaakt door de wens om jezelf te beschermen (A+). Angst (B-) zorgt er ook voor dat mensen bedachtzamer zijn (C), waardoor ze beter kunnen kiezen wat ze echt willen (D+). Dus angst (B-) is niet zo slecht, want het beschermt (A+), en zorgt er voor dat je krijgt wat je echt wilt (D+).

 

Twijfel aan jezelf (B-) komt voort uit de wens om te verbeteren (A+). Twijfel aan jezelf maakt je ook bewust van je eigen grenzen (C), en dat helpt bescheiden te zijn (D+).  Dus twijfel aan jezelf (B-) is zo slecht nog niet, want het komt voort uit de wens om te verbeteren (A+), en het helpt je om bescheiden te zijn (D+)